James Frankham / WWF

De zee vervuilt steeds meer

Door menselijke activiteiten

 • 80% van vervuiling op zee is afkomstig van land
 • Rioleringen die uitmonden in zee
 • Zwerfvuil en plastic

Wat is er aan de hand?

Het zeewater is op veel plaatsen flink vervuild door bijvoorbeeld pesticiden uit de landbouw, afval uit rioleringen en verloren vistuig uit de visserij. Veel dieren hebben hier last van zoals koralen, zeeschildpadden en walvissen. Ook olie- en gaswinning op zee en de plastic soep zorgen vormen een grote bedreiging voor het leven in zee en voor ons mensen.

olie en gas winning op zee Michael Sutton / WWF

Olie en gaswinning

Bijna een derde van het olie en gas, komt uit de zeebodems van de Noordpool tot de tropen. Het testen, boren en de olielekkages zijn schadelijk voor de dieren in zee. Nieuwe technologie maakt het zelfs mogelijk om op nog diepere locaties te boren en delven met alle risico’s van dien. Zelfs de groenere, duurzamere energievormen zoals wind- en golfslagenergie hebben hun weerslag op de natuur en moeten goed worden onderzocht op hun impact op het leven in zee.

Diepzeemijnbouw

De diepzee is de meest mysterieuze plek van onze planeet. Dit grotendeels onbekende gebied bedekt ongeveer de helft van de oppervlakte van de aarde. De diepzee is één van de laatste plekken waar de invloed van menselijke activiteiten nog relatief beperkt is. Er zijn veel grondstoffen te vinden. Denk maar aan metalen zoals mangaan, koper, kobalt en nikkel die gebruikt worden voor onze smartphones, elektrische fietsen en windturbines

Lees meer over diepzeemijnbouw
boer sprayed pesticiden over kolen Global Warming Images / WWF

Pesticiden en kunstmest

Het gebruik van pesticiden en kunstmest op landbouwbedrijven is in de afgelopen 50 jaar met een factor 26 toegenomen. Bij iedere regenbui komen de chemicaliën in nabijgelegen beken en rivieren, maar ook in het grondwater terecht. Pesticiden kunnen nuttige insecten, bodembacteriën en vissen doden. Kunstmest is niet direct giftig, maar kan het voedingssysteem in zoetwater- en zeegebieden veranderen. Dat zorgt vaak voor een explosieve groei van algen, waardoor koralen, vissen en ander waterleven dood gaat.

Zeehond met visnet om nek Shutterstock / Ian Dyball / WWF-Peru

PLASTIC SOEP

Per jaar komt meer dan 11 miljoen ton plastic afval in zee terecht. Het plastic dat in de zeeën terechtkomt verteert niet. Het valt uit elkaar in steeds kleinere stukjes, die ook nog eens steeds giftiger worden. Door al die kleine deeltjes plastic in het water veranderen de oceanen in een plastic soep. Dat kost miljoenen vissen, vogels, zeeschildpadden, zeehonden, walvissen en dolfijnen het leven.

Lees meer over Plastic Soep
Milos Bicanski / WWF-UK

Wat doet WWF tegen vervuiling?

We proberen vervuiling tegen te gaan door op alle niveaus te lobby'en voor een schonere zee. Ook helpen we met lokale projecten de bevolking de oceanen te beschermen tegen vervuiling.

 • 1

  Lobby om vervuiling te verminderen

  Op lokaal, nationaal en internationaal niveau wordt vervuiling gereguleerd. WWF werkt op alle drie de niveaus om de impact van ontwikkeling te minimaliseren en vervuiling te verminderen. Door bijvoorbeeld afspraken te maken in wereldwijde scheepvaartsector.

 • 2

  Lokaal de natuur beschermen

  We werken lokaal om het bewustzijn van een gezonde zee te stimuleren. Bijvoorbeeld door een speciale oceanendag te organiseren, met strand- en rivierclean-ups en de verkoop van lokale producten gemaakt van gerecyclede materialen. Ook houden we lokale campagnes die mensen bewust maken van de noodzaak om de zee schoon te houden.

  Lees verder
 • 3

  Duurzame visserij

  WWF werkt aan verschillende visserij-gerelateerde projecten en onderzoeken om vissers te kunnen adviseren over duurzaam beheer van de visserij.

 • 4

  Petities

  We zetten petities op om overheden te motiveren om regelgeving aan te scherpen of maken. Meer dan 2 miljoen mensen wereldwijd de petitie voor een plasticvrije oceaan.

  En het levert resultaat op! De VN-lidstaten hebben tijdens de milieuconferentie begin maart 2022 besloten dat er een internationaal bindend verdrag moet komen om plastic vervuiling te stoppen.

  Lees verder

Waar zijn we actief?

Onze focusgebieden voor de oceanen

James Morgan / WWF-US
Koraaldriehoek
Zet je snorkel op en duik in een van de (kleur)rijkste plekken op aarde.
Antonio Busiello / WWF-US
Nederlandse Cariben
Koraal, mangroven en zeeschildpadden in Nederland? Jazeker!
WWF-Aus / Chris Johnson
Zuidpool
Welkom in de wereld van de keizerpinguïn, de bultrug, de zeeolifant en de orca!
Noordzee
In het grootste natuurgebied van Nederland zwemmen wel 220 verschillende soorten vis.

Voor welke dieren zijn we actief?

Inwoners van de zee die we willen beschermen

Brent Stirton / Getty Images
Haaien
Haaien
De haai heeft als roofdier een belangrijke rol in de voedselketen in de zee, maar wordt ernstig bedreigd.
naturepl.com / Jordi Chias / WWF
Zeeschildpadden
Zeeschildpadden
Een op de twee zeeschildpadden neemt plastic op: er is dringend actie nodig.
naturepl.com / Tony Wu / WWF
Walvissen
Walvissen
Japan en Noorwegen doden ieder jaar ongeveer 1000 walvissen onder het mom van wetenschappelijk onderzoek en traditie.
Richard Barrett / WWF-UK
Dolfijnen
Dolfijnen
De zee wordt steeds drukker door scheepvaart. Hierdoor is het gebied niet zo veilig meer voor deze mooie zoogdieren.

Resultaten & updates

Jürgen Freund / WWF

Geen groen licht voor diepzeemijnbouw

Natuurbeschermers, bedrijven en landenvertegenwoordigers die zich inzetten voor de oceanen of die zich zorgen maken over mijnbouw in de diepzee, zijn hoopvol na de wereldwijde bijeenkomst over diepzeemijnbouw. Er kwam geen groen licht voor diepzeemijnbouw. Nu is het hopen dat van uitstel ook daadwerkelijk afstel komt.
Meer info
Jürgen Freund / WWF

WWF en Greenpeace bezorgd over halfslachtige houding kabinet over diepzeemijnbouw

Het kabinet heeft het standpunt van Nederland op diepzeemijnbouw gepubliceerd in een brief aan de Tweede Kamer. WWF en Greenpeace hebben grote zorgen omdat Nederland zich nog steeds niet onomwonden uitspreekt tegen diepzeemijnbouw. Dit standpunt is van belang bij een beslissende bijeenkomst van de Internationale Zeebodemautoriteit op Jamaica (10 juli a.s.).
Meer info
Jeff Duerr

Een historisch verdrag voor de bescherming van de oceanen!

Geweldig nieuws voor de natuur, voor het klimaat en voor ons mensen. Met het oceanenverdrag moet in 2030 minstens 30% van de zee in 2030 beschermd gebied zijn. ‘The High Seas Treaty’ zoals het verdrag officieel heet, was hard nodig, want op dit moment is slechts 1% van de internationale wateren beschermd.
Meer info
Richard Barrett

Migratieroutes voor walvissen in de Grote Oceaan moeten snel beschermd worden

Er is spoedige samenwerking nodig om migrerende walvissen in de oostelijke Stille Oceaan te beschermen. We moeten de bedreigingen voor deze dieren beperken en snel actie ondernemen in deze hele regio. Dit roept een nieuw rapport van WWF en partners op.
Meer info
Ella Kiviniemi / WWF

Diepzeemijnbouw is onnodig: technologie en recycling zijn de oplossing

De vraag naar mineralen voor de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen en batterijopslag, kan met maar liefst 58% worden verminderd. Dat is mogelijk door innovatie in hernieuwbare technologie en recycling, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van WWF. Dat is goed nieuws, want zo kan schadelijke nieuwe grondstofwinningsindustrie in de diepzee worden voorkomen.
Meer info
WWF

VN-lidstaten besluiten tot ontwikkeling bindend plasticverdrag

WWF prijst historisch besluit
Meer info
James Frankham / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!