Richard Barrett / WWF-UK

Wildlife

We delen deze planeet met majestueuze dieren, zoals olifanten, neushoorns en tijgers. WWF wil er voor zorgen dat we deze iconische dieren en hun leefgebieden beschermen en herstellen.

Wat is er aan de hand?

Stroperij
Stroperij
De groeiende vraag naar producten van wilde dieren heeft de afgelopen jaren geleid tot een ware stroperijcrisis met verstrekkende gevolgen.
Illegale handel
Illegale handel
De illegale handel in wilde dieren is een ‘high profit/low risk-business’.
Verdwijnend leefgebied
Verdwijnend leefgebied
Eén van de grootste bedreigingen voor 85% van de bedreigde diersoorten.
Mens-dier conflicten
Mens-dier conflicten
Mensen die een conflict hebben gehad met een dier doden vaak de boosdoener.

Onze doelen

 • In 2030 is illegale handel in wilde dieren gestopt. In de regio’s waar we werken in Tropisch Afrika, Zuidelijk Afrika en het Russische Verre Oosten zijn de natuurgebieden beter beschermd tegen overmatig gebruik. WWF-NL draagt actief bij aan de aanpak van WWF wereldwijd om stroperij te stoppen.
 • In 2030 is de neergaande trend van de Afrikaanse olifant, de Afrikaanse en Aziatische neushoorns, de tijger, sneeuwluipaard, reuzenpanda, ijsbeer en zeedieren in het noordpoolgebied weer een stijgende lijn, mede dankzij een gecoördineerde aanpak van WWF.
 • In 2030 is 30% van de belangrijkste leefgebieden beschermd, met elkaar verbonden, en effectief gemanaged. Dat willen we in Tropisch Afrika (voor de bosolifant), Zuidelijk Afrika (voor de Afrikaanse olifant en neushoorns), op Sumatra (voor Aziatische neushoorns), Borneo (voor de Sumatraanse neushoorn en de orang-oetan), het Russische Verre Oosten (voor de tijger), Rusland en Mongolië (voor de sneeuwluipaard) en de Noordpool (voor de ijsbeer en zeedieren daar).
WWF / James Morgan

Wat doet WWF?

Hoe we bedreigde diersoorten beschermen

Natuurbescherming is de kernactiviteit van WWF. Het is al bijna 60 jaar onze missie om de natuur wereldwijd zo goed mogelijk te beschermen in nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen, overheden en met behulp van moderne technieken.

 • 1

  Beschermen, verbinden en herstellen van leefgebieden

  De ruimte waarin wilde dieren leven staat ernstig onder druk door de aanleg. van landbouwgrond, wegen, steden en dorpen en de ontwikkeling van mijnbouw. Door te zorgen dat dieren in een groot natuurlijk netwerk van beschermde gebieden en bossen kunnen leven, behouden zij hun natuurlijk gedrag en kunnen ze voldoende voedsel vinden.

  Lees verder
 • 2

  Tegengaan stroperij

  Door rangers op te leiden en te voorzien van goede uitrusting en moderne communicatieapparatuur, bestrijden we stroperij. WWF werkt nauw samen met TRAFFIC, een organisatie die stroperij en illegale handel in wilde dieren bestrijdt.

 • 3

  Werken aan oplossingen voor mens-dierconflicten

  Naarmate er meer mensen zijn en er minder leefgebied voor wilde dieren is, komen mens en dier vaker met elkaar in conflict. WWF werkt met lokale gemeenschappen aan het zoeken naar oplossingen voor de problemen die ze ondervinden met wilde dieren.

 • 4

  Onderzoek

  Om goed de natuur te kunnen beschermen moet je weten waar de belangrijkste bedreigingen voor een dier of gebied vandaan komen; daarvoor moet je onderzoek doen. Met cameravallen in het veld kun je bijvoorbeeld aantonen dat een bepaalde strook bos heel belangrijk is voor tijgers om van het ene naar het andere gebied te lopen. Met dat bewijs kunnen we erop aandringen dat dat gebied beschermd wordt.

 • 5

  Beïnvloeden beleid

  WWF speelt een actieve rol om op hoog niveau te pleiten voor grootschalige bescherming en internationale oplossingen en actie om de natuur te behouden en beschermen. Dat doen we onder meer in CITES, een internationaal verdrag dat de handel in bedreigde dieren en planten reguleert.

 • 6

  Tegengaan effecten klimaatverandering

  De opwarming van de aarde heeft gevolgen voor wilde dieren en verergert soms de al bestaande bedreigingen zoals verlies van leefgebied en stroperij. WWF onderzoekt in specifieke gebieden welke soorten zich goed kunnen aanpassen of gaan migreren naar nieuwe gebieden. Die nieuwe gebieden moeten dan natuurlijk wel veilig zijn en beschermd worden.

Waar zijn we actief?

Zuidelijk Afrika
Zuidelijk Afrika
Angola, Botswana, Namibië, Zambia & Zimbabwe
De Zambezi: een 2500 kilometer lang blauw lint dat door het zuiden van Afrika stroomt.
Tropisch Afrika
Tropisch Afrika
Kameroen, Congo & Gabon
Dit gebied wordt vaak het Groene Hart van Afrika genoemd.
naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF
Borneo Sumatra
Borneo Sumatra
In en rondom Indonesië vind je prachtig tropisch regenwoud met bijzondere dieren.
Altai Sayan
Altai Sayan
Rusland & Mongolië
Een bergachtig gebied waar veel bijzondere dieren en planten leven, zoals de sneeuwluipaard.
National Geographic Creative / Robert Harding Picture Library / WWF
Zuidpool
Zuidpool
Superkoud en een van de meest onaangetaste wildernissen op aarde.

Jachttoerisme

Het standpunt van WWF-NL

Plezierjacht

Plezierjacht – ook wel trofeeënjacht of jachttoerisme genoemd - is de georganiseerde commerciële jacht op (niet) bedreigde diersoorten. Wanneer iemand bijvoorbeeld naar Afrika reist voor plezierjacht op diersoorten stuit dat veel mensen enorm tegen de borst. En terecht; er wordt een dier zonder aantoonbare noodzaak gedood. Op social media circuleren regelmatig foto’s van personen die poseren met een door hen gedood dier. Ook het Wereld Natuur Fonds kijkt met afschuw naar deze foto’s. We vinden het onbegrijpelijk dat mensen dit voor hun plezier kunnen doen.

Legale jacht

Jachttoerisme is in sommige landen helaas wettelijk toegestaan, zelfs wanneer het gaat om jacht op bedreigde diersoorten. Zo is bijvoorbeeld jachttoerisme op witte en zwarte neushoorns in Zuid-Afrika en Namibië momenteel toegestaan. Ook het in- en uitvoeren van trofeeën van soorten, die volgens internationale afspraken streng beschermd zijn, (zoals olifanten en neushoorns) is vaak via een uitzonderingsbepaling toch legaal. De reden dat overheden deze uitzonderingen toestaan, is dat jachttoerisme in hun ogen, mits verantwoord uitgevoerd, kan dienen om stroperij tegen te gaan en inkomsten te genereren voor het beheren van natuurgebieden. Dat is voornamelijk het geval in landen met een goede wildstand, maar met weinig geld voor natuurbeheer. Door de inkomsten uit jachttoerisme kan bijvoorbeeld meer in de natuurgebieden worden gepatrouilleerd, waardoor stropers minder kansen krijgen. Hoe wrang het ook klinkt, in dergelijke situaties kan plezierjacht bijdragen aan de bescherming van diersoorten.

Wat doet het Wereld Natuur Fonds?

Het doden van dieren voor je plezier staat haaks op ons natuurbeschermingswerk. WWF vindt plezierjacht moreel verwerpelijk. De realiteit is echter dat sommige overheden jachttoerisme toestaan. Veruit de grootste bedreiging voor de diersoorten waar wij ons al meer dan 50 jaar voor inzetten is niet de plezierjacht, maar de illegale stroperij van en handel in bedreigde soorten. Daarom focussen we ons vooral op de aanpak daarvan. 

Resultaten en Updates

Legale ivoorhandel discussiepunt tijdens CITES

Moet de handel in ivoor weer worden toegestaan? Deze vraag werd de afgelopen dagen behandeld tijdens de bijeenkomst van CITES, het internationale verdrag dat de handel in bedreigde plant- en diersoorten reguleert.
Meer info

China verbiedt binnenlandse ivoorhandel in 2017

Een historisch besluit! Op de valreep van het nieuwe jaar maakt China officieel bekend dat er eind december 2017 een volledig verbod is op de binnenlandse handel in ivoor. WWF en partnerorganisatie TRAFFIC reageren verheugd. Het sluiten van de grootste ivoormarkt ter wereld zal een enorme impuls geven aan het tegengaan van het stropen van olifanten in Afrika.
Meer info

Wilde dieren en mensen in de Katha-corridor

Meer info
WWF / James Morgan

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!