Veelgestelde vragen

naturepl.com / Fiona Rogers / WWF

Wat WWF doet

Hoe wordt mijn donatie besteed?

Wereld Natuur Fonds gaat heel bewust en zorgvuldig om met het geld dat we van onze donateurs ontvangen. Al onze inkomsten en uitgaven worden gecontroleerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Hierdoor mag WWF zich een CBF-Erkend Goed Doel noemen. Voor meer informatie over de CBF-erkenning kijk je op de website van CBF.

Volgens het CBF mag van elke euro die een goed doel ontvangt €0,20 worden besteed aan overheadkosten.Onder deze overheadkosten vallen bijvoorbeeld fondsen- en ledenwerving, personeelskosten, huisvestingskosten, reclame en drukwerk. De overige €0,80 moet worden besteed aan de primaire doelstelling van Wereld Natuur Fonds; wereldwijde natuurbescherming.

Van elke euro die Wereld Natuur Fonds het afgelopen jaar ontving ging in totaal 85 cent naar de doelstellingen van Wereld Natuur Fonds; 62 cent naar natuurbescherming in het buitenland, 11 cent naar natuurbescherming in Nederland en 12 cent naar voorlichting en educatie. In totaal besteedden wij 11 cent aan fondsen- en ledenwerving en 4 cent aan beheer en administratie.

Mocht je meer inzicht willen in onze financiën, dan kun je ons jaarverslag downloaden via onze site.

Natuurbeschermingswerk is een kwestie van lange adem. Op onze website zie je verschillende projecten waarbij we resultaten boeken op korte termijn, maar zeker ook op de lange termijn.

Kijk bijvoorbeeld eens bij 'Wat wij doen' en klik door naar een project dat je bijzondere belangstelling heeft. Bekijk een greep uit de resultaten die we geboekt hebben.

Wat jij kunt doen

Hoe kan ik donateur worden?

Wat fijn dat je ons natuurbeschermingswerk wilt ondersteunen! Wereld Natuur Fonds is een natuurbeschermingsorganisatie die zich wereldwijd inzet voor de bescherming van bedreigde plant- en diersoorten én hun leefomgeving. De belangrijkste doelstelling van WWF is het beschermen van de biodiversiteit op aarde. Daarnaast werken we samen met burgers, overheden en bedrijven aan oplossingen voor een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Als donateur steun je het werk van WWF. Donateurs ontvangen na aanmelding een welkomstbrief en driemaal per jaar verschijnt het donateursblad Be one with nature. Hierin staan interessante verhalen over onze projecten en de behaalde resultaten. Er is ook een digitale versie beschikbaar. Wanneer je geen magazine per post wenst te ontvangen kun je dit aan ons laten weten via info@wwf.nl of ons gratis servicenummer 0800-1962.

Wil je ons steunen als donateur? Meld je dan aan via onze website of via ons gratis servicenummer 0800-1962. Je kunt ons steunen vanaf 2 euro per maand.

Kan ik WWF steunen met belastingvrije giften?

Met een periodieke schenking steun je gedurende minimaal 5 jaar ons werk. Deze vorm van schenken is fiscaal erg aantrekkelijk. Je kunt de bijdrage (minimaal € 50 ,- per jaar) direct opvoeren als aftrekpost: er geldt geen drempel zoals bij eenmalige schenkingen. Wereld Natuur Fonds neemt de kosten voor de administratieve afhandeling en de notariële akte (nodig bij de belastingaangifte) voor haar rekening. De akte wordt binnen 2 weken per post afgehandeld, dus je hoeft niet naar de notaris.

Meer informatie over Belastingvrij schenken vind je op deze pagina.

Ik wil graag samenwerken met WWF, kan dat?

Leuk dat je belangstelling hebt voor een eventuele samenwerking met onze organisatie! Wereld Natuur Fonds krijgt jaarlijks veel verzoeken en aanbiedingen van bedrijven en particulieren met betrekking tot een eventuele samenwerking (of participatie in welke vorm dan ook). We zijn heel blij dat er zoveel interesse bestaat in onze organisatie en ons natuurbeschermingswerk!

Lees hier meer voor de mogelijkheden ons via jouw bedrijf te steunen 

De naam en het beeldmerk van WWF zijn beschermd. Daarom kan ons logo niet beschikbaar worden gesteld. Wij willen ons logo heel gericht en constructief gebruiken, ook als het gaat om samenwerking met andere organisaties. Meer informatie voor bedrijven kun je vinden op onze website.
Mocht je meer vragen hebben dan kun je ons een e-mail sturen via info@wwf.nl. Daarnaast zijn we op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur via ons gratis servicenummer 0800-1962.

Kan ik projecten van WWF bezoeken?

De meeste projecten van Wereld Natuur Fonds in het buitenland zijn niet te bezoeken. Dit is voornamelijk omdat toerisme de vaak zo moeizaam opgebouwde natuurbeschermingsprogramma's ernstig kan verstoren. Bovendien bestaan veel van onze projecten onder andere uit het opzetten van parkbeveiliging, het geven van voorlichting aan de plaatselijke bevolking en het uitrusten van parkwachters. Voor sommige projecten is echter een uitzondering gemaakt, zoals het Kafue Flats project. Kijk een op onze internationale site, hier kun je zien of het betreffende project te bezoeken is.

Ik wil geld inzamelen voor WWF. Hebben jullie promotiemateriaal?

Wat fijn dat je ons natuurbeschermingswerk een warm hart toedraagt! 
Voor kinderen en mensen die leden gaan werven of geld willen inzamelen, kunnen we een pakketje op maat samenstellen. Hierin vind je een aantal tijdschriften, wervingsfolders en eventueel posters of stickers. We vragen hier een vergoeding voor, zodat we ook in de toekomst informatiemateriaal kunnen blijven toesturen. Het WWF actiepakket is te bestellen via ons gratis servicenummer 0800-1962.

Kan ik vrijwilligerswerk doen voor WWF?

Hartelijk dank voor je belangstelling om vrijwilligerswerk te doen voor Wereld Natuur Fonds! Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. Als vrijwilliger ben je het gezicht van WWF, om veel mensen rechtstreeks te bereiken en persoonlijk in contact te komen.

Als vrijwilliger geef je informatie over het natuurbeschermingswerk van WWF. Je vertelt hoe mensen een bijdrage kunnen leveren en maakt ze enthousiast voor onze organisatie. Hoe meer steun we uit de maatschappij krijgen, hoe sterker de positie van WWF en des te beter we met de overheid en het bedrijfsleven kunnen onderhandelen.

Wil je een bijdrage leveren aan onze projecten in het buitenland? Wereld Natuur Fonds zendt zelf geen vrijwilligers uit over de grens. Er zijn wel verschillende mogelijkheden om een vrijwilligersfunctie in het buitenland te vinden.

Verschillende organisaties bemiddelen tussen vrijwilligers en (natuurbeschermings) projecten in het buitenland. WWF-kantoren in andere landen maken soms wel gebruik van vrijwilligers. Jongeren tussen de 20 en 27 jaar kunnen voor 2 tot 3 maanden veldervaring opdoen tijdens het werken voor een WWF veldproject in verschillende landen. Meer informatie hierover kun je vinden op de site van WWF International.

Lees meer over de verschillende mogelijkheden om je als vrijwilliger actief in te zetten voor de natuur.

Jeugd

Kan ik een Rangerlidmaatschap cadeau doen?

Wil je een jeugdlidmaatschap van Wereld Natuur Fonds cadeau doen, dan kan dat uiteraard! De post wordt verstuurd naar het adres van het kind en je betaalt het abonnement per automatische machtiging of acceptgiro. Je kunt het nieuwe jeugdlid via internet of telefonisch via ons gratis servicenummer 0800-1962 aanmelden. Binnen tien werkdagen na de aanmelding versturen we het welkomstpakket met cadeautje naar de nieuwe Ranger.

We hopen binnenkort een nieuwe WWF-Ranger te mogen verwelkomen!

Het paspoort/de clubpas of het bonnenboekje is kwijt. Kan ik een nieuwe krijgen?

In 2019 kun je zonder WWF-Rangerpas of paspoort gebruik maken van alle acties. In februari 2019 ontvangen alle WWF-Rangers per e-mail het nieuwe online bonnenboekje. Je ontvangt dus geen WWF-Rangerpas of paspoort meer. Vragen? Bel dan ons gratis servicenummer 0800-1962.

Hebben jullie informatie voor een spreekbeurt of werkstuk?

Ja, dat hebben we zeker! Op onze jeugdsite vind je allerlei informatie, speciaal voor je spreekbeurt. Kies het onderwerp van jouw keuze en download de spreekbeurt. Daarnaast vind je er nog veel meer weetjes en video's over verschillende dieren.

Mijn kind wil geld inzamelen. Hebben jullie promotiemateriaal?

Voor kinderen die geld willen inzamelen, kunnen we een pakketje op maat samenstellen. Hierin vind je een aantal tijdschriften, wervingsfolders en eventueel posters of stickers. We vragen hier een vergoeding voor, zodat we ook in de toekomst informatiemateriaal kunnen blijven toesturen. Het WWF actiepakket is te bestellen via ons gratis servicenummer 0800-1962.

Wijzigingen

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Wanneer je je gegevens wilt wijzigen, zoals een adres of rekeningnummer, dan kan dit via de pagina 'gegevens wijzigen'. Ook is het mogelijk om een wijziging telefonisch aan ons door te geven. We zijn op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 bereikbaar via ons gratis servicenummer 0800-1962. We maken de wijziging graag voor je in orde.

Hoe kan ik opzeggen?

Jammer dat je ons natuurbeschermingswerk niet meer kunt of wilt steunen. We zijn je erg dankbaar voor je bijdrage! Mede dankzij jouw steun hebben we geweldige resultaten voor de natuur kunnen behalen.

Het opzeggen van je donateurschap kan na 1 jaar en daarvoor kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de afdeling Informatie & Service: 0800-1962 (gratis, bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur).

Mocht je om financiële redenen genoodzaakt zijn je steun te beëindigen, weet dan dat het mogelijk is het maandbedrag aan te passen. Hiermee help je de natuur én jezelf!

Hoe kan ik een overlijden doorgeven?

Een overlijden kun je doorgeven via ons contactformulier of door contact op te nemen via ons gratis servicenummer 0800-1962. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur. Zodra we het bericht hebben ontvangen, zal de eventuele automatische incasso komen te vervallen en wordt er geen post meer verstuurd.

Hoe kan ik het bedrag van mijn donatie wijzigen?

Voor het verhogen of verlagen van je bijdrage kun je tijdens kantoortijden telefonisch contact opnemen met de afdeling Informatie & Service via ons gratis servicenummer 0800-1962. Natuurlijk is het ook mogelijk een e-mail te sturen naar info@wwf.nl. We zullen de donatie dan zo spoedig mogelijk voor je aanpassen. Hartelijk dank voor je steun aan ons natuurbeschermingswerk!

Algemeen

Wat is het salaris van de algemeen directeur?

Het salaris van de algemeen directeur van Wereld Natuur Fonds is gebaseerd op de beloningsregeling voor goede doelen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland waar WWF-NL lid van is. Deze richtlijnen zijn in 2005 opgesteld op basis van het advies van de commissie Wijffels. Bij de bepaling van het salaris wordt onder andere gekeken naar de grootte en complexiteit van de organisatie. Ook zijn regels opgesteld waar goed bestuur en salarissen van directeuren van goede doelen aan moeten voldoen. Voor een organisatie met de omvang en complexiteit van WWF geldt een maximum directiesalaris van € 156.754,-.

Salaris, lasten en premies

Voor de inschaling van het salaris heeft WWF-NL advies ingewonnen van een extern adviesbureau. Het salaris van Kirsten Schuijt, de algemeen directeur van WWF-NL over de periode 1 juli 2018 - 30 juni 2019 bedraagt € 121.908,- waarmee het onder de eerder genoemde richtlijnen zit. WWF-NL draagt ten behoeve van de directeur tevens sociale lasten en pensioenpremie af. Er is geen vertrekregeling overeengekomen. De directeur heeft geen auto van de zaak en reist met het OV.

Verantwoordelijkheden

De directeur is eindverantwoordelijk voor alle resultaten van WWF-NL:

 • dat als een van de oudste en grootste kantoren een spilfunctie vormt in het grote internationale WWF-netwerk;
 • waar zo'n 60 miljoen omgaat;
 • dat steun krijgt van ruim 606.000 donateurs;
 • waarvoor zo'n 3.500 vrijwilligers actief zijn;
 • dat samenwerkt met strategische partners zoals Eneco en Rabobank;
  waar 138 (betaalde) FTE’s in dienst zijn.
Kan ik het jaarverslag van WWF bekijken?

Wereld Natuur Fonds publiceert jaarlijks het nieuwe jaarverslag en de jaarrekening. In ons jaarverslag lees je welke resultaten we in bereikt hebben voor bedreigde dieren als de olifant, de tijger en de reuzenpanda, en wat we hebben gedaan om bossen en oceanen te beschermen. Ook vind je hier een overzicht van de inkomsten en bestedingen van WWF.

Wil je graag een exemplaar per post ontvangen? Laat het ons weten via info@wwf.nl onder vermelding van ‘Jaarverslag’.

Kan WWF mij helpen bij mijn studie of opleiding?

Wegens een enorm aanbod werken we met een gelimiteerd aantal studenten. We bieden alleen in beperkte mate onderzoeksstages aan in Nederland aan laatstejaarsstudenten van hbo en universiteit die via een aan ons bekende onderzoeksgroep begeleid worden. Neem voor meer informatie contact op met Natascha Zwaal via e-mailadres nzwaal@wwf.nl of telefonisch via 030 6937840.

Mocht je op zoek zijn naar een stage in het buitenland neem dan contact op met het WWF-kantoor in het betreffende land. Als je wilt weten of er stageplaatsen in het buitenland beschikbaar zijn, kun je kijken op onze internationale website. Hier staan alle eventuele stageplaatsen bij alle WWF-kantoren vermeld.

Wat is het rekeningnummer van WWF?

Ons algemene rekeningnummer voor giften is NL31RABO 030 000 0030. Hiernaast bestaan er nog een aantal andere rekeningnummers. Voor informatie over overige rekeningnummers kun je contact opnemen via ons gratis servicenummer 0800-1962. Hartelijk dank voor je steun aan ons natuurbeschermingswerk!

Hoe kan ik een klacht indienen?

Hoe dien je als donateur, partnerorganisatie of geïnteresseerde een klacht in bij WWF? Dat kan via telefoon, e-mail, social media en post, of het contactformulier. Geef duidelijk aan dat het om een klacht gaat.

Wat gebeurt er volgens mee? Via elk kanaal streven we naar een snelle reactie. Jouw feedback geeft ons de kans om iets goed te maken, uit te leggen of ervan te leren. De werkwijze hiervoor vind je in de klachtenregeling. Hiermee:

 • Staan we open voor kritiek. We houden je graag positief over het werk van WWF
 • Gebruiken we een eenduidige werkwijze voor de afhandeling van klachten
 • Geven we inzicht in het aantal klachten, de soort en ernst vervan
 • Verbeteren we op basis daarvan werkwijze of processen binnen WWF
Kan ik bij WWF ook subsidie aanvragen voor mijn project?

Bij het indienen van een subsidieaanvraag is het volgende van belang:

De INNO-gelden (Internationale Natuurbescherming Nederlandse Organisaties) hebben als doel kleinschalige initiatieven van Nederlandse non-profit organisaties (inclusief Nederlandse Antillen en Suriname) en initiatieven die een internationaal natuurbeschermingsbelang ondersteunen. De INNO-aanvragen worden elke 6 weken beoordeeld door experts binnen Wereld Natuur Fonds.

Kenmerken van een INNO-project zijn onder andere:

 • Innovatief (geeft op vernieuwende wijze een impuls aan internationale natuurbescherming)
 • 'Handen uit de mouwen' aanpak
 • Actieve samenwerking met derden
 • Participatie van vrijwilligers
 • Projecten op het gebied van voorlichting en educatie
 • Medefinanciering door anderen

De subsidieaanvraag kan worden ingediend met behulp van het standaard aanvraagformulier. Voor verdere informatie kunt u de voorwaarden downloaden of contact opnemen met Elly Bol via inno@wwf.nl.

Zijn er momenteel vacatures bij WWF?

Informatie over vacatures is te vinden op onze website. Een open sollicitatie sturen kan natuurlijk ook. Je kunt een sollicitatie, met toevoeging van CV, richten aan mevrouw R. Feenstra en via e-mail sturen naar rfeenstra@wwf.nl. Ook is het mogelijk om via post een sollicitatiebrief te sturen naar Wereld Natuur Fonds, t.a.v. afdeling HR, Postbus 7, 3700AA, Zeist.

Wat is ecologische voetafdruk?

Iedereen gebruikt een stukje van de aarde. Met de voetafdruktest kun je uitrekenen hoeveel aardbollen je nodig hebt. Je kunt meten hoeveel ruimte nodig is voor de productie van wat we gebruiken en de opname van CO2 die we uitstoten. Deze ruimte omgerekend naar de hoeveelheid productief land, in gha (mondiale hectare) gemeten, heet de Ecologische Voetafdruk.

De ecologische voetafdruk heeft veel invloed op de natuur. Leefgebieden van dier- en plantensoorten verschralen en verdwijnen zelfs. De mens is met de natuur in concurrentie om beschikbare ruimte, waarbij de natuur het steeds vaker verliest. Hierdoor neemt de rijkdom aan soorten dieren en planten (biodiversiteit) af. Op dit moment zijn we bestaande voetafdruktest aan het verbeteren om een nog nauwkeuriger score te krijgen.

Hoeveel betaalt WWF voor het uitzenden van tv-reclame?

Voor het uitzenden van onze video’s in reclamezendtijd betaalt Het Wereld Natuur Fonds helemaal niks. Wij krijgen die zendtijd gratis aangeboden.

Dat werkt als volgt: de tv-zenders maken een programmaplanning. Daarin zitten vaste reclameblokken. Als er niet voldoende reclametijd is verkocht, kunnen deze ingekochte reclameblokken niet opeens veel korter worden. Dat zou de programmering in de war schoppen. Voor reclamezendtijd die 'over' is kunnen goede doelen video indienen. En dat doen wij regelmatig. De zenders bepalen dan vervolgens zelf of, wanneer en hoe vaak ze die content inzetten.