Michel Gunther / WWF

De hoorn van neushoorns als statussymbool en medicijn

De jacht drijft de prehistorische kolos naar de afgrond

  • Locatie: Afrika en Azië
  • Nog maar 30.000 neushoorns op de wereld

Wat is er aan de hand?

Nog steeds worden de verschillende soorten neushoorns gedood omwille van de hoorn. In Azië wordt gemalen hoorn als medicijn verhandeld. Daar komt bij dat het leefgebied van de neushoorn steeds kleiner en meer versnipperd wordt. Er zijn nog maar 30.000 neushoorns op de wereld: 70% minder dan 40 jaar geleden.

Esmond Bradley Martin / WWF

Gouden medicijn ballen bevatten gemalen hoorn van de Aziatische neushoorn.

Bedreigingen

Officieel is de internationale handel in de hoorn van de neushoorns verboden, maar de illegale jacht op neushoorns, vooral in Zuid-Afrika, is sinds 2008 schrikbarend toegenomen.

Meer info

Bescherming

Om de neushoorn te beschermen, werkt WWF NL in Afrika en Azië aan nieuwe leefgebieden en uitbreiding van bestaande. Neushoorns worden, wanneer dat nodig is, met vrachtwagens en helikopters verhuisd naar gebieden waar ze veilig zijn of meer ruimte en voedsel hebben om in aantal te groeien. 

Meer info

Waar zijn we actief?

Onze focusgebieden voor de neushoorn

Zuidelijk Afrika
Zuidelijk Afrika
Het waterrijke savannegebied bij de rivier de Zambezi is onmisbaar.
Borneo-Sumatra
Borneo-Sumatra
In en rondom Indonesië vind je prachtig tropisch regenwoud met bijzondere dieren.
Bo Dabi

De neushoorn

Er zijn vijf soorten neushoorns: de witte en de zwarte neushoorn komen in Afrika voor, de Indische, Javaanse en de Sumatraanse neushoorn in Azië. Door het verdwijnen van hun leefgebied maar vooral door de meedogenloze jacht om hun hoorn is het aantal van alle soorten sterk afgenomen. Waren er 40 jaar geleden nog meer dan 100.000 neushoorns op de wereld, nu zijn het er nog ongeveer 30.000.

In Afrika leefden in de vorige eeuw waarschijnlijk honderd keer zoveel neushoorns als nu. De Javaanse neushoorn is inmiddels een van de zeldzaamste diersoorten ter wereld. WWF NL zet zich al vanaf de oprichting voor de neushoorn in en heeft naast tegenslagen ook successen behaald. Zo staan de Indische en de witte neushoorn er nu beter voor dan enkele tientallen jaren geleden.

Neushoorns bestaan al sinds de prehistorie. Ooit kwamen ze bijna over de hele wereld voor, ook in Europa. Ze behoren tot de Perissodactyla – dieren met een oneven aantal tenen per poot of been. Alleen zebra’s en tapirs behoren tot deze groep hoefdieren.

Resultaten en Updates

Goed nieuws over de zwarte neushoorn

In 2003 ging het Black Rhino Range Expansion Project (BRREP) van WWF van start en nu, bijna 20 jaar later, is goed te zien dat al het harde werk niet voor niets is geweest. De Internationale Unie voor Natuurbescherming IUCN heeft onlangs laten weten dat het aantal zwarte neushoorns is gestegen van 2500 in de jaren ’90 tot 5600 anno 2020.
Meer info

Populatie zwarte neushoorns in Malawi krijgt impuls

17 zwarte neushoorns zijn deze week verhuisd van Zuid-Afrika naar Liwonde National Park in Malawi. Dit was de eerste internationale verhuizing, samen met African Parks, de Malawiaanse overheid en partners uit Zuid-Afrika. De bedoeling is om de aanwas van de populatie zwarte neushoorns in Malawi een impuls te geven.
Meer info

Eerste jaar Sumatran Rhino Rescue succesvol

Een jaar geleden werd de Sumatran Rhino Rescue Alliantie opgericht om de Sumatraanse neushoorn te behoeden voor uitsterven. Het reddingsprogramma richt zich op het vangen en fokken van een aantal van de laatste 80 Sumatraanse neushoorns die er nog zijn op Borneo en Sumatra.
Meer info

Zwarte neushoorn-project verhuist 200e neushoorn

Voor de twaalfde keer is een aantal zwarte neushoorns in Zuid-Afrika verhuisd naar een nieuw leefgebied. Onder deze 20 verhuisde neushoorns bevond zich de 200e die sinds de start van het programma 16 jaar geleden is ‘getransloceerd’. BRREP, het Black Rhino Range Expansion Project van WWF, zoekt actief naar nieuwe leefgebieden waar de ernstig bedreigde zwarte neushoorn genoeg ruimte en voedsel heeft om de populatie te laten groeien.
Meer info

Maleisië verliest zijn laatste Sumatraanse neushoornman

Tam, het laatste Sumatraanse neushoornmannetje van Maleisië is overleden. Hij leefde al jaren in gevangenschap in de jungle van Saba op Borneo, samen met Iman, een vrouwtje.
Meer info

Afrikaanse neushoorn nog steeds in gevaar, ondanks afname stroperij

Het aantal gestroopte neushoorns sinds 2017 is gedaald. In 2018 zijn er 259 minder neushoorns gestorven dan in het jaar ervoor. In totaal zijn er nog altijd 769 neushoorns gedood voor hun hoorn, en de bedreiging voor de neushoorn is nog niet geweken.
Meer info
Martin Harvey / WWF

Wat kan ik doen?

Help vandaag al mee

Geef een eenmalige gift

Steun ons werk om de natuur te beschermen met een eenmalige gift. Kies hieronder je giftbedrag en klik op de button om daarna je gegevens in te vullen.