Hoe wilde dieren helpen tegen klimaatverandering

Christiaan van der Hoeven / WWF-Netherlands

Olifanten, walvissen, tijgerhaaien. Ze zijn práchtig. Alleen daarom al kunnen we ze onmogelijk missen op aarde. Maar, naast dat ze prachtig zijn, spelen ook zij een rol in het tegengaan van de klimaatcrisis. Van bossen weten we dat wel: omdat ze het broeikasgas CO2 opnemen gaan ze klimaatverandering tegen. Maar dat dieren hier ook een belangrijke rol in spelen? Dat zit zo...

6 dieren tegen klimaatverandering

Bosolifant

De iconische bosolifant leeft in de tropische wouden van Centraal-Afrika. Je zou hem een ‘landschapstuinier’ kunnen noemen, want op zijn dagelijkse zoektocht naar voedsel onderhoudt hij de jungle. Hij vertrapt en eet vooral de snel groeiende boompjes, zodat trager groeiende bomen zich beter kunnen ontwikkelen. En juist díe bomen houden een enorme hoeveelheid CO2 vast.

Het ‘werk’ van de bosolifant zorgt er dus voor dat er meer koolstof wordt opgeslagen in het bos. Dus als je bossen behoudt én de bosolifant, bescherm je ook het klimaat.

naturepl.com / Bruce Davidson / WWF

Zeeotter

Bruinwier, een zeewier-soort, neemt CO2 op. Maar dat bruinwier is het lievelingskostje van zee-egels, die met hun geknaag een ware verwoesting kunnen aanrichten onder het bruinwier. Gelukkig is de zeeotter dol op zee-egels. Hij eet er zo veel op een dag, dat de zee-egels niet al het bruinwier op kunnen eten. Zo beschermt de zeeotter met zijn eetgedrag de bruinwieren die weer helpen in de strijd tegen klimaatverandering.

Knute Brekke

Walvis

De walvis is een belangrijke bondgenoot voor de opvang van CO2. Zijn uitwerpselen zijn voedsel voor het fytoplankton. En dat plankton – microscopisch kleine plantjes die aan het wateroppervlak drijven – vangt CO2 op en zetten het om in zuurstof. Bovendien verzamelen walvissen in hun lichaam tientallen tonnen CO2, die eeuwenlang zullen worden vastgehouden, ook wanneer de walvis sterft en naar de oceaanbodem zinkt.

Oliver Scholey / Hector Skevington-Postles / Silverback / Netflix

Tijger

Tijgers spelen een sleutelrol in het gezond houden van bossen en helpen daardoor mee aan het tegengaan van klimaatverandering. In India werd vastgesteld dat bossen waarin tijgers voorkomen driemaal zoveel koolstof bevatten als bossen waar de tijgerpopulaties werden uitgeroeid.

Waar tijgers aanwezig zijn, komen minder gauw mensen die bomen omhakken of op andere manieren het ecosysteem aantasten. De tijger ‘beschermt’ zo in feite een belangrijke CO2-opslag, er komt minder koolstof in de atmosfeer terecht en de opwarming van de aarde vermindert.

Steffan Widstrand / WWF

Tijgerhaai

Zeegrasvelden slaan grote hoeveelheden koolstof op en beschermen de kust door golfslag te dempen. Zeeschildpadden zijn liefhebbers van dit zeegras. Ze grazen de velden soms zo kort dat er weinig meer van overblijft en zo minder CO2 op kunnen nemen.

Maar als er tijgerhaaien in de buurt zijn, die graag jagen op zeeschildpadden, blijven de zeeschildpadden uit de buurt. De haai zorgt ervoor dat de schildpadden voorzichtiger worden en minder zeegras eten, waardoor het gras meer CO2 blijft opnemen. En dat is goed voor het klimaat! Met dank aan de tijgerhaai.

Jarrett Corke / WWF-Canada

Grote grazers

Natuurbranden verergeren de klimaatcrisis want er komt veel CO2 bij vrij. Olifanten, zebra’s, bizons, neushoorns en andere wilde grote grazers verminderen de kans op branden doordat ze struikgewas en ander houtig groen aanvreten dat anders vlam kan vatten. Met hun poten vertrappen ze de vegetatie waardoor paden en gaten ontstaan die de verspreiding van het vuur blokkeren. Zo helpen ze dus klimaatverandering af te remmen.

Pip Mortlock

Samen deze machtig mooie dieren beschermen

De klimaatcrisis en crisis in de natuur zijn twee kanten van dezelfde medaille. We kunnen beide problemen alleen oplossen als we ze tegelijk aanpakken. We zullen klimaatverandering niet stoppen als we natuur blijven afbreken, en als we de opwarming niet beperken tot 1,5°C, wordt klimaatverandering waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het verlies van natuur en dieren. Nóg meer reden dus om deze machtig mooie dieren en hun leefgebieden te beschermen.

Meer weten?

Bovenaanzicht wildebeesten

Biodiversiteit

De natuur op onze planeet werkt als één groot levend systeem, met soorten die van elkaar afhankelijk zijn. Wat kunnen we doen om de natuur, in al haar verscheidenheid, te beschermen?

Lees verder