naturepl.com / Mark Carwardine / WWF

Privacy

We nemen je privacy serieus en zorgen ervoor dat je informatie bij ons veilig is.

Privacy Policy WWF-NL

Bij Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland (hierna ‘WWF-NL’) zijn we afhankelijk van de steun van mensen zoals jij om ons werk te kunnen doen. Daarom zijn we transparant over waarom we je persoonsgegevens vragen en wat we daarmee doen.

Terwijl je onze website bezoekt en als je met ons communiceert verzamelen we informatie. Dit helpt ons om onze communicatie effectiever in te zetten. Hoe meer informatie we hebben, des te efficiënter we kunnen werken en hoe meer geld we kunnen besteden aan natuurbescherming.

We nemen je privacy uiteraard heel serieus en zorgen ervoor dat je informatie bij ons veilig is.

Lees deze informatie over ons beleid zorgvuldig door zodat je weet hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. We kunnen ons beleid van tijd tot tijd bijwerken, zonder je daarvan op de hoogte te brengen. Blijf dit dus regelmatig controleren en lees hier meer wat doen met cookies, je gegevens als je bij ons solliciteert, onze privacy policy, wat onze gebruiksvoorwaarden zijn en wat responsible disclosure voor ons betekent.

Desktop research

We kunnen gebruik maken van bureauonderzoek, profielbepaling en screeningtechnieken ter analyse van je persoonlijke gegevens, om zo een profiel samen te stellen van je interesses en voorkeuren. Daardoor kunnen we je relevanter informeren, of mensen vinden zoals jij die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in ons werk. Zo kunnen we onze middelen doelgerichter inzetten. We kunnen verdere informatie over jou gebruiken, inclusief geo-demografische gegevens en welvaartscijfers, voor zover die via externe bronnen beschikbaar zijn. Dat doen we soms met behulp van externe leveranciers aan wie we je gegevens verstrekken, voor zover ze die voor de gevraagde hulp nodig hebben.

Deze gegevens worden samengesteld met behulp van publiekelijk beschikbare informatie over jou, zoals je adres, bekende voorzitterschappen, berichten op social media, krantenberichten of gemiddelde verdiensten in een bepaalde beroepsgroep. Dit helpt ons met het leren kennen van de achtergrond van de mensen die ons al steunen of die dat mogelijkerwijs nog gaan doen. Zo kunnen we passende communicatie- of donatieverzoeken aanbieden. Het verwerken van deze publiekelijk beschikbare gegevens stelt ons in staat om je beweegredenen en voorkeuren beter te begrijpen, waardoor we je doelgerichter kunnen benaderen.

Google Animal Voice Action

WWF-NL heeft een Voice Action applicatie. Zo kun je via de Google Assistent op de Google Nest of Home Speakers, of via de Google Assistent App, interacties hebben met WWF-NL. Zo heb je de volgende opties:

 1. Het spelen van de Rangers Quiz, een educatieve trivia quiz. Deze quiz kan solo gespeeld worden (1 speler) of samen (tot 4 spelers).
 2. Het luisteren van een WWF Dierenverhaaltje, ingesproken door WWF-ambassadeurs en bekende Nederlanders.
 3. Het spelen van de Wereldvraag van Vandaag, een kortere educatieve trivia quiz, bedoeld voor terugkerende gebruikers.

WWF-NL zal Google SessieID’s verwerken, maar deze gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon. Met de SessieID kunnen we een relevant bericht terugsturen naar de persoon binnen de sessie en kunnen we bijvoorbeeld meten hoe lang een sessie heeft geduurd. WWF-NL verwerkt geaggregeerde anonieme gegevens om statistieken te kunnen maken zodat we onze Voice Action kunnen optimaliseren. Omdat deze Voice Action gericht is aan jongeren hebben we de applicatie kindvriendelijk ingesteld en is het geschikt voor de Google 'Actions for Families' categorie. Dit houdt in dat wij tijdens de sessie geen persoonlijke vragen stellen en/of persoonsgegevens verzamelen. Dit betekent ook dat de gebruikersgegevens, zoals stem en audio opname, alleen tijdens de sessie door Google Assistent worden verwerkt. Voor meer informatie verwijzen we je naar deze verklaring van Google Assistent over de Actions for Families categorie. In de privacy policy van Google kun je vinden hoe Google gegevens over haar gebruikers verzamelt en gebruikt, en hoe je controle hebt op de privacy van jezelf en/of van je kinderen.

Hoe bewaren we je gegevens veilig?

WWF-NL draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Zo worden onze formulieren bijvoorbeeld altijd versleuteld en wordt ons netwerk beveiligd en constant bewaakt.

We hebben adequate beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens verloren kunnen gaan, gebruikt kunnen worden of dat er onrechtmatig toegang toe is. We hopen natuurlijk dat er nooit iets mis zal gaan, maar wanneer dit toch het geval is dan hebben we een procedure waarin staat vermeld hoe om te gaan met een (potentieel) datalek. Mocht het jouw persoonsgegevens aangaan dan stellen we je hier meteen van op de hoogte.

Wanneer we externe bedrijven inschakelen om persoonlijke gegevens voor ons te verzamelen of te verwerken, voeren we voordat we met ze gaan werken uitgebreide controles uit op deze bedrijven. We stellen een contract op waarin we onze verwachtingen en eisen vastleggen.

Onze website bevat links naar websites van derden. Als je de link naar een van die websites volgt, wees je er dan van bewust dat elke site zijn eigen privacybeleid heeft en dat we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Controleer daarom wat hun beleid is, voordat je je persoonlijke gegevens aan deze websites doorgeeft.

Hoe bewaren we je gegevens veilig? (vervolg)

Als je een wachtwoord hebt gekregen of gekozen waarmee je toegang tot bepaalde delen van onze website verkrijgt, bent je er zelf verantwoordelijk voordat je wachtwoord vertrouwelijk blijft. We vragen je dan ook je wachtwoord nooit met anderen te delen.

Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen kan de veiligheid van geen enkele online gegevensoverdracht voor 100% gegarandeerd worden. Hoewel we er dus naar streven je persoonlijke gegevens te beveiligen, kunnen we de veiligheid van door jou aan ons verstrekte informatie niet garanderen. Daarom wijzen we je erop dat je je gegevens op eigen risico aan ons doorgeeft.

Hoe houden we je gegevens actueel?

Wijzigingen in je contactgegevens of persoonlijke omstandigheden ontvangen we graag. Zie hiervoor onze contactpagina. Periodiek gebruiken we ook informatie van externe bronnen om je gegevens actueel te houden of te verrijken.

Hoe kun je de manier van contact met ons aanpassen?

Je voorkeur voor post, e-mail of telefoon kan wijzigen in de loop van de tijd. Wanneer je op een andere manier contact met ons wilt hebben, laat het ons weten. Je kunt ons natuurlijk altijd laten weten hoe je het liefst door ons benaderd wilt worden.

Ook vind je in onze nieuwsbrieven een afmeldlink. En als we je telefonisch benaderen, kun je tijdens of na het gesprek aangeven als je niet meer gebeld wil worden.

Als we je per post iets hebben toegestuurd dat je niet wilt ontvangen, laat ons dat dan weten of stuur het retour met de reden van terugzending. De afzender staat altijd op het pakket vermeld.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonlijke gegevens in onze systemen zolang dit nodig is voor de relevante activiteit. Zodra je ons verzoekt niet meer via bepaalde kanalen met je te communiceren, zullen we je gegevens en de daarbij horende informatie blijven bewaren, zodat we je verzoek om je niet meer te benaderen kunnen inwilligen.

Inkomsten uit erfenissen zijn uiterst belangrijk voor het uitvoeren van ons natuurbeschermingswerk. Door jou verstrekte gegevens kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard, om administratie betreffende erfenissen te kunnen bijhouden en effectief te kunnen communiceren met de nabestaanden van mensen die ons een erfenis nalaten. Dit stelt ons ook in staat om de bronnen van inkomsten uit erfenissen te identificeren en analyseren.

Hoe verzamelen we informatie over jou?

We gebruiken verschillende methodes om informatie te verzamelen van en over jou, onder meer door:

Directe interactie

We ontvangen informatie rechtstreeks van je, bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor onze e-nieuwsbrieven of met ons mailt.

Geautomatiseerde technologieën of interacties

Wanneer je je gegevens op een van onze online formulieren invult en je drukt niet op ‘versturen’, kunnen we contact met je opnemen om je te helpen met eventuele problemen met het formulier of onze websites. Ook als je van ons een e-mail ontvangt, een link volgt of onze website doorzoekt, verzamelen we gegevens, zodat we kunnen zien welke content populair is. Zo kunnen we beter inspelen op je interesses.

Om te zien wat mensen online doen gebruiken we cookies. Als je geen cookies wilt accepteren, kun je je browser zo instellen dat je cookies kunt weigeren. Zie ook onze Cookie Policy.

Kinderen onder de 16 jaar

We bieden een aantal producten en diensten die (mede) gericht zijn op kinderen. Voor kinderen onder de 16 jaar hebben we toestemming nodig van de ouders/verzorgers om onze producten en diensten te gebruiken

We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar toestemming van de ouder/verzorger heeft. Als je er van overtuigd bent dat we zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

Met wie delen we je gegevens?

Marketingdoeleinden van derden

We verkopen of delen je gegevens niet voor marketingdoeleinden van derden. Tenzij het gaat om onze leveranciers die ons ondersteunen in ons bedrijfsproces en waar we een Verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten.

We kunnen persoonsgegevens beveiligd verstrekken aan deze leveranciers die in opdracht van ons diensten voor ons uitvoeren (bijvoorbeeld het verwerken van een betaling of het toesturen van een tijdschrift). In alle gevallen geven we die organisaties geen enkel recht om je persoonlijke gegevens voor iets anders te gebruiken dan om diensten aan ons te leveren en dit overeenkomstig onze instructies te doen.

Indien openbaarmaking vereist is

In andere gevallen maken we geen persoonlijke gegevens bekend, anders dan wat in overeenstemming met dit beleid is of wanneer we je toestemming daartoe hebben. Of in bijzondere gevallen, zoals wanneer we naar eer en geweten menen dat de wet dit verlangt, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van WWF-NL of anderen te beschermen. Dit houdt ook in dat we, indien nodig, je gegevens doorgeven aan de politie, toezichthoudende of regelgevende instanties, en/of juridische adviseurs, indien we daartoe een verzoek ontvangen.

Eventueel kan er een verzoek gedaan worden om gegevens openbaar te maken aan derden. Denk hierbij aan financiële instellingen, accountants, advocaten of om te voldoen aan wetten, bevelen en verzoeken van de bevoegde autoriteiten die op hen van toepassing zijn.

NPO 3FM Serious Request 2021

Vraag je via de NPO/3FM-website een plaat aan, steun je één van de acties op de speciale Kom in Actie-website of doneer je een bedrag, dan verwerkt WWF-NL je naam, e-mailadres, IBAN en giftbedrag. Hierna kan WWF-NL je donatie uitvoeren en vastleggen in de administratie. Je naam en e-mailadres worden eenmalig gebruikt voor het versturen van een service-mail over de status van je donatie. Daarnaast en enkel met jouw toestemming, ontvang je een eenmalige opvolg-mail over de Serious Request WWF-NL actie. Je persoonsgegevens gebruikt WWF-NL ook om statistieken bij te houden en het succes van de Serious Request WWF-NL acties te meten. Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hier genoemd en buiten NPO/3FM niet gedeeld met andere organisaties. De gegevens van je donatie worden bewaard zolang WWF-NL dat wettelijk verplicht is.

Social Media

Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kan WWF gebruikmaken van de mogelijkheden die social media-platformen bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook (Facebook Custom Audiences). Hiervoor kan WWF-NL aan het betreffende platform op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier je e-mailadres of telefoonnummer verstrekken. Door het hashen kan de sociale-media-dienstverlener niet je e-mailadres of telefoonnummer achterhalen, maar wel zorgen dat advertenties op jouw profiel worden afgestemd als je lid bent van het betreffende platform, bijvoorbeeld door WWF-informatie te tonen.

Het platform beschikt hierbij dus niet over gegevens die direct naar je persoonsgegevens te herleiden zijn, anders dan de gegevens die je reeds aan de aanbieder van het betreffende platform hebt verstrekt of die bij het platform reeds bekend zijn. Door deze gerichte benadering rondom WWF-campagnes zorgen we ervoor dat je alleen relevante informatie te zien krijgt.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

Als je bezwaar hebt tegen deze werkwijze kun je je bezwaar per e-mail kenbaar maken via info@wwf.nl onder vermelding van 'Afmelden gerichte info via FB platform'. Bovendien kun je je afmelden voor advertenties bij het betreffende platform; in het geval van Facebook via de privacyinstellingen.

Solliciteren

We hebben een apart overzicht van ons privacybeleid als je bij ons solliciteert. Lees de privacy voorwaarden bij sollicitatie. 

Waar gebruiken we de verzamelde informatie voor?

De informatie die we verzamelen gebruiken we:

 • Om de door jou gevraagde diensten, producten of informatie te leveren, bijvoorbeeld producten die je besteld hebt of een brochure die je hebt aangevraagd
 • Ter administratieve verwerking van je donatie
 • Om je geefhistorie te analyseren
 • Om je persoonlijke gegevens te combineren met publiekelijk beschikbare informatie, zodat we je doelgericht kunnen benaderen
 • Om te leren hoe we onze diensten, producten of informatie kunnen verbeteren
 • Om onze verplichtingen na te kunnen komen, die voortvloeien uit een tussen jou en ons afgesloten overeenkomst
 • Om per e-mail met je te communiceren over ons werk als je een klantrelatie met ons hebt of als je daar toestemming voor hebt gegeven
 • Om je telefonisch te benaderen over activiteiten en je om steun te vragen als je een klantrelatie met ons hebt of als je daar toestemming  voor hebt gegeven

Soms vragen we je geboortedatum. Dat doen we om de communicatie zo relevant mogelijk te laten zijn en om te checken of de eventuele machtiging bij een donatie wordt afgegeven door een volwassene. Vanwege het grote aantal relaties in onze database is geboortedatum soms het enige persoonsgegeven wat ons in staat stelt om personen met zekerheid van elkaar te onderscheiden.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van onze relaties voor onze administratie en om te informeren over acties en campagnes.

Voor onze missie hebben we communicatie en fondsenwerving nodig. Door meer te leren over hoe mensen onze informatie (content) gebruiken, weten we beter wat iemands interesses zijn en in welke vorm we de belangrijkste informatie moeten aanbieden.

We verspreiden informatie via de televisie, het nieuws, onze website en social media-kanalen. Maar we willen het liefst rechtstreeks met je communiceren, zodat wat je hoort en leest ook echt relevant voor jou is.

Waarover communiceren we met je?

Naast nieuws over ons natuurbeschermingswerk kunnen we contact met je opnemen over fondsenwerving, campagnes, evenementen, educatieve activiteiten en onze producten. Hieronder staat een aantal voorbeelden van communicatiemanier:

Fondsenwerving: Je financiële steun is van belang voor ons werk en zonder jou zouden we onze inspanningen voor het behoud van de natuur niet kunnen voortzetten. We kunnen je vragen om een financiële bijdrage, of om de manier waarop je ons steunt aan te passen.

Campagnes: We willen je graag informeren over onze campagne-activiteiten, zodat je mee kunt doen door bijvoorbeeld een petitie te tekenen of berichten te delen.

Evenementen: We willen je graag betrekken bij onze evenementen, zoals Earth Hour of een leuke activiteit.

Educatieve activiteiten: We willen je graag informeren over bijvoorbeeld onze programma’s voor scholen.

Producten: Wanneer je iets bij ons hebt gekocht en je ons je gegevens hebt verstrekt, kunnen we je informatie sturen over soortgelijke producten.

Steun je WWF met een gift, donatie, aankoop in de webshop, betaalde actie of vrijwilligerswerk, dan heb je een klantrelatie met ons. Wij kunnen per e-mail of telefoon contact met je opnemen als je als klant jouw e-mailadres of telefoonnummer hiervoor bij ons achter laat. Wij geven je vooraf altijd de mogelijkheid om bij ons aan te geven dat je geen e-mail of telefoon wil ontvangen; dit noemen we het recht van bezwaar. Bedenk je later dat je geen e-mail of telefoon wenst, dan kun je dit altijd nog bij ons aangeven. Wij gebruiken alleen de gegevens die jij zelf aan ons doorgeeft.

Heb je geen klantrelatie met ons, dan zullen wij je eerst om toestemming vragen om je te benaderen per e-mail of telefoon.

Als we contact moeten opnemen uit service-overwegingen, bijvoorbeeld om een donatie of aankoop te bevestigen, dan is jouw toestemming daarvoor niet nodig.

Soms sturen wij je post over het werk van WWF. Als je geen klantrelatie met ons hebt, houden we vanzelfsprekend rekening met je voorkeuren uit het Postfilter.

Wat is onze rechtsgrond voor gegevensverwerking?

Al ons gebruik van persoonlijke gegevens is in overeenstemming met de wet. De wet vereist dat we alleen gegevens verwerken als we daarvoor een geldige wettelijke basis hebben. We gebruiken je persoonlijke gegevens als volgt:

 • We verzamelen, verwerken en bewaren je persoonsgegevens om overeenkomsten uit te voeren, zoals het leveren van een gevraagde dienst
 • Wanneer het noodzakelijk is voor jou en onze legitieme belangen en het grondrechtelijk is toegestaan. Onze legitieme belangen omvatten het beheer van onze organisatie, het sturen van marketingmateriaal en het begrijpen van onze achterban
 • Om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen
 • Bij het verzenden van e-mail over direct marketing, fondsenwerving, campagnes en evenementen gaan we uit van je toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van je persoonlijke gegevens
Wat verzamelen we van je, hoe en waarvoor?

Elke keer dat je contact met ons hebt, verzamelen we gegevens. Wat voor soort informatie en de hoeveelheid ervan verschilt en hangt af van de reden.

Wanneer verzamelen we informatie


We verzamelen informatie over je als je bijvoorbeeld:

 • Donateur wordt van WWF-NL
 • Een gift geeft
 • Een dier adopteert
 • Een aankoop doet in onze webshop
 • WWF in je testament opneemt
 • Aan een evenement meedoet
 • Onze e-nieuwsbrieven ontvangt, opent en leest
 • Informatie bij ons opvraagt
 • Aan een van onze campagnes meedoet
 • Vrijwilligerswerk voor ons doet
 • Een reactie achterlaat op prikborden of in discussiegroepen
 • Met ons chat
 • Een petitie tekent
 • Meedoet aan een onderzoek
 • Contact met ons opneemt, of op enige andere wijze dan hierboven vermeld met ons in aanraking komt
Wat zijn je rechten?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je de volgende rechten ten aanzien van de verzamelde gegevens:

Recht op inzage in je gegevens

Je hebt het recht om de details over de door ons over jou verzamelde gegevens bij ons op te vragen. Algemene informatie kun je ook altijd vinden in deze privacyverklaring.

Recht op wijziging

Als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Recht op beperking van verwerking

Je kunt de verwerking van je persoonsgegevens door ons laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat we je verzoek tot wijziging van je persoonsgegevens controleren.

Recht op verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, tenzij we op grond van de AVG toegestane redenen hebben om je persoonsgegevens te houden. Het kan namelijk zijn dat we daar niet altijd gehoor aan mogen geven, omdat de Belastingdienst vereist dat we overeenkomsten een bepaalde tijd bewaren. Indien je verzoekt om verwijdering omdat je niet meer benaderd wilt worden voor marketingcampagnes, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten.

Wat zijn je rechten? (vervolg)

Recht op overdracht van persoonsgegevens

Je kunt ons verzoeken om een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare kopie van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Jij hebt het recht om die persoonsgegevens ongehinderd door ons aan een derde partij te laten overdragen.

Recht van bezwaar

Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Hierbij kunnen we je vragen om welke specifieke situatie het bezwaar gaat. In onze database wordt dit bezwaar als een blokkade opgenomen.

Recht van verzet

Je hebt ook het recht van verzet ten aanzien van onze telemarketing. Het kán vier weken duren voordat dit verzoek volledig verwerkt is en je geen telemarketing communicatie van ons ontvangt.

Recht op intrekken toestemming

Je kunt ons vragen om eerder gegeven toestemming te verwijderen, bijvoorbeeld voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Alle digitale nieuwsbrieven bevatten altijd een afmeldlink waarmee je je direct kunt uitschrijven of je voorkeuren kunt aangeven.

Recht op indienen van een klacht

Als je met onopgeloste vragen blijft zitten, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs of een bankafschrift bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy vragen we je om in deze kopie je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzicht- en onleesbaar te maken. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de KopieID-app van de Rijksoverheid gebruiken. We reageren zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op je verzoek.

Welke informatie verzamelen we?

Voorbeelden van informatie die we kunnen verzamelen zijn:

 • Je geslacht, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en/of geboortedatum
 • Financiële informatie die je ons verstrekt, zoals rekeningnummer
 • Informatie die je op onze website invoert
 • Gegevens over je donatiehistorie en over correspondentie met ons
 • Foto’s of videobeelden als je deelneemt aan een evenement van ons
 • Technische informatie en gegevens over je bezoek aan onze website, zoals je IP-adres, en type en versie van je internetbrowser
 • Andere gegevens over je communicatie met ons, inclusief de reden waarom je ons steunt
 • Naast door jou zelf verstrekte informatie kunnen we ook informatie over je verzamelen uit publiekelijk toegankelijke bronnen
Wie zijn we?

WWF-NL, gevestigd te (3708 JB) Zeist aan de Driebergseweg 10, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

WWF-NL is onderdeel van het wereldwijde WWF-netwerk dat actief is in meer dan 100 landen over de hele wereld. Alle landelijke vestigingen werken aan de gemeenschappelijke missie om een toekomst te scheppen waarin mensen en natuur in harmonie leven.

Dit privacybeleid geldt alleen voor de informatie die door WWF-NL is verzameld en verwerkt. We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming, maar we helpen je graag met je vragen. Hiervoor kun je contact opnemen met onze afdeling Customer Contact Center. Dit kan telefonisch, via 0800-1962 (gratis), per e-mail via info@wwf.nl of schriftelijk via Postbus 7, 3700 AA Zeist.

Wijzigingen in beleid?

Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt in juli 2021.

We kunnen dit statement te allen tijde bijwerken om enige aanpassingen in de gegevens-beschermingswetgeving of andere wetgeving na te komen. Als er meer wijzigingen op dit statement zijn, worden die op deze pagina gepubliceerd.