WWF-Malaysia / Eric Madeja

Zeegebieden beschermen

Minder dan 10% van de oceanen wereldwijd is aangewezen als beschermd gebied.

 • 50% van alle koraalriffen en mangroves zijn al verdwenen
 • Doel: in 2030 is 30% beschermd
 • Bescherming én duurzaam gebruik

Waarom zeegebieden beschermen?

De aarde bestaat voor bijna driekwart uit oceanen, maar slechts een heel klein deel daarvan is beschermd: 7,6%. Daadwerkelijk beschermd tegen bedreigingen is dat kleine stukje ook niet, want een groot deel van de beschermde zeegebieden is alleen op papier beschermd. In de praktijk gebeuren er nog veel te veel activiteiten die niet meer zouden moeten plaatsvinden in een beschermd gebied. Als de beschermde zeegebieden niet beter worden beheerd en als er niet beter wordt gehandhaafd, dan is de toekomst van de biodiversiteit van de oceanen niet rooskleurig.

man met verrekijker kijkt vanuit boot uit op zee Jürgen Freund / WWF

Wat is een beschermd zeegebied?

Er zijn meerdere categorieën ‘beschermde zeegebieden’. Sommige gebieden zijn volledig beschermd en er mogen dan ook geen menselijke activiteiten plaatsvinden. In andere gebieden is slechts een specifieke grot of bijvoorbeeld een diersoort beschermd. Maar er zijn ook gebieden waar geen olie-, gas en andere grondstoffen geworven mogen worden. Er zijn dus verschillende niveaus van bescherming mogelijk.  

Wat zijn de voordelen van beschermde gebieden?

 • Toename van veerkracht, omdat het gebied kan herstellen en zo gezond genoeg wordt om eventuele andere bedreigingen zoals klimaatverandering, beter te doorstaan.
 • De onderwaternatuur wordt beschermd tegen specifieke bedreigingen waardoor het zeeleven een kans krijgt te floreren.
 • Een veilig leefgebied voor bedreigde dier- en plantsoorten.
 • Een kraamkamerfunctie, een plek waar vissen en andere dieren zich kunnen voortplanten.  
 • Toename van visvangst en dus voedselzekerheid. De gevangen vis is er vaak in grotere hoeveelheden en ook in grotere afmetingen.
 • Behoud van lokale culturen, economieën en leefomstandigheden die nauw verbonden zijn met de oceaan.
 • Behouden en creëren van werkgelegenheid.


Rapport 'Marine Protected Areas: Smart Investments in Ocean Health'

(Engelstalig rapport)

De grootste bedreigingen voor onze oceanen

naturepl.com / Toby Roxburgh / WWF
Niet-duurzame visserij
Niet-duurzame visserij
De grote vraag naar vis en schaaldieren zorgt voor overbevissing, bijvangst, en vistechnieken die erg schadelijk kunnen zijn voor het leven in de zee.
National Geographic Stock / Tyrone Turner / WWF
Klimaatverandering
Klimaatverandering
Klimaatverandering veroorzaakt een stijging van de zeespiegel en de temperatuur van het zeewater waardoor het water verzuurt met destructieve gevolgen voor koralen en zee en schelpdieren.
Michael Sutton / WWF
OLIE/GASWINNING, LANDBOUW EN ENERGIE
OLIE/GASWINNING, LANDBOUW EN ENERGIE
Het boren naar gas, olie en mineralen, olierampen, de aanleg van windmolenparken maar ook landbouw hebben hun weerslag op het leven in de zee.
Isaac VEGA / WWF
Scheepvaart
Scheepvaart
De verdrievoudiging van het scheepvaartverkeer zorgt naast een verhoogd risico op botsingen aanvaringen met dieren ook voor het verstoringen van zeeleven door onderwatergeluid en extra vervuiling van de oceanen.
Shutterstock / Rich Carey / WWF
Vervuiling
Vervuiling
De oceanen worden vervuild door o.a. pesticiden uit de landbouw, afval uit rioleringen en miljoenen kilo's plastic die in zee belanden.
Shutterstock / Mohamed Abdulraheew / WWF
Plastic Soep
Plastic Soep
150 miljoen ton plastic verdwijnt elk jaar in zee en doodt en schaadt het zeeleven.
Antonio Busiello / WWF-US

Wat doet WWF?

 • 1

  Samenwerken

  We werken samen met overheden, organisaties, bedrijven, lokale gemeenschappen en de private sector voor meer beschermde zeegebieden.

 • 2

  Verbeteren van beschermde zeegebieden

  WWF werkt samen met vissers, lokale bevolking, de toerismebranche en managers van de beschermde zeegebieden om het beheer van deze gebieden te verbeteren. Zeker daar waar de gebieden grenzen aan regio's waar nog wel activiteiten zoals visserij plaatsvinden.

 • 3

  Trainingen en materialen

  WWF zorgt voor patrouilleboten en trainingen voor de lokale rangers.

 • 4

  Promoten van duurzame visserij

  In 2030 wil WWF in 30% van de gebieden waar we ons vanuit WWF-NL op richten duurzame visserij implementeren. Dat zorgt voor voedselzekerheid, verminderde druk op diersoorten bovenaan de voedselketen, duurzame oplossingen voor bedrijven en het verminderen van het plasticprobleem.

  Lees verder
 • 5

  Duurzaam toerisme promoten

  WWF steunt projecten die bijdragen aan duurzaam toerisme. Toerisme kan een negatieve impact op de zeegebieden hebben. Bijvoorbeeld als het grootschalig plaatsvindt, als er in belangrijk leefgebied zoals mangroven wordt gekapt om hotels te kunnen bouwen, als er niet zorgvuldig met koraal wordt omgegaan of als legstranden van zeeschildpadden worden verstoord. Met duurzaam toerisme kunnen mensen geld verdienen en ook het gebied beschermen voor toekomstige generaties. 

 • 6

  Onderzoek

  WWF doet onderzoek naar beschermde gebieden en wat het oplevert. Lees hier meer over in het rapport 'Marine Protected Areas: Smart Investements in Ocean Health'. 

Beschermde natuurgebieden

Dankzij petities, lobby'en bij overheden, samenwerken met lokale en Internationale organisaties zijn o.a. de volgende gebieden beschermd geworden.

Antonio Busiello / WWF-US
Belize
Door het lobby'en van UNESCO en WWF zijn de mangrovebossen bij het Barriererif beter beschermd.
Juergen Freund / WWF
Azië
In de Filippijnen en Maleisië is een zeegebied van 1 miljoen hectare tot beschermd gebied verklaard.
Anthony B. Rath / WWF
Nederlandse Cariben
Het Yarari-reservaat bij Bonaire, Saba en St. Eustatius beschermt haaien en zeezoogdieren.
Day's Edge Productions
Amazone
In de Colombiaanse Amazone, waar rivierdolfijnen leven, is sinds 2019 een gebied beschermd.

Resultaten en updates

Uiteraard houden we je op de hoogte van de voortgang die we boeken! Lees de laatste updates:

Jürgen Freund / WWF

WWF en Greenpeace bezorgd over halfslachtige houding kabinet over diepzeemijnbouw

Het kabinet heeft het standpunt van Nederland op diepzeemijnbouw gepubliceerd in een brief aan de Tweede Kamer. WWF en Greenpeace hebben grote zorgen omdat Nederland zich nog steeds niet onomwonden uitspreekt tegen diepzeemijnbouw. Dit standpunt is van belang bij een beslissende bijeenkomst van de Internationale Zeebodemautoriteit op Jamaica (10 juli a.s.).
Meer info
Jeff Duerr

Een historisch verdrag voor de bescherming van de oceanen!

Geweldig nieuws voor de natuur, voor het klimaat en voor ons mensen. Met het oceanenverdrag moet in 2030 minstens 30% van de zee in 2030 beschermd gebied zijn. ‘The High Seas Treaty’ zoals het verdrag officieel heet, was hard nodig, want op dit moment is slechts 1% van de internationale wateren beschermd.
Meer info
Richard Barrett

Migratieroutes voor walvissen in de Grote Oceaan moeten snel beschermd worden

Er is spoedige samenwerking nodig om migrerende walvissen in de oostelijke Stille Oceaan te beschermen. We moeten de bedreigingen voor deze dieren beperken en snel actie ondernemen in deze hele regio. Dit roept een nieuw rapport van WWF en partners op.
Meer info
naturepl.com  / Todd Pusser / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!