Super-energie

Toekomstkunde les 69

Nu zijn zonnestralen niet alleen maar lekker warm, maar ze zijn ook goed voor het opwekken zonne-energie. Naast zonne-energie ontdekken de kinderen door deze les ook hoe we energie kunnen opwekken met wind en water.

Waarom is het goed om energie te besparen en hoe kun je dit thuis doen? Dat leren de kinderen tijdens deze les van Toekomstkunde.

Groep 5 en 6

Kinderen halen voorkennis op en lezen een blog van Janouk. Vervolgens leren ze meer over dit onderwerp aan de hand van leuke weetjes. Ze beantwoorden vragen en gaan met elkaar in discussie. Op een creatieve manier ontwerpen ze een checklist over hoe ze thuis energie kunnen besparen. Ze nemen de lijst mee naar huis en gaan aan de slag.

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

De kinderen tekenen in het vakje een manier om energie op te wekken via de aangegeven bron. Bij zon kan dat bijvoorbeeld een zonnepaneel zijn, bij wind een windmolen en bij water een waterrad. Weten ze nog andere manieren om energie op te wekken?

Opdracht 2

De bron is hier te vinden. Het is een verhaaltje van Janouk. Vraag de kinderen wat ze al wisten over duurzame energie. Kinderen kunnen ook zelf naar de pagina wwf.nl/bron gaan en op de juiste les klikken.

Opdracht 4

Hier is het leuk om een paar dilemma’s te bespreken:

  • Liever een dikke trui aan en energie besparen of de verwarming lekker hoog?
  • Alle stekkers in het stopcontact laten zitten of alle stekkers eruit halen?
  • De airco aan of een raampje open voor frisse lucht?

Kijk hier voor meer informatie over het weiland met zonnepanelen waar de schapen fijn kunnen leven.

Opdracht 5

De kinderen hebben hier een extra vel papier nodig. Ze mogen deze opdracht alleen uitvoeren of samen overleggen. De bedoeling is dat ieder kind uiteindelijk een eigen checklist heeft die ze mee naar huis kunnen nemen.

Opdracht 6

De kinderen nemen de checklist mee naar huis en vinken alles af wat ze thuis doen om energie te besparen. Koppel de volgende dag terug naar hun checklist. Wat hebben ze allemaal af kunnen vinken en hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze een volle kaart krijgen?

WWF / Richard Stonehouse

Groep 7 en 8

Kinderen halen voorkennis op en lezen een blog van Janouk. Vervolgens leren ze meer over dit onderwerp aan de hand van leuke weetjes. Ze beantwoorden vragen en gaan met elkaar in discussie. Op een creatieve manier ontwerpen ze een checklist over hoe ze thuis energie kunnen besparen. Ze nemen de lijst mee naar huis en gaan aan de slag.

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

De kinderen tekenen in het vakje een manier om energie op te wekken via de aangegeven bron. Bij zon kan dat bijvoorbeeld een zonnepaneel zijn, bij wind een windmolen en bij water een waterrad. Weten ze nog andere manieren om energie op te wekken?

Opdracht 2

De bron is hier te vinden. Het is een verhaaltje van Janouk. Vraag de kinderen wat ze al wisten over duurzame energie. Kinderen kunnen ook zelf naar de pagina wwf.nl/bron gaan en op de juiste les klikken.

Opdracht 4

Hier is het leuk om een paar dilemma’s te bespreken:

  • Liever een dikke trui aan en energie besparen of de verwarming lekker hoog?
  • Alle stekkers in het stopcontact laten zitten of alle stekkers eruit halen?
  • De airco aan of een raampje open voor frisse lucht?

Kijk hier voor meer informatie over het weiland met zonnepanelen waar de schapen fijn kunnen leven.

Opdracht 5

De kinderen hebben hier een extra vel papier nodig. Ze mogen deze opdracht alleen uitvoeren of samen overleggen. De bedoeling is dat ieder kind uiteindelijk een eigen checklist heeft die ze mee naar huis kunnen nemen.

Opdracht 6

De kinderen nemen de checklist mee naar huis en vinken alles af wat ze thuis doen om energie te besparen. Koppel de volgende dag terug naar hun checklist. Wat hebben ze allemaal af kunnen vinken en hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze een volle kaart krijgen?

Energie uit planten?

Naast wind, zon en water kunnen we ook duurzame energie opwekken uit planten. Dat klinkt best gek toch? In dit filmpje van Het Klokhuis wordt uitgelegd hoe ze dat doen. Misschien is dit wel gelijk het antwoord op de Toekomstvraag van Janouk...

Lessenoverzicht

Bekijk de andere lessen van Toekomstkunde.