Portretfoto van Kirsten Schuijt
Kirsten Schuijt
Directeur WWF-NL
“Wij werken daar waar de natuur ons het hardst nodig heeft. Van projecten met een jarenlange looptijd tot acute noodsituaties. Zo zijn we steeds bezig om de balans in de natuur stukje voor stukje te beschermen en te herstellen.”

Veelgestelde vragen

Wat is periodiek schenken?

Bij een periodieke schenking steun je WWF met een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Omdat je gift als vrije schenking dan volledig aftrekbaar is van de belasting, krijg je een flink deel terug. Zo kun je de natuur structureel helpen, zonder dat het iets extra’s kost! Je regelt je periodieke schenking eenvoudig met ons online formulier.

Is DocuSign een rechtsgeldige tekenmethode die door de Belastingdienst is goedgekeurd?

Ja. Providers van digitale ondertekeningen, zoals DocuSign, volgen het protocol PKI (Public Key Infrastructure). Public Key Infrastructure (PKI)-overheid geeft het certificaat uit dat de Nederlandse overheid gebruikt.

Agentschap Telecom controleert de certificatiedienstverleners. Deze handtekeningen zijn altijd rechtsgeldig. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Kan ik mijn periodieke schenking tussentijds opzeggen?

Je kunt je machtiging opzeggen door contact op te nemen met Ilse Kaspers (0800-1962). Let op: je kunt dan niet profiteren van het bijbehorende belastingvoordeel! De Belastingdienst geeft je alle details over belastingvrij schenken.

Kan ik ook een periodieke schenking afsluiten zonder WWF te machtigen?

Ja, je kan er ook voor kiezen om een acceptgiro te ontvangen. Je bent dan zelf verantwoordelijk om het door jou toegezegde jaarlijkse bedrag voor 31 december over te maken. Bovendien werken wij liever met machtigingen, omdat de bank- en verwerkingskosten dan lager zijn en er nog meer geld naar natuurbescherming kan gaan.

Komt mijn schenking echt ten goede aan natuurbescherming?

Er zijn strikte regels voor de besteding van het geld dat WWF ontvangt en die worden door ons streng nageleefd. Een uitgebreide verantwoording van ons werk en uitgaves vind je in ons jaarverslag. Ook via de nieuwsbrief en de website houden we je graag op de hoogte over hoe we jouw geld besteden en wat we met jouw bijdrage hebben bereikt.

Wat is er afgelopen jaren bereikt met het geld uit periodieke schenkingen?

Mede dankzij de steun uit periodieke schenkingen hebben we wereldwijd al veel bereikt. Onder andere door de succesvolle aanpak van mens-tijgerconflicten groeide het aantal Siberische tijgers in Rusland tot 580. De populatie bedreigde orang-oetans in Maleisisch Borneo bleef met ongeveer 11.000 dieren gelijk en nam in sommige regio’s zelfs toe. In de Noordzee hebben we 350 stekelroggen getagd en uitgezet. En sinds de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier staan, is honderd hectare drooggevallen natuur weer onder invloed gebracht van het (brakke) water en werd 230 hectare nieuwe deltanatuur ontwikkeld.

Kan ik het project wat ik steun bezoeken?

Vanwege kosten, milieubelasting en de focus op natuurbescherming bieden we geen buitenlandse reizen aan. Wil je zelf (bijvoorbeeld tijdens een vakantie) een project bezoeken, dan kunnen we je wel in contact brengen met het lokale WWF-kantoor.

Kan ik ook een gift geven zonder een periodieke schenking af te sluiten?

Zeker, alle giften zijn welkom! Je kunt ook donateur worden of een eenmalige gift geven.

Kan ik mijn schenking ook per notariële akte vastleggen?

Voor het passeren van een periodieke schenking volstaat een onderhandse verklaring. Als je liever per notariële akte je schenking vast wilt leggen, kun je dit aangeven op het volmachtformulier bij de opmerkingen. In beide gevallen verzorgen wij de afhandeling. De kosten voor administratieve afhandeling neemt WWF voor zijn rekening. Hiervoor geldt een minimumbedrag van 100 euro per jaar voor een notariële akte en 50 euro per jaar voor een onderhandse verklaring.

Wat is de invloed van ontwikkelingen omtrent aftrektarieven op mijn periodieke schenking?

Tot 2023 worden de aftrektarieven voor giften geleidelijk afgebouwd, afhankelijk van de hoogte van je belastbare inkomen. De maatregel heeft vooral impact op donateurs met een inkomen boven 68.507 euro. Met ingang van 2021 bedraagt het aftrektarief 43%. In de jaren daarna wordt de aftrek met 3% per jaar verlaagd tot 37,05% in 2023. Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst, onder ‘Afbouw andere aftrekposten’.

Is het belastingvoordeel bij periodiek schenken afhankelijk van leeftijd?

Ja, het belastingvoordeel is mede afhankelijk van je geboortedatum. Het voordeel dat de rekenmodule op onze website toont is slechts een indicatie.

Is het voordeel dat berekend wordt door de rekenmodule het exacte bedrag dat ik terugkrijg van de belasting?

Nee, de rekenmodule op deze website geeft slechts een indicatie van de teruggave van de belasting.