naturepl.com / Doug Perrine / WWF

Zonder oceaan geen leven

Of we nu dichtbij of wat verder van de oceanen wonen, onze levens zijn er afhankelijk van

Oceanen wereldwijd nemen ongeveer 30% van onze CO2-uitstoot op en zijn daarmee cruciaal in onze strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast voorzien ze miljarden mensen van voedsel en inkomsten. Ook zijn oceanen het thuis van heel veel wonderlijke wilde diersoorten, van piepkleine planktondiertjes tot het allergrootste dier op aarde: de blauwe vinvis. Maar, onze oceanen worden bedreigd.

Onze oceanen redden

In deze clip uit Our Planet legt Sir David Attenborough in 8 minuten uit hoe we de oceanen kunnen redden.

Wat is er aan de hand?

Door eeuwenlang overmatig gebruik en verwaarlozing dreigen de ooit zo rijke oceanen nu te veranderen in een uitgestrekte blauwe woestenij. Het is hoog tijd om de manier waarop we onze oceanen zien te veranderen. Het zijn geen plekken waar we eindeloos ons afval kunnen dumpen en onbeperkt vis uit kunnen halen. Het zijn bronnen van leven, voor de natuur en dus voor ons. We moeten nu in actie komen om de gezondheid van de oceaan te herstellen. De oplossingen zijn binnen handbereik.

We zijn al de helft van onze koraalriffen en mangroven kwijtgeraakt - enkelen van de meest productieve zeegebieden ter wereld. En we hebben veel cruciale visbestanden op het punt van instorten gebracht, waardoor het levensonderhoud en de voedselzekerheid van mensen worden bedreigd. Het schaadt ook andere soorten, waaronder zeevogels, zeeschildpadden en dolfijnen.

De problemen zijn het meest acuut in kustgebieden: de thuishavens van veel bijzondere soorten. Deze plekken zijn vaak rijk aan vis en andere bronnen waar mensen graag gebruik van maken. En juist deze regio's zijn vaak dichtbevolkt door mensen. Kustgemeenschappen worden steeds kwetsbaarder. Zij worden als eerste geraakt door erosie, zeespiegelstijging, extremer weer en voedseltekorten. Deze rampen worden meestal veroorzaakt doordat natuurlijke kustbeschermers, zoals riffen, mangroven en zeegrasvelden verloren zijn gegaan.

Vervuiling, van plastic tot olielozingen tot landbouwchemicaliën, is schadelijk voor de natuur en vervuilt de voedselketens. Klimaatverandering maakt de oceaan warmer en zuurder, wat een ramp is als er niets aan gedaan wordt.

 

De grootste bedreigingen voor onze oceanen

Shutterstock / Mohamed Abdulraheew / WWF
Plastic Soep
Plastic Soep
150 miljoen ton plastic verdwijnt elk jaar in zee en doodt en schaadt het zeeleven.
National Geographic Stock / Tyrone Turner / WWF
Klimaatverandering
Klimaatverandering
Klimaatverandering veroorzaakt een stijging van de zeespiegel en de temperatuur van het zeewater waardoor het water verzuurt met destructieve gevolgen voor koralen en zee en schelpdieren.
Michael Sutton / WWF
OLIE/GASWINNING, LANDBOUW EN ENERGIE
OLIE/GASWINNING, LANDBOUW EN ENERGIE
Het boren naar gas, olie en mineralen, olierampen, de aanleg van windmolenparken maar ook landbouw hebben hun weerslag op het leven in de zee.
Edward Parker / WWF
Scheepvaart
Scheepvaart
De verdrievoudiging van het scheepvaartverkeer zorgt naast een verhoogd risico op botsingen aanvaringen met dieren ook voor het verstoringen van zeeleven door onderwatergeluid en extra vervuiling van de oceanen.
James Frankham / WWF
Vervuiling
Vervuiling
De oceanen worden vervuild door o.a. pesticiden uit de landbouw, afval uit rioleringen en miljoenen kilo's plastic die in zee belanden.
Jürgen Freund / WWF
Te weinig oceanen beschermd
Te weinig oceanen beschermd
Slechts 7,6% van de oceanen is officieel beschermd gebied. Waar de oceanen niet beschermd worden wordt er vaak ook niet goed voor de oceanen gezorgd door een te kort aan mensen en materiaal.
naturepl.com / Toby Roxburgh / WWF
Niet-duurzame visserij
Niet-duurzame visserij
De grote vraag naar vis en schaaldieren zorgt voor overbevissing, bijvangst, en vistechnieken die erg schadelijk kunnen zijn voor het leven in de zee.
Unsplash

Wat doet WWF?

Hoe we de oceanen beschermen

We werken samen met lokale bewoners, bedrijven en overheden om de gezondheid van onze oceanen te herstellen voor mens en natuur.

Onze doelen:

 • In 2030 is 30% van de gebieden die we vanuit WWF-NL beschermen goed beheerd door een duurzame aanpak. 

 • In 2030 is het aantal niet duurzame visserijen wereldwijd gehalveerd.

 • 1

  Beschermde zeegebieden

  Met een netwerk van beschermde zeegebieden kunnen we onderwaternatuur herstellen en beschermen. Het koraal en alle dieren onder water krijgen rust.

  Lees verder
 • 2

  Niet duurzame visserij terugdringen

  Samen met vissers, overheden en de plaatselijke bevolking werken we aan duurzame alternatieven, zoals bijvoorbeeld ontsnappingsluiken voor zeeschildpadden in visnetten.

  Lees verder
 • 3

  Plasticvervuiling stoppen

  We proberen de enorme plasticstroom naar zee te stoppen met recyclingprojecten. Ook organiseren we lokale beach cleanups.

  Lees verder
 • 4

  Klimaatverandering

  Als we het leven in zee herstellen, is het beter bestand tegen klimaatverandering. Zo planten we mangroven terug en kweken we koraal op.

  Lees verder

Waar zijn we actief?

WWF werkt onder water in bijzondere gebieden. Kijk hoe mooi ze zijn:

James Morgan / WWF-US
Koraaldriehoek
Zet je snorkel op en duik in een van de (kleur)rijkste plekken op aarde.
Antonio Busiello / WWF-US
Nederlandse Cariben
Koraal, mangroven en zeeschildpadden in Nederland? Jazeker!
WWF-Aus / Chris Johnson
Zuidpool
Welkom in de wereld van de keizerpinguïn, de bultrug, de zeeolifant en de orca!
Noordzee
In het grootste natuurgebied van Nederland zwemmen wel 220 verschillende soorten vis.

Resultaten en updates

Jürgen Freund / WWF

Geen groen licht voor diepzeemijnbouw

Natuurbeschermers, bedrijven en landenvertegenwoordigers die zich inzetten voor de oceanen of die zich zorgen maken over mijnbouw in de diepzee, zijn hoopvol na de wereldwijde bijeenkomst over diepzeemijnbouw. Er kwam geen groen licht voor diepzeemijnbouw. Nu is het hopen dat van uitstel ook daadwerkelijk afstel komt.
Meer info
Jürgen Freund / WWF

WWF en Greenpeace bezorgd over halfslachtige houding kabinet over diepzeemijnbouw

Het kabinet heeft het standpunt van Nederland op diepzeemijnbouw gepubliceerd in een brief aan de Tweede Kamer. WWF en Greenpeace hebben grote zorgen omdat Nederland zich nog steeds niet onomwonden uitspreekt tegen diepzeemijnbouw. Dit standpunt is van belang bij een beslissende bijeenkomst van de Internationale Zeebodemautoriteit op Jamaica (10 juli a.s.).
Meer info
Quentin Bates / WWF

Nederlandse cateraars serveren geen RODE vis in meer dan 1500 restaurants

Drie van de grootste Nederlandse cateraars Albron, Vermaat en Sodexo hebben vandaag een World Oceans Deal met Wereld Natuur Fonds Nederland en Good Fish gesloten, dat betekent dat meer dan 50% van de Nederlandse cateraars in 2023 een volledig 'roodvrij' assortiment aanbieden in hun restaurants. Daarmee serveren zij in meer dan 1500 restaurant géén vis meer die op rood staat op de VISwijzer.
Meer info
Jeff Duerr

Een historisch verdrag voor de bescherming van de oceanen!

Geweldig nieuws voor de natuur, voor het klimaat en voor ons mensen. Met het oceanenverdrag moet in 2030 minstens 30% van de zee in 2030 beschermd gebied zijn. ‘The High Seas Treaty’ zoals het verdrag officieel heet, was hard nodig, want op dit moment is slechts 1% van de internationale wateren beschermd.
Meer info
Richard Barrett

Migratieroutes voor walvissen in de Grote Oceaan moeten snel beschermd worden

Er is spoedige samenwerking nodig om migrerende walvissen in de oostelijke Stille Oceaan te beschermen. We moeten de bedreigingen voor deze dieren beperken en snel actie ondernemen in deze hele regio. Dit roept een nieuw rapport van WWF en partners op.
Meer info
Ella Kiviniemi / WWF

Diepzeemijnbouw is onnodig: technologie en recycling zijn de oplossing

De vraag naar mineralen voor de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen en batterijopslag, kan met maar liefst 58% worden verminderd. Dat is mogelijk door innovatie in hernieuwbare technologie en recycling, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van WWF. Dat is goed nieuws, want zo kan schadelijke nieuwe grondstofwinningsindustrie in de diepzee worden voorkomen.
Meer info
Jason Rubens / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!