Geef een eenmalige gift

naturepl.com / Eric Baccega / WWF

Eenmalig schenken aan het Wereld Natuur Fonds

Wat fijn dat je de natuur wilt steunen met een eenmalige gift! Groot of klein, elk bedrag is welkom. Zo kunnen we samen de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde beschermen. Vul hieronder je gegevens in.

Liever zelf overmaken? Dat kan ook, via rekeningnummer NL31 RABO 030 0000 030, t.n.v. Wereld Natuur Fonds te Zeist.

Nalatenschappen

Voor overboekingen van gelden uit nalatenschappen maken we gebruik van een apart rekeningnummer. Neem hiervoor contact op met nalatenschappen@wwf.nl.

Eenmalige gift

Met het versturen van dit formulier machtig je Stichting het Wereld Natuur Fonds en je bank om éénmalig een incasso-opdracht uit te voeren.
Close-up oog witte neushoorn
Help ons de natuur te beschermen

Wat WWF met je gift doet

Met jouw gift helpen we bijvoorbeeld de Javaanse neushoorns:

  • Samen met de Indonesische autoriteiten zoeken we naar een tweede leefgebied voor de Javaanse neushoorns.
  • Zodra een nieuw gebied gevonden is, planten we voedselplanten en leggen we modderpoelen aan. Zo maken we het gebied geschikt voor de dieren.
  • Met DNA-onderzoek worden de juiste dieren geselecteerd voor een overplaatsing naar een nieuw leefgebied.