Maxime Aliaga / WWF

Groen paradijs

Op de eilanden Borneo, Sumatra en Papoea vind je prachtig tropisch regenwoud met bijzondere dieren. We beschermen er bijvoorbeeld neushoorns, tijgers, olifanten en orang-oetans.

Orang-oetans en olifanten

Borneo en Sumatra behoren tot de grootste eilanden ter wereld. Op Borneo vormt het centrale berggebied het ‘Hart van Borneo’. Het is net zo groot als Groot-Brittannië en één van de grootste regenwouden ter wereld. Het Hart van Borneo spreidt zich uit over Indonesië, Maleisië en Brunei. Deze drie landen beschermen samen de biodiversiteit van de bossen. Deze jungles leveren drinkwater, natuurlijke producten voor het levensonderhoud en ze spelen een grote rol in de lokale cultuur.

In het dichte woud van Sumatra leven wel 600 soorten vogels, waarvan er veel alleen daar voorkomen. Heb je wel eens gehoord van de blauwmaskerbladvogel, of de Sumatraanse drongo? Op Sumatra leven niet alleen bijzondere dieren, maar ook ruim 50 miljoen mensen. De bevolking is een mix van lokale gemeenschappen en immigranten van andere eilanden. Veel inheemse mensen, zoals de Batak en Minangkabau, zijn voor hun bestaan afhankelijk van alles wat het regenwoud te bieden heeft.

naturepl.com / Edwin Giesbers / WWF

Bedreigingen voor Borneo, Sumatra en Papoea

 • 1

  Illegale houtkap

  Op heel Borneo is maar een klein deel (nog geen 10%) van het bos beschermd gebied, de rest is bestemd voor houtkap, plantages of mijnbouw, of heeft nog geen bestemming. Met name in die laatste gebieden komt veel illegale houtkap voor, door het ontbreken van goede regels en toezicht. Vaak holt de kwaliteit van de bossen door die houtkap achteruit. En dan is de volgende stap snel gezet: het gebied wordt alsnog als plantage in gebruik genomen.

 • 2

  Aanleg van plantages

  De grootste bedreiging voor de unieke natuur op Sumatra is de enorme ontbossing voor de aanleg van plantages voor palmolie en productiehout. In het grootste deel van het bos dat daarvoor gekapt is leven de Sumatraanse tijger en olifant en orang-oetan.

 • 3

  Verlies van leefgebied

  Met het verdwijnen van de bossen verliezen dieren hun leefgebied. Olifanten en orang-oetans verdwijnen of raken geïsoleerd van elkaar, omdat gebieden versnipperd raken. Ook neemt het aantal conflicten tussen mensen en dieren toe, waarin vooral de Aziatische olifant vaak afgeschoten of vergiftigd wordt.

  Lees verder
Juliane Blohme / WWF-SG

Borneo, Sumatra en Papoea beschermen

 

 

 

 • 1

  Gebieden beschermen

  We helpen mee om de beschermde gebieden goed te beheren. Dat doen we door het trainen van parkrangers en het aanschaffen van hulpmiddelen, zoals radioapparatuur, wachtposten en speedboten.

 • 2

  Bosherstel

  Om kritieke gebieden een handje te helpen, herstellen we de bodem, planten we bomen en beschermen we deze gebieden. Door het herstellen van bos, bieden we bedreigde diersoorten meer leefgebied. Zo helpen we de olifant en de orang-oetan door de losse bosreservaten waarin hij leeft weer te verbinden. Op Borneo herstellen we het veenbos, zodat de orang-oetan meer gezonde leefruimte heeft.

 • 3

  Onderzoek

  WWF zet zich ook in om de handel in wilde dieren aan te pakken. Zo steunen we onderzoek waarbij de handelsroutes in kaart worden gebracht. Om beter te beoordelen welke bescherming ze nodig hebben doen we onderzoek naar de leefwijze van dieren. In Noord-Kalimantan bijvoorbeeld naar de Borneodwergolifant, zodat we zijn leefgebied beter kunnen beschermen.

 • 4

  Duurzaam gebruik van grondstoffen

  We moeten op een andere manier omgaan met de grondstoffen die we uit de natuur halen. Daarom helpen we om de economie te verduurzamen. Grote bedrijven stimuleren we bijvoorbeeld om over te stappen op het produceren van duurzame palmolie en hout. Verder zetten we economische activiteiten op die het bos sparen en geld opleveren voor de lokale bevolking.

Voor wie zijn we actief?

Deze dieren hebben onze bescherming nodig

naturepl.com / Fiona Rogers / WWF
Orang-oetan
Orang-oetan
Jonge orang-oetans worden als huisdier verkocht, en de moeder wordt dan bijna altijd gedood.
Julia Thiemann / WWF-Germany
Olifant
Olifant
Sterk, slim, maar kwetsbaar. Help ons deze prachtige, intelligente reuzen te beschermen.
WWF-Indonesia / Saipul Siagian
Tijger
Tijger
Het aantal wilde tijgers is sinds het begin van de vorige eeuw met meer dan 95% afgenomen!
naturepl.com / Mark Carwardine / WWF
Neushoorn
Neushoorn
Neushoorns vinden elkaar niet meer waardoor er te weinig kleintjes geboren worden.

Resultaten en Updates

Alain Compost / WWF

Ontbossing tegengaan met een Early Warning System

Ontbossing is een van de grootste bedreigingen voor de natuur. Voor ons als WWF is het nog steeds een enorme uitdaging om daar tegen te strijden. Maar als we kunnen voorspellen wanneer het bos illegaal gekapt gaat worden, dan kunnen we op tijd ingrijpen. Of de ontbossing zelfs voorkomen.
Meer info
WWF-UK

Palmolie Scorecard: internationale bedrijven schieten nog steeds tekort

Grote internationale voedings- en cosmeticabedrijven schieten tekort bij het stimuleren van duurzame productie van palmolie en het aanpakken van ontbossing. Dat staat in de internationale Palmolie Scorecard die het Wereld Natuur Fonds vandaag lanceert. Geen enkel bedrijf behaalt de topscore op de nieuwe randlijst, die beoordeelt wat wereldwijde merken doen om de negatieve effecten te verminderen die worden veroorzaakt door niet-duurzame inkoop van de meest gebruikte plantaardige olie: palmolie.
Meer info
Alain Compost / WWF

Europese wetgeving voor duurzame handelsketens stap dichterbij

Wetgeving die bedrijven verplicht om hun productieketens te vrijwaren van ontbossing en mensenrechtenschendingen, komt een flinke stap dichterbij na de oproep van de Europese lidstaten om bindende en niet-bindende maatregelen te onderzoeken die de Europese betrokkenheid bij wereldwijde ontbossing moet stoppen.
Meer info
Per Angelstam WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!