WWF-Malaysia / Eric Madeja

Zeegebieden beschermen

Minder dan 10% van de oceanen wereldwijd is aangewezen als beschermd gebied.

 • 50% van alle koraalriffen en mangroves zijn al verdwenen
 • Doel: in 2020 10% beschermd
 • Bescherming én duurzaam gebruik

Waarom zeegebieden beschermen?

De aarde bestaat voor bijna driekwart uit oceanen, maar slechts een heel klein deel daarvan is beschermd: 7,6%. Daadwerkelijk beschermd tegen bedreigingen is dat kleine stukje ook niet, want een groot deel van de beschermde zeegebieden is alleen op papier beschermd. In de praktijk gebeuren er nog veel te veel activiteiten die niet meer zouden moeten plaatsvinden in een beschermd gebied. Als de beschermde zeegebieden niet beter worden beheerd en als er niet beter wordt gehandhaafd, dan is de toekomst van de biodiversiteit van de oceanen niet rooskleurig.

man met verrekijker kijkt vanuit boot uit op zee Jürgen Freund / WWF

Wat is een beschermd zeegebied?

Er zijn meerdere categorieën ‘beschermde zeegebieden’. Sommige gebieden zijn volledig beschermd en er mogen dan ook geen menselijke activiteiten plaatsvinden. In andere gebieden is slechts een specifieke grot of bijvoorbeeld een diersoort beschermd. Maar er zijn ook gebieden waar geen olie-, gas en andere grondstoffen geworven mogen worden. Er zijn dus verschillende niveaus van bescherming mogelijk.  

Wat zijn de voordelen van beschermde gebieden?

 • Toename van veerkracht, omdat het gebied kan herstellen en zo gezond genoeg wordt om eventuele andere bedreigingen zoals klimaatverandering, beter te doorstaan.
 • De onderwaternatuur wordt beschermd tegen specifieke bedreigingen waardoor het zeeleven een kans krijgt te floreren.
 • Een veilig leefgebied voor bedreigde dier- en plantsoorten.
 • Een kraamkamerfunctie, een plek waar vissen en andere dieren zich kunnen voortplanten.  
 • Toename van visvangst en dus voedselzekerheid. De gevangen vis is er vaak in grotere hoeveelheden en ook in grotere afmetingen.
 • Behoud van lokale culturen, economieën en leefomstandigheden die nauw verbonden zijn met de oceaan.
 • Behouden en creëren van werkgelegenheid.


Rapport 'Marine Protected Areas: Smart Investments in Ocean Health'

(Engelstalig rapport)

De grootste bedreigingen voor onze oceanen

naturepl.com / Toby Roxburgh / WWF
Niet-duurzame visserij
Niet-duurzame visserij
De grote vraag naar vis en schaaldieren zorgt voor overbevissing, bijvangst, en vistechnieken die erg schadelijk kunnen zijn voor het leven in de zee.
National Geographic Stock / Tyrone Turner / WWF
Klimaatverandering
Klimaatverandering
Klimaatverandering veroorzaakt een stijging van de zeespiegel en de temperatuur van het zeewater waardoor het water verzuurt met destructieve gevolgen voor koralen en zee en schelpdieren.
Michael Sutton / WWF
OLIE/GASWINNING, LANDBOUW EN ENERGIE
OLIE/GASWINNING, LANDBOUW EN ENERGIE
Het boren naar gas, olie en mineralen, olierampen, de aanleg van windmolenparken maar ook landbouw hebben hun weerslag op het leven in de zee.
Isaac VEGA / WWF
Scheepvaart
Scheepvaart
De verdrievoudiging van het scheepvaartverkeer zorgt naast een verhoogd risico op botsingen aanvaringen met dieren ook voor het verstoringen van zeeleven door onderwatergeluid en extra vervuiling van de oceanen.
Shutterstock / Rich Carey / WWF
Vervuiling
Vervuiling
De oceanen worden vervuild door o.a. pesticiden uit de landbouw, afval uit rioleringen en miljoenen kilo's plastic die in zee belanden.
Shutterstock / Mohamed Abdulraheew / WWF
Plastic Soep
Plastic Soep
150 miljoen ton plastic verdwijnt elk jaar in zee en doodt en schaadt het zeeleven.
Antonio Busiello / WWF-US

Wat doet WWF?

 • 1

  Samenwerken

  We werken samen met overheden, organisaties, bedrijven, lokale gemeenschappen en de private sector voor meer beschermde zeegebieden.

 • 2

  Verbeteren van beschermde zeegebieden

  WWF werkt samen met vissers, lokale bevolking, de toerismebranche en managers van de beschermde zeegebieden om het beheer van deze gebieden te verbeteren. Zeker daar waar de gebieden grenzen aan regio's waar nog wel activiteiten zoals visserij plaatsvinden.

 • 3

  Trainingen en materialen

  WWF zorgt voor patrouilleboten en trainingen voor de lokale rangers.

 • 4

  Promoten van duurzame visserij

  In 2030 wil WWF in 30% van de gebieden waar we ons vanuit WWF-NL op richten duurzame visserij implementeren. Dat zorgt voor voedselzekerheid, verminderde druk op diersoorten bovenaan de voedselketen, duurzame oplossingen voor bedrijven en het verminderen van het plasticprobleem.

  Lees verder
 • 5

  Duurzaam toerisme promoten

  WWF steunt projecten die bijdragen aan duurzaam toerisme. Toerisme kan een negatieve impact op de zeegebieden hebben. Bijvoorbeeld als het grootschalig plaatsvindt, als er in belangrijk leefgebied zoals mangroven wordt gekapt om hotels te kunnen bouwen, als er niet zorgvuldig met koraal wordt omgegaan of als legstranden van zeeschildpadden worden verstoord. Met duurzaam toerisme kunnen mensen geld verdienen en ook het gebied beschermen voor toekomstige generaties. 

 • 6

  Onderzoek

  WWF doet onderzoek naar beschermde gebieden en wat het oplevert. Lees hier meer over in het rapport 'Marine Protected Areas: Smart Investements in Ocean Health'. 

Beschermde natuurgebieden

Dankzij petities, lobby'en bij overheden, samenwerken met lokale en Internationale organisaties zijn o.a. de volgende gebieden beschermd geworden.

Antonio Busiello / WWF-US
Belize
Door het lobby'en van UNESCO en WWF zijn de mangrovebossen bij het Barriererif beter beschermd.
Juergen Freund / WWF
Azië
In de Filippijnen en Maleisië is een zeegebied van 1 miljoen hectare tot beschermd gebied verklaard.
Anthony B. Rath / WWF
Caribisch Nederland
Het Yarari-reservaat bij Bonaire, Saba en St. Eustatius beschermt haaien en zeezoogdieren.
Day's Edge Productions
Amazone
In de Colombiaanse Amazone, waar rivierdolfijnen leven, is sinds 2019 een gebied beschermd.

Resultaten en updates

Uiteraard houden we je op de hoogte van de voortgang die we boeken! Lees de laatste updates:

Vincent Munier

Oceaangebied bij Antarctica wordt gesloten voor krillvisserij

Een oceaangebied van 4500 km2 rond Hope Bay bij het noordelijke Antarctische schiereiland wordt gesloten voor visserij. Dat is het mooie resultaat van een samenwerking tussen Non Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en de visserij-industrie. Deze sluiting is een grote stap voorwaarts om de oceaan rond de Zuidpool beter te beschermen.
Meer info
Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

Camera’s op vissersboten om zeedieren te beschermen

Vandaag (19 november) lanceert het Wereld Natuur Fonds (WWF) samen met Sky Ocean Rescue het rapport “What’s in the Net”. Het rapport laat zien dat wereldwijd jaarlijks 720.000 zeevogels, 300.000 walvisachtigen, 345.000 zeehonden en zeeleeuwen, meer dan 250.000 zeeschildpadden en tientallen miljoenen haaien sterven nadat ze als bijvangst in de commerciële visserij zijn gevangen. Veel van deze soorten zijn met uitsterven bedreigd of staan op de rand van uitsterven. Het rapport concludeert ook dat de onbedoelde vangst van zeedieren kan worden voorkomen door gebruik te maken van zogeheten Remote Electronic Monitoring (REM). WWF dringt er bij overheden op aan om invoering van het monitoringssysteem te ondersteunen en zo het urgente probleem van de bijvangst van honderdduizenden vaak al bedreigde soorten zeedieren in onze oceanen te stoppen.
Meer info
WWF / ARK / Onderwaterbeelden.nl

Belang van schelpdierriffen op de Europese kaart

Het besef dat schelpdierriffen van levensbelang zijn voor gezonde zeeën vindt steeds luidere weerklank. Vorige week organiseerde de Native Oyster Restoration Alliance (NORA) voor de derde keer een conferentie over het belang van schelpdierrifherstel. Telde de eerste editie in 2017 nog zo’n 65 deelnemers, dit jaar waren dat er 196. Inmiddels houden tientallen organisaties in Europa zich bezig met het herstel van de riffen van de Europese oester. WWF en ARK Natuurontwikkeling zijn in 2015 in Nederland begonnen met actief herstel van schelpdierriffen op de Noordzee.
Meer info
Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!