WWF/ Jonathan Caramanus / Green Renaissance
24 november 2020

WWF omarmt conclusies en aanbevelingen onafhankelijk onderzoekspanel

Een onafhankelijk panel van experts heeft op verzoek van WWF onze rol onderzocht rond beschuldigingen van mensenrechtenschendingen door parkwachters in overheidsdienst in enkele landen waar we actief zijn. Het rapport van het panel “Embedding Human Rights in Nature Conservation: From Intent to Action” is vandaag (24-11-2020) gepubliceerd.

"We omarmen de conclusies en aanbevelingen," zegt Kirsten Schuijt, directeur van WWF-NL: 
"We vinden het verschrikkelijk wat de slachtoffers is aangedaan. Mensenrechtenschendingen zijn voor ons onacceptabel en gaan tegen alles in waar wij voor staan. Daarom moest dit tot op de bodem worden uitgezocht. Uit het rapport blijkt dat WWF-medewerkers niet betrokken zijn geweest, maar we moeten nog meer doen om ervoor te zorgen dat onze partners de mensenrechten te allen tijde respecteren. Zeker in politiek instabiele regio’s." 
 
Schuijt vervolgt: "De afgelopen periode zijn we al volop aan de slag gegaan om onze interne organisatie verder te verbeteren. Door goed te luisteren naar de lokale bevolkingsgroepen en onze invloed in te zetten worden hun rechten beter beschermd. Want natuurbescherming werkt alléén als de mensen die in de gebieden leven volledig betrokken zijn." 
 
WWF werkt al decennia wereldwijd succesvol samen aan natuurbehoud met inheemse bevolkingsgroepen. In sommige regio’s zoals het Congobekken is het werk heel complex geworden. De unieke natuur en de lokale gemeenschappen komen steeds verder in het nauw door onder meer oprukkende houtkap en grootschalige stroperij van bedreigde diersoorten. De schok was groot toen meldingen binnenkwamen over mogelijke mensenrechtenschendingen door parkwachters van de overheid in India, Nepal en landen in Centraal Afrika waar WWF projecten heeft. Daarom kondigden we in maart 2019 een onafhankelijk onderzoek aan om indien nodig maatregelen te kunnen treffen. 
 

Conclusies

Het panel onder leiding van Navi Pillay, voormalige hoge commissaris voor de Mensenrechten van de VN, heeft negentien maanden diepgravend onderzoek gedaan. De belangrijkste conclusies van het rapport zijn:
  • Parkwachters die werden beschuldigd van mensenrechtenschendingen waren in dienst van de overheden en niet van WWF;
  • Medewerkers van WWF hebben geen misstanden gesteund, aangemoedigd of eraan meegewerkt;
  • Medewerkers van WWF hebben geen wapens gefinancierd of geleverd.

In het rapport erkent het panel dat we een van de eerste natuurorganisaties zijn met interne richtlijnen op het gebied van mensenrechten en dat we vaak hogere normen stellen dan de wetgeving in landen waar we werken. Het panel signaleert ook een aantal tekortkomingen en verbeterpunten, zoals:

  • WWF heeft in risicogebieden niet consequent klachtenmeldpunten opgezet en het proces van opvolging van klachten had transparanter moeten zijn;
  • WWF moet overheden er steviger op wijzen dat de mensenrechten gerespecteerd dienen te worden en moet krachtiger optreden als dit niet gebeurt; 
  • WWF moet de interne organisatie verbeteren om risico’s in een eerder stadium te kunnen signaleren en indien nodig te escaleren 
  • WWF moet zijn sociale en milieustandaarden overal goed implementeren. De naleving moet worden aangescherpt en er moet meer transparantie komen.
We hebben inmiddels al een aantal extra stappen gezet, zoals het opzetten van lokale klachtenmeldpunten, een speciale commissie die alle projecten in risicogebieden van tevoren beoordeelt en de implementatie van de strengst mogelijke milieu- en sociale standaarden. Als de afspraken met partners worden geschonden dan wordt de financiering opgeschort totdat maatregelen zijn getroffen.