Karine Aigner / WWF-US

Mensenrechten

WWF werkt aan een duurzame toekomst voor natuur én bevolking.

Lees verder

Mensenrechten in natuurbescherming

Samenwerken met de lokale bevolking en hen respecteren is een kernprincipe voor het WWF. Zo helpt ons werk natuur én mens. Samenwerken is soms moeilijk, door tegenstrijdige belangen en culturele verschillen. Dat het soms lastig is, maakt samen oplossingen vinden extra waardevol. Natuurbescherming kan zo een bron van hoop en stabiliteit zijn. Want ook mensen zijn op zoek naar een toekomstbestendig leven. Natuurverlies en klimaatverandering raken vandaag ál het leven op aarde. En niet in de laatste plaats onszelf: mensen.

WWF is actief in meer dan 100 landen, ook in geïsoleerde en gevaarlijke gebieden. Stroperij en illegale activiteiten bedreigen juist daar de natuurlijke hulpbronnen van natuur én mens. Gebieden waar de lokale bevolking leeft met slopende instabiliteit, armoede en ontbering. Voor ons is dat een reden om met nog meer inzet te werken aan het naleven van onze gedragscodes.

Sociaal beleid

Ons beleid op mensenrechten, armoede, gender en inheemse volkeren vormt het morele kompas van ons werk. In juli 2019 introduceerde WWF wereldwijd een uitgebreid kader waarin geïntegreerde werkprocessen beschreven staan om de sociale leefomgeving van lokale bevolkingen te waarborgen. Dit is het ESSF, wat staat voor ‘Environmental and Social Safeguards Framework’.

Het ESSF bouwt voort op ons bestaande sociale beleid. Het helpt ons ervoor te zorgen dat we onze sociale verplichtingen in de praktijk doorvoeren en dat we risico’s tijdig weten te identificeren, te begrijpen en te beperken. Dit betekent dat we al in de ontwerpfase van een project samenwerken met de lokale partners en bevolking om de risico’s zoveel mogelijk in kaart te brengen. Indien nodig nemen we dan in de projectaanpak maatregelen op om deze risico’s te voorkomen en te verkleinen. Dit noemen we mitigatieplannen.

Met het ESSF bouwen we verder aan ons sociale beleid. Het is een hulpmiddel om onze principes in de praktijk te brengen en risico’s op tijd te zien, te begrijpen en te beperken. Het gaat als volgt:

  1. We ontwerpen een project in samenwerking met lokale partners en bevolking.
  2. De risico’s worden zoveel mogelijk in kaart gebracht en indien nodig geëscaleerd.
  3. We nemen maatregelen om de risico’s te voorkomen en verkleinen (mitigatieplannen).
  4. Tijdens de implementatie en uitvoer van het project monitoren we steeds de stand van zaken en passen we aan als dat nodig is.

ESSF is breed inzetbaar. We passen het toe om diverse milieu- en sociale risico’s te verkleinen. We houden daarbij altijd rekening met de verschillende lokale uitdagingen en behoeften.   

Kerncomponenten

  • Een Safeguards Screening Tool (SST), die WWF projectteams door een strenge risico- en impactanalyse leidt en strengere eisen bevat voor mitigatieplannen en goedkeurings-processen voor projecten.
  • Een internationaal ESSF expert team die het netwerk ondersteunt in de risico-analyses en mitigatieplannen beoordeelt.
  • Een voor het hele internationale WWF netwerk geldend gelaagd klachtenmechanisme, dat bestaande regelingen voor het behandelen van klachten versterkt en een laagdrempelig platform biedt.
  • Een nieuw reactieprotocol, dat is ingevoerd om klachten over mensenrechten onmiddellijk te escaleren.

 

Download hier het complete WWF Environmental and Social Safeguards Framework (pdf).

Rapport Independent Review

Een onafhankelijk panel van experts heeft op verzoek van WWF onze rol onderzocht rond beschuldigingen van mensenrechtenschendingen door parkwachters in overheidsdienst in enkele landen waar we actief zijn.

Hun rapport "Embedding Human Rights in Nature Conservation: From Intent to Action" is inmiddels verschenen, en we omarmen de conclusies en aanbevelingen van het onafhankelijke onderzoekspanel. WWF blijkt niet betrokken bij schendingen mensenrechten, en zet zich nog sterker in om lokale bevolkingen te beschermen.

Lees het rapport
 
Sharon Fisher
Onze regels en gedragscodes
Onze regels en gedragscodes
Kevin Schafer / WWF
Samen met lokale bevolking
Samen met lokale bevolking
Verhalen uit de praktijk