Petteri Hautamaa
22 mei 2024

Trekkende zoetwatervissen wereldwijd met meer dan 80 procent afgenomen

Het gaat erg slecht met trekvissen als zalm, paling en stekelbaars. Het aantal trekkende zoetwatervissen is tussen 1970 en 2020 wereldwijd met meer dan 80 procent afgenomen, blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport van verschillende natuurbeschermingsorganisaties. Het rapport geeft aanbevelingen om deze populaties te verbeteren, waaronder het verwijderen van dammen.

Rivieren zijn een soort snelwegen voor trekvissen die heen en weer zwemmen tussen de zee en hun paaiplaatsen. Maar barrières zoals dammen sluiten deze snelwegen af waardoor de vissen hun bestemming nooit bereiken en zich daardoor niet kunnen voortplanten. Ook het verdwijnen van wetlands om plaats te maken voor landbouw, alsook vervuiling en klimaatverandering bedreigen deze migrerende vissen.

Samen dammen slopen

Een van de makkelijkste manieren om het leven in en om de rivier te verbeteren is door oude dammen te verwijderen. “Amper een jaar nadat een Finse dam was verdwenen, telden we 200 jonge zalmen in de rivier. Dit is ongekend veel en laat de kracht zien van deze manier van natuurherstel”, vertelt Merijn Hougee, hoofd internationale landschappen bij WWF-NL. “Trekvissen als zalmen kunnen hun paaigronden weer bereiken, water stroomt weer volop en het natuurlijke proces van erosie en sedimentatie zorgt ervoor dat grind, zand en klei zich langs de rivier verspreiden. En dat is goed voor de biodiversiteit in en rond de rivier en dat is ook weer goed voor ons mensen.”

Niet alleen trekvissen profiteren van het weghalen van dammen. De biodiversiteit in het hele ecosysteem neemt toe. Daarnaast zijn vrij stromende rivieren ook belangrijk voor ons mensen. Het vermindert namelijk de kans op overstromingen en droogte én het zorgt voor een betrouwbare drinkwatervoorziening. Zo vind je in de Roemeense Donaudelta het grootste rietland van Europa. Dit gebied zuivert het drinkwater voor miljoenen mensen.

Werk aan de winkel 

We weten dat dammen verwijderen heel snel zorgt voor natuurherstel. Daarom sloopte WWF met partners de afgelopen jaren al honderden oude dammen door heel Europa. Toch hebben we ieders hulp nog hard nodig want dit is nog maar het begin. Europa telt nog zo’n 150.000 dammen die niet meer worden gebruikt. Ons doel is om deze allemaal te verwijderen. “Steeds meer watermanagers vinden het verwijderen van dammen een goede maatregel”, aldus Hougee. “Zo begint niet alleen het water steeds meer te stromen, maar laten we mensen ook zien dat het anders en beter kan.”

Ook in Nederland hebben we een prachtige delta vol leven. Denk aan onze getijdenatuur in de Biesbosch of het Haringvliet met overgangen tussen zoet en zout water of de uiterwaarden van de Millingerwaard waar zeearenden broeden. De variatie in onze delta zorgt voor een grote biodiversiteit. Tegelijkertijd staan we voor uitdagingen. Als laaggelegen land zijn we extra kwetsbaar voor klimaatverandering en zeespiegelstijging. Daarom werkt WWF-NL samen met natuur als bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering.

Gerelateerde artikelen

Jürgen Freund / WWF

WWF en Greenpeace bezorgd over halfslachtige houding kabinet over diepzeemijnbouw

Het kabinet heeft het standpunt van Nederland op diepzeemijnbouw gepubliceerd in een brief aan de Tweede Kamer. WWF en Greenpeace hebben grote zorgen omdat Nederland zich nog steeds niet onomwonden uitspreekt tegen diepzeemijnbouw. Dit standpunt is van belang bij een beslissende bijeenkomst van de Internationale Zeebodemautoriteit op Jamaica (10 juli a.s.).
Meer info
Jeff Duerr

Een historisch verdrag voor de bescherming van de oceanen!

Geweldig nieuws voor de natuur, voor het klimaat en voor ons mensen. Met het oceanenverdrag moet in 2030 minstens 30% van de zee in 2030 beschermd gebied zijn. ‘The High Seas Treaty’ zoals het verdrag officieel heet, was hard nodig, want op dit moment is slechts 1% van de internationale wateren beschermd.
Meer info
Richard Barrett

Migratieroutes voor walvissen in de Grote Oceaan moeten snel beschermd worden

Er is spoedige samenwerking nodig om migrerende walvissen in de oostelijke Stille Oceaan te beschermen. We moeten de bedreigingen voor deze dieren beperken en snel actie ondernemen in deze hele regio. Dit roept een nieuw rapport van WWF en partners op.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).