toekomstkunde19-20

Coronavirus en het klimaat

Les 20: Toekomstkunde over het verband tussen het coronavirus en uitstoot van broeikasgassen.

Broeikasgassen

Door het coronavirus ligt het dagelijkse leven in China plat. Dat heeft gevolgen voor mensen die niet naar hun werk kunnen, maar ook voor het klimaat. Fabrieken zijn dicht, vliegtuigen van en naar China worden geschrapt en dat zorgt voor veel minder uitstoot van broeikasgassen, zo geven nieuwe satellietbeelden aan.

Deze nieuwe les gaat daar verder op in. Kinderen leren hoe mensen gegevens over broeikasgassen verkrijgen via een bijzondere Nederlandse satelliet, de Tropomi.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 5 EN 6

Kinderen leren dat het dagelijks leven in China stil ligt en dat dat invloed heeft op de uitstoot van broeikasgassen. Ze ontdekken dat onderzoekers uitstoot meten dankzij een satelliet en knutselen zelf een satelliet om ook klimaatgegevens mee te verzamelen.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8

Kinderen leggen een verband tussen de virusuitbraak en uitstoot van broeikasgassen. Ze doen zelf onderzoek naar het satellietinstrument Tropomi. Een Nederlandse satelliet die erg belangrijk is in het verzamelen van data over broeikasgassen.

Bekijk de kaartjes

Tip: kijk klassikaal naar opdracht 2 van het werkblad door deze kaartjes op het digibord te laten zien.

Leerkrachtenpagina

Bekijk alle Toekomstkunde-lessen of stuur een onderwerp in voor een nieuwe les!