Greg Armfield / WWF-UK

55 Afrikaanse olifanten per dag gedood

Sterk, slim, maar kwetsbaar. Help ons deze prachtige, intelligente reuzen te beschermen.

  • Locatie: Azië en Afrika
  • Nog maar 400.000 olifanten in Afrika en 50.000 in Azië in het wild.
  • Bedreigingen: Illegale handel, conflict mens en dier, verlies van leefgebied

Wat is er aan de hand?

We hebben het geluk deze planeet te mogen delen met de prachtige olifant, maar ze worden in grote aantallen meedogenloos afgeslacht voor de nog altijd grote vraag naar hun ivoor. Zo'n 20.000 Afrikaanse olifanten worden per jaar gedood om hun ivoren slagtanden: dat zijn er 55 per dag!

Waarom is het belangrijk om de olifant te beschermen?

Olifanten zorgen met hun grote lijven en enorme eetlust voor het openhouden van het bos en verspreiding van de zaden die ze eten, en weer uitpoepen. Zo houden ze hun eigen bos in stand. Er dringt meer licht door tot de planten op de bosbodem en zaden reizen mee in de maag van de olifant naar nieuwe plekken. Veel plant- en diersoorten profiteren daarvan. Olifanten zijn dus onmisbaar voor de biodiversiteit in hun leefgebieden.

Martin Harvey / WWF

Ongeveer 90% van de Afrikaanse olifanten is in de afgelopen eeuw weggevaagd voornamelijk vanwege de ivoorhandel. Het illegaal doden van Afrikaanse olifanten is enorm toegenomen. Deze stroperij wordt aangejaagd door de grote vraag naar ivoor in Azië.

Zijaanzicht Afrikaanse olifant in het gras James Suter / Black Bean Productions / WWF-US

Bedreigingen

Het ivoor van olifantenslagtanden is veel geld waard. Om deze reden worden olifanten veelvuldig gestroopt. Hoewel het stropen van olifanten illegaal is en er vaak hoge straffen op staan, gebeurt het helaas nog steeds. Olifanten hebben daarnaast veel last van ruimtegebrek. Ze komen daarom vaker met mensen in aanraking wat tot conflicten leidt. 

Meer info
Olifant staat in het gras met zonsondergang WWF-US / Colby Loucks

Beschermen

Samen met het internationale onderzoeksbureau TRAFFIC, dat de ontwikkelingen in de internationale handel van planten en dieren volgt en analyseert, dringt WWF bij regeringen aan op betere handhaving van het internationale handelsverbod. Om conflicten tussen mensen en olifanten te verminderen onderzoeken we samen met lokale gemeenschappen wat in hun situatie de beste manieren zijn om vreedzaam met olifanten samen te kunnen leven. Soms krijgt een dorp een elektrisch hek om schade aan landbouwgewassen door olifanten te voorkomen. WWF pleit voor grote, aaneengesloten beschermde gebieden zoals KAZA in Zuidelijk Afrika. Alleen dan hebben olifanten de ruimte om te trekken en genoeg water en voedsel te vinden.

Meer info

De olifant

Olifanten zijn de zwaarste dieren die op het land leven. Ze bestaan al 35 miljoen jaar. Ze hebben veel grond nodig om op te leven en per dag honderden kilo´s aan plantaardig voedsel. Olifanten hebben de langste draagtijd van alle zoogdieren op aarde, maar liefst 22 maanden. Vrouwelijke olifanten kunnen eens in de 4 tot 5 jaar een jong krijgen. De jonge olifant blijft jaren bij de moeder. De vrouwtjesolifanten uit de groep zorgen ook voor de jongen van anderen.

Olifanten kunnen wel 8 ton wegen. Ze hebben een enorm lichaam, lange oren en een lange slurf die ze gebruiken om dingen op de rapen, om andere dieren te waarschuwen en om water op te pakken om te drinken. Er zijn drie soorten olifanten: de Afrikaanse bosolifant, de Afrikaanse savanneolifant en de Aziatische olifant. De Afrikaanse olifant is de grootste. Aziatische olifanten zijn een stuk kleiner. Alle Afrikaanse olifanten hebben slagtanden. Bij Aziatische olifanten is dit niet het geval, alleen bij sommige mannetjes.

Richard Barrett / WWF-UK

Olifantensoorten

Olifanten vind je alleen in Azië en Afrika. Maar ook deze olifanten verschillen veel van elkaar. Er bestaan drie verschillende soorten olifanten: de bosolifant, de savanneolifant en de Aziatische olifant. Onder de laatste vallen ook nog een aantal subsoorten. Verdiep je hier in de verschillende soorten olifanten!

Waar zijn we actief?

Onze focusgebieden voor de olifant

Alain Compost / WWF
Borneo-Sumatra
Borneo-Sumatra
In en rondom Indonesië vind je prachtig tropisch regenwoud met bijzondere dieren.
Gernant Magnin / WWF-Netherlands
Zuidelijk Afrika
Zuidelijk Afrika
Het waterrijke savannegebied bij de rivier de Zambezi is onmisbaar.

Resultaten en updates

Gareth Bentley / WWF-US

Wilde Buren

In hun zoektocht naar voedsel plunderen olifanten in zuidelijk Afrika landbouwgrond van de lokale bevolking. Dit is onderdeel van het 'mens-dierconflict': de botsing tussen mens en dier die vechten om hetzelfde stukje land. Om te voorkomen dat olifanten bedreigd worden en landbouwgrond wordt geruïneerd, biedt WWF een veilige oplossing via KAZA-corridors.
Meer info

Mens-dierconflicten één van de grootste bedreigingen voor wilde diersoorten

Meer info

Afrikaanse olifanten krijgen hogere status van bedreiging op Rode Lijst

Voortaan staan de Afrikaanse savanneolifant en de bosolifant op de IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten te boek als Bedreigd en Ernstig bedreigd. Onlangs besloot de African Elephant Specialist Group van IUCN na jarenlang onderzoek en debat, dat bosolifanten en savanneolifanten zoveel van elkaar verschillen dat ze twee soorten zijn. Ze werden altijd als één soort beschouwd, en die stond als Kwetsbaar op de Rode Lijst.
Meer info
Elephant Connection

Ruim baan voor olifanten

Voor de vele olifanten in de Kavango-Zambezi-regio (KAZA) in zuidelijk Afrika ziet het er gunstig uit: bij Sioma Ngwezi National Park in Zuidwest-Zambia blijkt een gebied vrije doorgang te kunnen bieden aan olifanten. Ze kunnen er vrij doorheen bewegen om van regio’s met een hoge olifantendichtheid naar streken te trekken waar meer ruimte, voedsel en water voor ze is. In een deel van Afrika waar zoveel olifanten zijn dat de natuur en mensen eronder lijden, is dat een zeer welkom bericht.

Meer info
Richard Barrett / WWF-UK

Reddingsplan grootste grensoverschrijdend natuurgebied in Afrika

Door klimaatverandering en menselijk handelen dreigt het unieke natuurgebied Kavango Zambezi in zuidelijk Afrika voorgoed verloren te gaan. African Parks, Peace Parks Foundation en het Wereld Natuur Fonds komen daarom met een reddingsplan om te voorkomen dat dit prachtige gebied verdwijnt.
Meer info
Lisa Dunn / WWF

Legale ivoorhandel discussiepunt tijdens CITES

Moet de handel in ivoor weer worden toegestaan? Deze vraag werd de afgelopen dagen behandeld tijdens de bijeenkomst van CITES, het internationale verdrag dat de handel in bedreigde plant- en diersoorten reguleert.
Meer info

Is de olifant jouw favoriete dier?

Bestel een olifant product uit onze webshop

WWF Cub Club - Ebu the Elephant - rammelaar

Ebu de olifant is er nu ook als rammelaar.

Van
{{originalPrice}}
Voor
{{variantPrice}}

Notitieboekje van steenpapier - A5 - Olifant - ringband - MOYU x WWF

Het duurzaamste notitieboekje met olifant omslag en ringband

Van
{{originalPrice}}
Voor
{{variantPrice}}

Adopteer een olifant

Help WWF de olifant te beschermen met een symbolische adoptie.

Van
{{originalPrice}}
Voor
{{variantPrice}}
Greg Armfield / WWF-UK

Wat kan ik doen?

Help vandaag al mee

Geef een eenmalige gift

Steun ons werk om de natuur te beschermen met een eenmalige gift. Kies hieronder je giftbedrag en klik op de button om daarna je gegevens in te vullen.