Linde te Koppele / WWF-NL

Het Wereld Natuur Fonds op school

Gevarieerd aanbod aan lespakketten en lesmaterialen over wilde dieren, duurzaamheid en natuur. Gratis voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Wilde dieren en actualiteiten vormen de basis van het lesmateriaal van WWF. We nemen leerlingen in het basisonderwijs mee op avontuur en laten ze ontdekken dat zij zelf kunnen bijdragen aan een betere wereld. Lesgeven over belangrijke thema's als: duurzaamheid, plastic soep, klimaatverandering en bedreigde dieren wordt eenvoudig voor leerkrachten met Toekomstkunde, ons lesaanbod voor groep 3 t/m 8.

Leren met én over het Wereld Natuur Fonds op de basisschool is leuk, leerzaam én draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen.

Voor groep 5, 6, 7 en 8

Middenbouw en bovenbouw

Inspirerend lesmateriaal over wilde dieren, natuur en duurzaamheid.

Voor groep 1, 2, 3 en 4

Onderbouw

Educatieve materialen voor leerkrachten om de wereldnatuur in de klas te halen.

In actie voor de natuur

Wil je met jouw school of groep in actie komen voor WWF en een betere wereld? Maak dan gebruik van onze gratis How-to's voor scholen!

Daarmee kun je heel eenvoudig: Een insectvriendelijke schooltuin aanleggen, een wild dier symbolisch adopteren, een zwerfafval-cleanup organiseren, een debat over duurzaamheid houden of aandacht besteden aan knutsels over dieren en natuur.

Jan Wärnbäck / WWF-Sweden
Gratis documenten voor scholen, vol met praktische tips om in actie te komen!

Informatie voor spreekbeurten

Gaan jouw leerlingen aan de slag met een spreekbeurt of werkstuk? Het Wereld Natuur Fonds heeft handige infobladen met informatie en weetjes over bedreigde dieren. Op de website van de Rangers zijn ze gratis te downloaden.

Bekijk de spreekbeurten
Sir Peter Scott
Oprichter WWF
“The most important duty, if we are to save the Earth, is to educate”