Tim Rasmussen / WWF-US

Klimaat-verandering

Sinds het klimaatakkoord van Parijs is de aandacht voor klimaatverandering niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken.

Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit

Jaar na jaar worden er onheilspellende warmterecords gebroken. De strijd tegen klimaatverandering draait in een hogere versnelling, maar schiet nog tekort. Met de huidige internationale klimaatplannen gaan we richting een wereldwijde opwarming van 3,2°C. Een dergelijke temperatuurstijging heeft grote gevolgen voor mens en natuur.

Klimaat en biodiversiteit gaan hand in hand

Een belangrijk teken aan de wand is het dramatische verlies van biodiversiteit waar onze planeet mee te kampen heeft. Een probleem dat verergerd wordt door de klimaatverandering maar dat tegelijk ook datzelfde klimaat doet veranderen.

Klimaatverandering leidt tot verlies van biodiversiteit (o.m. Verdroging, overstromingen en verlies van natuurlandschappen, verbleken van koraal en verlies van vispopulaties). Bovendien verergert verlies van ecosystemen, soorten en genetische diversiteit de impact van klimaatverandering (zo is ontbossing en omzetting van natuurgebieden goed voor bijna een vijfde van de wereldwijde CO2-uitstoot). Met andere woorden, we kunnen ons niet beschermen tegen het een zonder het ander te stoppen. Het goede nieuws is dus: Help de biodiversiteit, en het klimaat wint er ook bij!

Kwetsbaar Nederland

Behoud en herstel van natuurgebieden is met al hun biodiversiteit één van de meest efficiënte wapens tegen de klimaatverandering, zowel voor mitigatie (het verminderen van CO2-uitstoot) als adaptatie (aanpassen aan de niet te vermijden gevolgen van klimaatverandering). Ook ons land is kwetsbaar voor klimaatverandering en de biodiversiteit in ons land staat onder druk hierdoor.

Global Warming Images / WWF

Wat doet WWF?

Als we niets doen tegen klimaatverandering, sterft een derde van alle plant- en diersoorten mogelijk nog binnen een eeuw uit. We willen de veerkracht van de landschappen waarin we werken versterken, zodat de natuur zich beter kan aanpassen. We doen onderzoek naar specifieke gebieden om erachter te komen welke soorten zich goed kunnen aanpassen of gaan migreren naar nieuwe gebieden. Welke gebieden zijn het meest en welke het minst kwetsbaar? Deze vragen nemen we mee in ons veldwerk en we wisselen wereldwijd kennis uit met klimaatexperts. Om goed voorbereid te zijn op extremer weer moeten we de klimaatrisico’s beter leren kennen en verwerken in onze programma’s. Daar zetten we dus vol op in.

Resultaten en Updates

De toekomst van de ijsbeer: goed én slecht nieuws

De ijsbeerexperts van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) maakte onlangs de resultaten bekend van een uitgebreid ijsbeeronderzoek. De uitkomsten tonen de huidige situatie van verschillende ijsbeerpopulaties.
Meer info

Natuurontwikkeling voor bevaarbaarheid rivieren

Grootschalige natuurontwikkelling langs de rivieren helpt voorkomen dat de binnenvaart bij frequentere droogteperiodes letterlijk vastloopt. Het plan Ruimte voor Levende Rivieren wordt vandaag aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het plan is uitgewerkt met andere partijen, waaronder de binnenvaart, klei-, zand- en grindwinning, recreatie en landbouw.
Meer info

2050: een ijsvrije Noordpool?

De cryosfeer – alle delen op onze aarde die bevroren zijn door ijs, sneeuw of gletsjers – dreigt te verdwijnen. Opwarming en toenemende druk van menselijke activiteiten zoals visserij en vervuiling zorgen ervoor dat deze gebieden in rap tempo veranderen. Het lijkt voor velen een ver-van-mijn-bed-show, maar wat er in de cryosfeer gebeurt heeft groot effect op andere delen in de wereld en ook op ons.
Meer info

Kies in Nederlandse delta voor natuur om klappen van klimaatverandering op te vangen

Het Wereld Natuur Fonds roept minister Cora van Nieuwenhuizen op naar aanleiding van het nieuwe rapport van de Global Commission in Adaptation om in het Deltaprogramma de daad bij het woord te voegen en te kiezen voor natuurlijke oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.
Meer info

Minister Schouten: kom in actie want de koraalriffen in Caribisch Nederland sterven!

Minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, bezoekt deze week de eilanden van Caribisch Nederland. De urgente kwestie die hier speelt is sterfte van de koraalriffen. De riffen sterven langzaam af, met name door klimaatverandering en vervuiling. En ook overbevissing en kustontwikkeling hebben zeer negatieve effecten op de gezondheid van koraalriffen. WWF vraagt de minister om in actie te komen voordat het te laat is.
Meer info

WWF: EU neem leidersrol in natuurherstel en -bescherming

Toekomstige Nederlandse Europarlementariërs moeten voor een leidersrol van de Europese Unie bij natuurherstel en bescherming gaan strijden. Dat was de inzet van WWF tijdens het Groene Verkiezingsdebat 16 mei in Den Haag van IUCN NL, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds.
Meer info
Thomas Nicolon / WWF DRC

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!