Edward Parker / WWF

Ons eten bedreigt de natuur

Lekker en gezond eten willen we allemaal. Maar ons voedselsysteem is de grootste bedreiging voor de natuur wereldwijd.

Wat is er aan de hand?

De manier waarop we ons voedsel produceren heeft veel negatieve gevolgen voor de natuur. Bossen worden gekapt voor landbouwgrond en (kunst-)mest en chemische bestrijdingsmiddelen vervuilen onze bodem, lucht en water. Ongeveer 80% van al het boerenland wordt gebruikt voor de productie van vlees, zuivel en eieren, terwijl we daar uiteindelijk maar een klein deel van ons dagelijks eten uithalen. Ook wordt bij iedere stap van het verwerkingsproces voedsel verspild, van boerderij tot bord.
Dit alles heeft impact op:

Morgan Heim / Day's Edge Productions / WWF-US

Hoe kunnen we ons voedselsysteem duurzamer maken?

Samen met de lokale bevolking, boeren, vissers, overheden, bedrijven en voedselproducenten werken we aan oplossingen. We willen met respect voor de natuur en de aarde gezond voedsel produceren en consumeren.

 • 1

  Voedselproductie weer in balans met natuur

  We gaan voor duurzame landbouw, waarin boeren in evenwicht met natuur voldoende voedsel produceren. Want landbouw is niet alleen een belangrijke veroorzaker van natuurverlies, maar ook onderdeel van de oplossing.

  Lees verder
 • 2

  Op weg naar een bewuster eetpatroon

  Het eten van vlees, zuivel en eieren kost relatief veel natuur. Daarom denken we graag mee over ‘het menu van de toekomst’, waarin je vaker kiest voor plantaardig, lokaal en natuurvriendelijk eten.

  Lees verder
 • 3

  Zuiniger omgaan met al ons voedsel

  Eenderde van al het wereldwijd geproduceerde voedsel gaat verloren. Daarom moeten we vandaag beginnen met het bestrijden van voedselverspilling. Door bijvoorbeeld alleen te kopen wat je ook gaat opeten en door elke week een maaltijd van restjes te maken.

  Lees verder

Landbouw in Nederland

Het agrarische landschap is het grootste leefgebied van planten en dieren in Nederland. De Nederlandse landbouw behoort misschien wel tot de meest productieve ter wereld, maar de negatieve gevolgen voor natuur en landschap zijn groot. Ons doel:

 • In 2022 zijn er businessmodellen ontwikkeld en geïmplementeerd voor duurzame landbouw die de biodiversiteit in veerkrachtige landschappen herstelt en versterkt.
 • In 2020 is het concept van ‘boeren met natuur’ operationeel gemaakt en zijn strategieën ontwikkeld voor de overgang naar het duurzaam produceren van voedsel, in Nederland en in ten minste nog 2 andere prioriteitsgebieden.
Meer info
Natasja Oerlemans
Voedsel en Landbouw Expert WWF
Hoe moet het verder met de landbouw in Nederland?
Lees mijn blogartikel

Genetische modificatie

Het standpunt van WWF-NL

Op de lange termijn bestaat nog veel onduidelijkheid over de gevolgen voor mens en natuur van genetische modificatie. Het Wereld Natuur Fonds is dan ook geen voorstander van genetische modificatie tot wetenschappelijk is bewezen dat daar geen nadelige gevolgen aan kleven.

Nadelige gevolgen bij sojateelt

Feit is echter dat er bij alle vormen van sojateelt – regulier of genetisch gemodificeerd – sprake kan zijn van nadelige gevolgen. Denk aan ontbossing, overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen, bodemvervuiling, de uitstoot van CO2, waterverspilling en schending van mensenrechten. Daarom is besloten om binnen de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) álle vormen van sojateelt onder de loep te nemen en kunnen alle sojaproducenten lid worden.

In gesprek blijven

Tegenstanders van genetische modificatie willen dat WWF uit de RTRS stapt. Zij vinden dat we geen zaken zou moeten doen met bedrijven die zich met genetisch gemodificeerde soja bezighouden. We delen hun zorgen, maar willen juist wél in gesprek blijven met deze bedrijven. Realiteit is namelijk dat ruim 70 procent van de wereldwijde sojateelt genetisch gemodificeerd is. Om problemen als ontbossing en schending van mensenrechten in de volle breedte te kunnen aanpakken, kiezen we er op dit moment voor om onze invloed te gebruiken aan de onderhandelingstafel. Het is onze overtuiging dat we op die manier de beste natuurbeschermingsresultaten kunnen boeken.

Europese wet- en regelgeving over genetische modificatie

De Europese Unie heeft in 2004 bepaald dat genetisch gemodificeerde gewassen toegang krijgen tot de Europese markt na uitgebreid onderzoek. Het moet helemaal zeker zijn dat het gewas geen gevaar vormt voor de gezondheid van mens en dier. Bovendien moet gegarandeerd zijn dat genetisch gemodificeerde en niet-genetisch gemodificeerde gewassen streng van elkaar gescheiden blijven en elkaar niet kunnen ‘besmetten’.

Alleen zo houden bedrijven en consumenten de vrije keus om producten te gebruiken die wel of geen genetisch gemodificeerde ingrediënten bevatten. Als een product genetisch gemodificeerd materiaal bevat, moet dat verplicht op de verpakking van het product worden vermeld.

Deze regels gelden niet voor producten van dieren die veevoer krijgen dat genetisch gemodificeerde soja bevat, omdat de eindproducten geen genetisch gemodificeerd materiaal bevatten. Denk aan vlees, eieren, kaas en melk.

Resultaten en Updates

Stikstofplannen Kabinet niet toereikend voor natuurherstel in Nederland

Nieuwe studie toont aan dat naast een gerichte aanpak bij natuurgebieden, ook landelijke maatregelen nodig zijn. Alleen een gebiedsgerichte, lokale aanpak, zoals voorgesteld in de Kabinetsbrief Stikstof, is onvoldoende om stikstofdepositie in natuurgebieden zodanig terug te dringen dat natuur in Nederland kan herstellen.
Meer info

Stikstofuitspraak: wat kan er wél?

Vandaag komt de Commissie Remkes met een lang verwacht advies over de aanpak van de stikstofproblematiek. De afgelopen dagen wordt het debat vooral gedomineerd door wat er niet kan. Maar wat kan er wél?
Meer info

6x apps om duurzaam te eten

Duurzaam eten: wat is dat en hoe doe je het?! Deze apps zijn in het leven geroepen om het jou een stuk makkelijker te maken. We zetten zes apps voor je op een rij. Zo vind je de beste veganistische of vegetarische restaurants, weet je welke producten in het seizoen goed zijn en ga je voedselverspilling tegen. Check ze snel!
Meer info

Over graslanden en groenteburgers

Ik heb nog nooit zo’n groot aantal roofvogels bij elkaar gezien. Dit is een unieke plek in Europa en niet alleen vanwege het Nationaal Park. De grote dichtheden aan roofvogels is te danken aan het omliggende landbouwgebied: de dehesa.
Meer info

Natuur- en milieuorganisaties: Landbouwplan van Minister Schouten gemiste kans

Natuur- en milieuorganisaties zijn teleurgesteld over het ‘Realisatieplan’ voor de landbouw van Minister Schouten. De organisaties zien veel toekomst in kringlooplandbouw, maar vinden het langverwachte plan van de minister veel te mager.
Meer info
Natasja Oerlemans

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!