Richard Barrett
02 maart 2023

Migratieroutes walvissen in de Grote Oceaan moeten snel beschermd worden

Er is spoedige samenwerking nodig om migrerende walvissen in de oostelijke Stille Oceaan te beschermen. We moeten de bedreigingen voor deze dieren beperken en snel actie ondernemen in deze hele regio. Dit roept een nieuw rapport van WWF en partners op.

Het leven van walvissen wordt moeilijk gemaakt door klimaatverandering, scheepvaart, visserij en onderwaterlawaai van bijvoorbeeld olie- en gasboringen. Het rapport van WWF en partners bevat concrete acties om migratieroutes van walvissen langs het oostelijke deel van de Grote Oceaan tegen 2030 beter te beschermen. Samen met overheden, bedrijven en individuen kunnen we walvissen helpen.

Original_WW1142807.jpg

Supersnelwegen voor walvissen in kaart gebracht

Walvissen leggen grote afstanden af, soms tot wel duizenden kilometers. Twaalf van de veertien grote walvissoorten gebruiken het oostelijke deel van de Stille Oceaan als migratieknooppunt. Het is een cruciale plek voor walvissen om veilig te kunnen zwemmen op weg naar voedsel of om zich voort te planten en hun kalfjes te krijgen.

Het rapport Blue Corridors of the Eastern Pacific Ocean, Opportunities and Actions to Protect Migratory Whales, laat visueel zien hoe walvissen zich bewegen door het oostelijke deel van de Stille Oceaan. Deze migratieroutes, ook wel 'Blue Corridors' genoemd, zijn een soort supersnelwegen voor walvissen.

In de 20e eeuw werden wereldwijd bijna 3 miljoen walvissen commercieel gevangen, waardoor veel soorten op de rand van uitsterven stonden. Tegenwoordig is er veel minder commerciële walvisvangst en sommige populaties kunnen zich herstellen. Maar nieuwe bedreigingen nemen toe en de belangrijke migratie wordt zo steeds gevaarlijker.

Nieuwe bedreigingen hebben nieuwe oplossingen nodig

"Walvissen zijn afhankelijk van belangrijke oceaangebieden om zich te voeden, te paren, te bevallen, jongen te verzorgen, te socialiseren en te migreren. Deze gebieden worden beïnvloed door veel menselijke activiteiten en staan onder toenemende druk," aldus Nathalie Houtman, walvisexpert bij WWF.

Nathalie Houtman
WWF Oceanenexpert
"We hebben de kennis, oplossingen en strategieën om gebieden veiliger te maken. We roepen daarom op tot snelle samenwerking en actie om de walvissen in hun hele oceaangebied te beschermen.”

Nu de bedreigingen voor walvissen veranderen, moet ook de manier van beschermen veranderen. Houtman vertelt: “We lanceren dit rapport tijdens de internationale oceanenconferentie Our Oceans in Panama. We roepen hier de regeringen uit de regio op om de gezamenlijke verklaring van Americas Protection of the Oceans te steunen. We vragen ze een netwerk van beschermde zeegebieden in het oostelijk deel van de Stille Oceaan te maken en daarin walvisroutes bepalend te laten zijn. Deze aanpak draagt direct bij aan het wereldwijde doel om tegen 2030 ten minste 30% van de oceaan te beschermen.”

Houtman: "Gezonde oceanen en zeedieren bieden natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering. Walvissen spelen hierin een bijzondere rol. Zo neemt bijvoorbeeld een gemiddelde walvis net zo veel CO2 op als meer dan 1000 bomen. We moeten onze oceanen beter beschermen voor de natuur en dus ook voor ons zelf."

Concrete acties

Het rapport wijst ook op andere concrete acties, zoals het wijzigen van scheepvaartroutes bij Peru en de straat van Bering. Ook langzamer varen kan al veel walvisslachtoffers voorkomen. Het overstappen naar zogenaamde 'touwloze’ visserij zou helpen om verstrikkingen in vislijnen te verminderen.

Het visualiseren van de migratieroutes laat heel concreet zien waar actie nodig is. De wetenschappelijke gegevens die zijn gebruikt om de kaart samen te stellen, zijn het resultaat van samenwerkingen tussen verschillende onderzoeksgroepen, met vooraanstaande mariene wetenschappers van verschillende universiteiten.

Lees hier een blog van Nathalie Houtman over Blue Corridors

Download het rapport Blue Corridors of the Eastern Pacific Ocean, Opportunities and Actions to Protect Migratory Whales

Gerelateerde artikelen

Justin Jin / WWF-US

De ‘glimlach van de bruinvis’ herleeft – en doet mijn hart gloeien

Expert rivierdolfijnen Daphne vertelt in haar blog over de Yangtze bruinvis, de enige zoetwaterbruinvis ter wereld.
Meer info
Jeff Duerr

Een historisch verdrag voor de bescherming van de oceanen!

Geweldig nieuws voor de natuur, voor het klimaat en voor ons mensen. Met het oceanenverdrag moet in 2030 minstens 30% van de zee in 2030 beschermd gebied zijn. ‘The High Seas Treaty’ zoals het verdrag officieel heet, was hard nodig, want op dit moment is slechts 1% van de internationale wateren beschermd.
Meer info
Ella Kiviniemi / WWF

Diepzeemijnbouw is onnodig: technologie en recycling zijn de oplossing

De vraag naar mineralen voor de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen en batterijopslag, kan met maar liefst 58% worden verminderd. Dat is mogelijk door innovatie in hernieuwbare technologie en recycling, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van WWF. Dat is goed nieuws, want zo kan schadelijke nieuwe grondstofwinningsindustrie in de diepzee worden voorkomen.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).