Ola Jennersten / WWF-Sweden

Bending the curve

In actie voor biodiversiteit; het versterken van de onmisbare bouwstenen van onze natuur.

De aarde is verzamelplaats van allerlei verschillende natuur. Die natuurvariatie noemen we biodiversiteit. Hoe meer verschillende natuur, hoe beter. Biodiversiteit wordt op veel plaatsen minder, door bijvoorbeeld landbouw, het kappen van bossen of stroperij. Dat maakt ons ecosysteem veel kwetsbaarder.

Het grote doel van WWF is het herstellen van de balans tussen mens en natuur. Daarvoor moeten we de achteruitgang van biodiversiteit omdraaien naar groei. Dat noemen we Bending the Curve.

Lees verder om te ontdekken wat biodiversiteit precies is, hoe ze bedreigd wordt en om te ontdekken hoe jij de natuur kan laten groeien.

Biodiversiteit

"Om de stabiliteit van onze planeet te herstellen, moeten we de biodiversiteit herstellen."

- Sir David Attenborough

Wat is biodiversiteit?

Van Dale

bio·di·ver·si·teit (de; v; meervoud: biodiversiteiten)

verscheidenheid aan plant- en diersoorten

Biodiversiteit is dus de hoeveelheid verschillende natuur in een gebied. En in dat 'verschillende' zit de crux. De kracht van de natuur wordt bepaald door de hoeveelheid én de diversiteit. 

Kirsten Schuijt in bos

"Een ecosysteem is als een houten blokkentoren, waarbij elk blokje een unieke rol speelt.", zegt onze WWF-directeur Kirsten Schuijt. "Als je er telkens één blokje uittrekt, kan de toren lang blijven staan. Maar één blokje teveel en het bouwwerk stort in. Zo halen we nu ook voortdurend blokjes uit de natuur. Hoeveel soorten kunnen nog verdwijnen, zonder dat het systeem bezwijkt?"

Diversiteit versterkt zo ook natuurlijke systemen, en maakt ze veerkrachtig. En die veerkracht gaan we nodig hebben...

Crisis voor de natuur en de mens

Een pandemie, voedselonzekerheid, recordtemperaturen. Steeds meer en grotere natuurbranden, overstromingen en droogtes. 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Het zijn de gevolgen van menselijk handelen. We hebben onze relatie met de natuur ernstig verstoord en brengen ook de gezondheid van de mens in gevaar. Want als mens kunnen we niet zonder natuur. 4 observaties die duidelijk maken dat het tijd is om in actie te komen én dat het nog kan!

We leven in een wereldwijde noodsituatie.

Menselijke activiteiten destabiliseren het klimaat en vragen meer van natuurlijke ecosystemen dan ze aankunnen.

De klimaat- voedsel- en natuurcrisis zijn verbonden.

Te hoge productie en consumptie zorgen voor meer CO2-uitstoot, bedreigen de gezondheid van mens en omgeving/milieu en vernietigen natuur.

De risico’s zijn duidelijk.

De kosten van ingrijpen zijn een schijntje vergeleken met de kosten van niets doen. Meer dan de helft van het globale BBP is sterk of op een of andere manier afhankelijk van natuur. Niets doen om de uitstoot van broeikasgassen en het verlies van natuur te verminderen, is een van de grootste risico's voor de mensheid. En dat terwijl natuurpositieve oplossingen biljoenen euro's aan kansen creëren voor het bedrijfsleven en 395 miljoen nieuwe banen in 2030.

We hebben een eenmalige, unieke kans om de koers aan te passen – voor mens én planeet.

We kunnen ons klimaat weer stabiliseren, als we nu beginnen. Dit jaar moeten regeringshoofden cruciale besluiten nemen over klimaat en over biodiversiteit. Het is dé kans om onze relatie met de natuur te veranderen op een manier die goed is voor mensen én voor onze natuurlijke omgeving.

Martin Harvey

Bending the curve: 8 x meer natuur

We moeten en kúnnen het verlies van biodiversiteit stoppen. We kunnen deze dalende trend ombuigen naar natuurherstel. Dat noemen we Bending the curve; we buigen de curve om naar een natuurpositieve wereld. Wanneer we deze 8 doelen halen, lukt dat ombuigen ons nog vóór 2030.

 

 • 1

  Broeikasgas met 65% verminderen

  Lees verder
 • 2

  Impact van ons voedselsysteem halveren

  Lees verder
 • 3

  Rivieren schoon en stromend houden

  Lees verder
 • 4

  Ontbossing stoppen

  Lees verder
 • 5

  Het aandeel duurzame visserij verdubbelen

  Lees verder
 • 6

  Illegale handel in dieren en planten stoppen

  Lees verder
 • 7

  30% van het land en zee beschermen

 • 8

  Geen nieuw plastic in de natuur in 2030

  Lees verder

Bending the curve

Animation biodiversity

Het instellen van beschermde gebieden en soortenbescherming, de klassieke natuurbescherming, blijft heel belangrijk. De natuur moet echt overal en bij iedereen op één komen te staan. Of we het nu hebben over klimaat, voedsel, energie of grondstoffen. Iedereen kan iets doen. Van politici en bankiers tot business leaders... en mensen zoals jij. Kom nu in actie!

Steeds minder

Onze natuur holt achteruit. Volgens het laatste Living Planet Report uit 2020 is de populatiegrootte van vissen, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen sinds 1970 met wel 68% afgenomen. Dit komt vooral door vernietiging van hun leefgebied, zoals door landbouw of overbevissing. Maar ook jacht en stroperij, aanleg van infrastructuur, vervuiling en klimaatverandering hebben impact. 

Meer lezen over biodiversiteit en natuur?

Elke aankoop in de WWF-webshop steunt de natuur.

David Attenborough - Een leven op onze planeet - Paperback versie

Paperback | David Attenborough's boodschap voor een betere planeet

Van
{{originalPrice}}
Voor
{{variantPrice}}

De ontdekking van de natuur

Winnaar Jan Wolkers Prijs 2021 voor het beste Nederlandstalige natuurboek

Van
{{originalPrice}}
Voor
{{variantPrice}}

De uitvinder van de natuur

Het avontuurlijke leven van Alexander von Humboldt

Van
{{originalPrice}}
Voor
{{variantPrice}}

Kom in actie