James Frankham / WWF

De zee vervuilt steeds meer

Door menselijke activiteiten

 • 80% van vervuiling op zee is afkomstig van land
 • Rioleringen die uitmonden in zee
 • Zwerfvuil en plastic

Wat is er aan de hand?

Het zeewater is op veel plaatsen flink vervuild door bijvoorbeeld pesticiden uit de landbouw, afval uit rioleringen en verloren vistuig uit de visserij. Veel dieren hebben hier last van zoals koralen, zeeschildpadden en walvissen. Ook olie- en gaswinning op zee en de plastic soep zorgen vormen een grote bedreiging voor het leven in zee en voor ons mensen.

olie en gas winning op zee Michael Sutton / WWF

Olie en gaswinning

Bijna een derde van het olie en gas, komt uit de zeebodems van de Noordpool tot de tropen. Het testen, boren en de olielekkages zijn schadelijk voor de dieren in zee. Nieuwe technologie maakt het zelfs mogelijk om op nog diepere locaties te boren en delven met alle risico’s van dien. Zelfs de groenere, duurzamere energievormen zoals wind- en golfslagenergie hebben hun weerslag op de natuur en moeten goed worden onderzocht op hun impact op het leven in zee.

Zwart koraal, Papoea Nieuw Guinea Jürgen Freund / WWF

Diepzeemijnbouw

De diepzee is de meest mysterieuze plek van onze planeet. Dit grotendeels onbekende gebied bedekt ongeveer de helft van de oppervlakte van de aarde. De diepzee is één van de laatste plekken waar de invloed van menselijke activiteiten nog relatief beperkt is. Er zijn veel grondstoffen te vinden. Denk maar aan metalen zoals mangaan, koper, kobalt en nikkel die gebruikt worden voor onze smartphones, elektrische fietsen en windturbines.

De ontginning van deze grondstoffen verstoort de zeebodem en vernietigt soorten die we nergens anders vinden. De sedimentstofwolken die daarbij ontstaan, kunnen gevolgen hebben op lange termijn en over gigantische afstanden. Omdat mariene ecosystemen geen duidelijke fysieke grenzen hebben, kan diepzeemijnbouw niet geïsoleerd gebeuren. Het resultaat? Onvoorspelbare gevolgen, zelfs tot op het vasteland. Vispopulaties kunnen wereldwijd getroffen worden met mogelijk desastreuze gevolgen voor het leven in zee, en ook voor mensen, want vis de belangrijkste bron van eiwitten voor drie miljard mensen en biedt bestaansmiddelen voor ongeveer 200 miljoen mensen.

Lees meer over diepzeemijnbouw (Engelstalig)

boer sprayed pesticiden over kolen Global Warming Images / WWF

Pesticiden en kunstmest

Het gebruik van pesticiden en kunstmest op landbouwbedrijven is in de afgelopen 50 jaar met een factor 26 toegenomen. Bij iedere regenbui komen de chemicaliën in nabijgelegen beken en rivieren, maar ook in het grondwater terecht. Pesticiden kunnen nuttige insecten, bodembacteriën en vissen doden. Kunstmest is niet direct giftig, maar kan het voedingssysteem in zoetwater- en zeegebieden veranderen. Dat zorgt vaak voor een explosieve groei van algen, waardoor koralen, vissen en ander waterleven dood gaat.

Zeehond met visnet om nek Shutterstock / Ian Dyball / WWF-Peru

PLASTIC SOEP

Per jaar komt meer dan 11 miljoen ton plastic afval in zee terecht. Het plastic dat in de zeeën terechtkomt verteert niet. Het valt uit elkaar in steeds kleinere stukjes, die ook nog eens steeds giftiger worden. Door al die kleine deeltjes plastic in het water veranderen de oceanen in een plastic soep. Dat kost miljoenen vissen, vogels, zeeschildpadden, zeehonden, walvissen en dolfijnen het leven.

Lees meer over Plastic Soep
Milos Bicanski / WWF-UK

Wat doet WWF tegen vervuiling?

We proberen vervuiling tegen te gaan door op alle niveaus te lobby'en voor een schonere zee. Ook helpen we met lokale projecten de bevolking de oceanen te beschermen tegen vervuiling.

 • 1

  Lobby om vervuiling te verminderen

  Op lokaal, nationaal en internationaal niveau wordt vervuiling gereguleerd. WWF werkt op alle drie de niveaus om de impact van ontwikkeling te minimaliseren en vervuiling te verminderen. Door bijvoorbeeld afspraken te maken in wereldwijde scheepvaartsector.

 • 2

  Lokaal de natuur beschermen

  We werken lokaal om het bewustzijn van een gezonde zee te stimuleren. Bijvoorbeeld door een speciale oceanendag te organiseren, met strand- en rivierclean-ups en de verkoop van lokale producten gemaakt van gerecyclede materialen. Ook houden we lokale campagnes die mensen bewust maken van de noodzaak om de zee schoon te houden.

  Lees verder
 • 3

  Duurzame visserij

  WWF werkt aan verschillende visserij-gerelateerde projecten en onderzoeken om vissers te kunnen adviseren over duurzaam beheer van de visserij.

 • 4

  Petities

  We zetten petities op om overheden te motiveren om regelgeving aan te scherpen of maken. Teken bijvoorbeeld voor een zee zonder plastic.

Waar zijn we actief?

Onze focusgebieden voor de oceanen

James Morgan / WWF-US
Koraaldriehoek
Zet je snorkel op en duik in een van de (kleur)rijkste plekken op aarde.
Antonio Busiello / WWF-US
Caribisch gebied
Koraal, mangroven en zeeschildpadden in Nederland? Jazeker!
WWF-Aus / Chris Johnson
Zuidpool
Welkom in de wereld van de keizerpinguïn, de bultrug, de zeeolifant en de orca!
Noordzee
In het grootste natuurgebied van Nederland zwemmen wel 220 verschillende soorten vis.

Voor welke dieren zijn we actief?

Inwoners van de zee die we willen beschermen

Brent Stirton / Getty Images
Haaien
Haaien
De haai heeft als roofdier een belangrijke rol in de voedselketen in de zee, maar wordt ernstig bedreigd.
naturepl.com / Jordi Chias / WWF
Zeeschildpadden
Zeeschildpadden
Een op de twee zeeschildpadden neemt plastic op: er is dringend actie nodig.
Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF
Walvissen
Walvissen
Japan en Noorwegen doden ieder jaar ongeveer 1000 walvissen onder het mom van wetenschappelijk onderzoek en traditie.
Richard Barrett / WWF-UK
Dolfijnen
Dolfijnen
De zee wordt steeds drukker door scheepvaart. Hierdoor is het gebied niet zo veilig meer voor deze mooie zoogdieren.

Resultaten & updates

Richard Barrett / WWF-UK

Gezocht: walrus-detectives

Word een echte walrusdetective en help bij het onderzoek. Door mee te doen krijgen we beter inzicht in de populaties, leefgebieden en het aanpassingsvermogen van walrussen. En daarna kunnen we ze beter beschermen!
Meer info
Jeffrey Bernus

Walvisexpeditie van de Caribbean Cetacean Society levert bijzondere resultaten op

De Caribbean Cetacean Society (CCS) heeft tijdens een expeditie de afgelopen weken visueel en akoestisch meer dan 2.950 zeezoogdieren van tien verschillende soorten tussen de eilanden Anguilla en Martinique bestudeerd. Zij deden dit met support van onder andere WWF.
Meer info
Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

Camera’s op vissersboten om zeedieren te beschermen

Vandaag (19 november) lanceert het Wereld Natuur Fonds (WWF) samen met Sky Ocean Rescue het rapport “What’s in the Net”. Het rapport laat zien dat wereldwijd jaarlijks 720.000 zeevogels, 300.000 walvisachtigen, 345.000 zeehonden en zeeleeuwen, meer dan 250.000 zeeschildpadden en tientallen miljoenen haaien sterven nadat ze als bijvangst in de commerciële visserij zijn gevangen. Veel van deze soorten zijn met uitsterven bedreigd of staan op de rand van uitsterven. Het rapport concludeert ook dat de onbedoelde vangst van zeedieren kan worden voorkomen door gebruik te maken van zogeheten Remote Electronic Monitoring (REM). WWF dringt er bij overheden op aan om invoering van het monitoringssysteem te ondersteunen en zo het urgente probleem van de bijvangst van honderdduizenden vaak al bedreigde soorten zeedieren in onze oceanen te stoppen.
Meer info
WWF / ARK / Onderwaterbeelden.nl

Belang van schelpdierriffen op de Europese kaart

Het besef dat schelpdierriffen van levensbelang zijn voor gezonde zeeën vindt steeds luidere weerklank. Vorige week organiseerde de Native Oyster Restoration Alliance (NORA) voor de derde keer een conferentie over het belang van schelpdierrifherstel. Telde de eerste editie in 2017 nog zo’n 65 deelnemers, dit jaar waren dat er 196. Inmiddels houden tientallen organisaties in Europa zich bezig met het herstel van de riffen van de Europese oester. WWF en ARK Natuurontwikkeling zijn in 2015 in Nederland begonnen met actief herstel van schelpdierriffen op de Noordzee.
Meer info
Sam Hobson / WWF-UK

Extra aandacht voor plastic op World Cities Day

Op 31 oktober is het World Cities Day. Een dag om stil te staan bij de plasticvervuiling in steden en vooral bij de oplossingen die daarvoor zijn. Meer en meer steden spreken zich uit om in 2030 geen plastic meer in de natuur te veroorzaken. Deze steden doen mee met het Plastic Smart Cities-initiatief van WWF.
Meer info

In actie voor de Europese steur

Ooit wemelden de Nederlandse rivieren van de steur. Onder andere in de Rijn kwam deze vissoort veelvuldig voor. Door overbevissing, vervuild water en het kanaliseren van de rivieren ging het steeds slechter met de steur. In Nederland is de soort ondertussen uitgestorven en in de rest van Europa wordt deze vis ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Op 23 oktober lanceren het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling een, door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gesteund, actieplan om de Europese steur te redden. Het actieplan moet resulteren in een positief besluit over herintroductie van de steur zodat deze vis uiteindelijk weer in de Nederlandse rivieren rondzwemt en voor uitsterven wordt behoed.
Meer info
James Frankham / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!