Jeff Duerr
07 maart 2023

Een historisch verdrag voor de bescherming van de oceanen!

Geweldig nieuws voor de natuur, voor het klimaat en voor ons mensen. Met het oceanenverdrag moet minstens 30% van de zee in 2030 beschermd gebied zijn. ‘The High Seas Treaty’ zoals het verdrag officieel heet, was hard nodig, want op dit moment is slechts 1% van de internationale wateren beschermd.

WWF is heel erg blij dat de landen overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een nieuw juridisch bindend verdrag voor de oceanen. Het wereldwijde verdrag vormt een kader voor het beschermen en herstellen van het leven in zee. Het biedt mogelijkheden om schadelijke activiteiten te beperken.

Beschermde gebieden op volle zee mogelijk

Bijna twintig jaar zijn we al bezig met het verdrag en de afgevaardigden hebben de klok rond gewerkt om tot een definitief akkoord te komen. Maar het is nu eindelijk zover: het verdrag is er en geeft de mogelijkheden om de biodiversiteit op zee in gebieden buiten nationale jurisdictie (de volle zee) in stand te houden en duurzaam te gebruiken. Daarmee behoren beschermde zeegebieden op volle zee nu tot de mogelijkheden.

"Eindelijk kunnen de oceanen de bescherming krijgen die zo hard nodig is. De gezondheid van oceanen staat onder toenemende druk door menselijke activiteiten. De oceanen kunnen niet zonder bescherming en wij kunnen niet zonder gezonde oceanen. Ze bieden ons bijvoorbeeld volop natuurlijke oplossingen tegen klimaatverandering," zegt Nathalie Houtman, oceaanexpert bij het Wereld Natuur Fonds.

WWF boot op zee

Gezonde oceanen cruciaal bij klimaatverandering

De oceanen zijn het leefgebied van honderdduizenden diersoorten, ze leveren ons voedsel en ze helpen ons in de klimaatcrisis. Onze oceanen hebben in de afgelopen tien jaar 23% van de koolstofuitstoot die wij hebben veroorzaakt geabsorbeerd.

"Zeedieren zoals walvissen spelen een cruciale rol voor de gezondheid van onze oceanen. Deze dieren leggen enorme afstanden af om zich te kunnen voeden en voortplanten en hebben daardoor buiten de beschermde gebieden ook op volle zee bescherming nodig. Dit verdrag maakt het bijvoorbeeld mogelijk om migratieroutes (blauwe corridors) van walvissen en andere zeedieren veilig te stellen."

"Wat op volle zee gebeurt, zal niet langer 'uit het oog, uit het hart' zijn. Dit verdrag maakt toezicht en integratie mogelijk en dat is nodig zodat de oceanen de sociale, economische en ecologische voordelen kunnen blijven bieden die de mensheid momenteel geniet," aldus Jessica Battle, Senior Global Ocean Governance and Policy Expert.

Baluwe vinvis met kalf WW2120159

Minstens 30% bescherming in 2030

Dit verdrag, deze ‘High Seas Treaty’, is nodig om het Global Biodiversity Framework uit te voeren, dat landen verplicht om in 2030 ten minste 30% van de oceaan te beschermen en ervoor te zorgen dat 30% van de aangetaste gebieden wordt hersteld via een netwerk van beschermde gebieden.

WWF is zeer tevreden dat activiteiten op volle zee voortaan zullen worden getoetst via milieueffectbeoordelingen, zodat de activiteiten in verhouding staan tot de omvang van de gevolgen. Alle activiteiten die een impact kunnen hebben op het leven in zee, zullen onder deze beoordelingen moeten vallen. Schadelijke activiteiten kunnen dan worden stopgezet en effecten kunnen worden beperkt. Dit is met name van belang voor eventuele toekomstige activiteiten zoals diepzeemijnbouw en koolstofafvang en -opslag in de diepzee.

Geen woorden, maar daden

"Het verdrag is een moment om te vieren," aldus Nathalie Houtman. "Maar het is geen eindpunt. Willen de goede bedoelingen van het verdrag resultaten opleveren, dan moeten we druk blijven uitoefenen. Alle landen moeten het snel ratificeren in hun eigen nationale wetgeving. Woorden zijn belangrijk, maar onze oceanen hebben behoefte aan actie."

Gerelateerde artikelen

Onze kleine dushi walvissen en dolfijnen

WWF-medewerker Stacey neemt je mee op walvisexpeditie op de ABC-eilanden.
Meer info
Jürgen Freund / WWF

Geen groen licht voor diepzeemijnbouw

Natuurbeschermers, bedrijven en landenvertegenwoordigers die zich inzetten voor de oceanen of die zich zorgen maken over mijnbouw in de diepzee, zijn hoopvol na de wereldwijde bijeenkomst over diepzeemijnbouw. Er kwam geen groen licht voor diepzeemijnbouw. Nu is het hopen dat van uitstel ook daadwerkelijk afstel komt.
Meer info
Jürgen Freund / WWF

WWF en Greenpeace bezorgd over halfslachtige houding kabinet over diepzeemijnbouw

Het kabinet heeft het standpunt van Nederland op diepzeemijnbouw gepubliceerd in een brief aan de Tweede Kamer. WWF en Greenpeace hebben grote zorgen omdat Nederland zich nog steeds niet onomwonden uitspreekt tegen diepzeemijnbouw. Dit standpunt is van belang bij een beslissende bijeenkomst van de Internationale Zeebodemautoriteit op Jamaica (10 juli a.s.).
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).