Hoe gaat het met de natuur wereldwijd?

Lees het in het WWF Living Planet Report 2022

Het internationale Living Planet Report wordt elke twee jaar gepubliceerd en is een uitgebreid onderzoek naar de trends in de wereldwijde biodiversiteit en de gezondheid van de natuur op onze planeet.

Sinds 1970 is de populatiegrootte van vissen, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen wereldwijd met gemiddeld 69% afgenomen. Dat blijkt uit het Living Planet Report 2022.

WWF_Grafiek_LPR-1.png

De grafiek laat de wereldwijde Living Planet Index (LPI) zien over de jaren 1970 tot 2018. De relatieve omvang van 31.821 populaties onder de 5.230 soorten die wereldwijd is onderzocht, is gemiddeld met 69% afgenomen. De witte lijn laat de index zien, de groene vlakken de zekerheidsmarge (bron: WWF/ZSL, 2022).

De LPI van -69% wil niet zeggen dat alle populaties achteruitgaan. Het is een gemiddelde. Er zijn populaties die achteruitgaan maar ook populaties die vooruit gaan.

Download het rapport

Download het volledige rapport (Engelstalig), het Living Planet in het kort (Nederlandstalig) of een extra uitleg over de Living Planet Index

Paul Robinson
Het volledige rapport (Engelstalig)
Het volledige rapport (Engelstalig)
Gisle Sverdrup/Silverback/Netflix
Living Planet 2022 - in het kort
Living Planet 2022 - in het kort
Daniel Versteeg / WWF
Extra: Duik verder in de Living Planet Index
Extra: Duik verder in de Living Planet Index

De natuur geeft ons alles

De natuur op onze planeet werkt als één groot levend systeem. Het is de basis waarop mensen en andere soorten kunnen gedijen. Het geeft ons schone lucht, zoetwater en alles wat nodig is om voedsel te verbouwen. De enorme diversiteit aan soorten is heel belangrijk in dit systeem. De planeet kan niet op dezelfde manier werken als de hoeveelheid wilde dieren en natuurgebieden wordt verminderd, zoals nu het geval is.

Meer natuur is de oplossing

Het rapport dat tot stand komt met medewerking van bijna 100 internationale wetenschappers en onderzoekers toont de 'dubbele noodsituatie' van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hierin schuilt volgens WWF ook de oplossing. Meer natuur is beter voor het klimaat. En een stabiel klimaat is beter voor de natuur.

James Suter / Black Bean Productions / WWF-US

Wat leert het Living Planet Report 2022 ons? 

  1. De natuur gaat achteruit, zoals blijkt uit onder andere: de Living Planet Index (LPI). Meer weten over de Living planet Index? Download Deepdive into the Living Planet Index.
  2. Klimaatverandering en natuurverlies zijn twee kanten van dezelfde medaille.
  3. We hebben alle natuur nodig: de aarde is één levend systeem dat al zijn onderdelen (soorten en leefgebieden) en de unieke rollen die ze spelen, nodig heeft. Zo kan de planeet ons geven wat wij nodig hebben om te overleven. 
  4. We hebben alle mensen nodig: wij zijn als mensen verbonden met dit ene levende systeem. We hebben allemaal een rol te spelen. We moeten ook inheemse volkeren beter bij natuurbescherming betrekken en ze steunen omdat zij vaak beter begrijpen hoe mens en natuur in evenwicht kunnen en moeten komen. 
  5. De LPR is het startpunt om jouw rol te vinden in de bescherming en het herstel van de natuur.

Dubbele crisis nu aanpakken

Er wordt meer gepraat over klimaatverandering dan over het verlies van wilde dieren en hun leefgebieden, maar deze twee crises zijn sterk met elkaar verbonden. We hebben natuur nodig voor een goed klimaat en andersom. Met het rapport toont WWF de toestand van de natuur en alarmeert regeringen, bedrijven en het publiek om nu ingrijpende maatregelen te nemen om de vernietiging van biodiversiteit nog te kunnen keren.

Wat betekent dit rapport voor mij?

Er is nog steeds hoop! We kunnen zorgen dat positieve veranderingen sneller gaan en we kunnen nu de toekomst die we willen, gaan vormgeven.

Mensen zijn de beste probleemoplossers die ooit op onze planeet hebben geleefd. Het aanpakken van problemen als klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en plasticvervuiling betekent niet alleen dat we dingen moeten opofferen waar we nu van genieten.

Je hebt als individu meer invloed dan je beseft. Elke persoon die jij inspireert tot actie verandert op zijn beurt weer dingen in de eigen omgeving. Als je samenkomt met anderen die hetzelfde voelen, zul je een luidere stem hebben en meer invloed.

Iedere hap telt

Ons voedselsysteem is de nummer één oorzaak van natuurverlies wereldwijd.

Jij kan dus iedere dag bijdragen aan meer natuur met de eetkeuzes die je maakt. Vervang vlees of zuivel bijvoorbeeld wat vaker voor plantaardige alternatieven, of kies eens voor lokale producten. Aardig voor de planeet en voor jou.

Eet jij al planeetaardig?

Living Planet Report Nederland

Siebe Swart
Download het rapport Nederland 2023
Download het rapport Nederland 2023
Kiezen voor natuurherstel
Download het rapport Nederland 2020
Download het rapport Nederland 2020
Natuur en landbouw verbonden
Download het rapport Nederland 2017
Download het rapport Nederland 2017
Zoute en zilte natuur in Nederland
Download het rapport Nederland 2015
Download het rapport Nederland 2015
Natuur in Nederland
Download het rapport Nederland 2012
Download het rapport Nederland 2012

Living Planet Report Internationaal

Jonathan Caramanus / Green Renaissance / WWF-UK
Download het Living Planet Report 2020
Download het Living Planet Report 2020
"Bending the curve of biodiversity loss"
Global Warming Images / WWF
Download het Living Planet Report 2018
Download het Living Planet Report 2018
"Aiming Higher"
Download het Living Planet Report 2016
Download het Living Planet Report 2016
"Risk and resilience in a new era"
Download het Living Planet Report 2014
Download het Living Planet Report 2014
"Species and spaces, people and places"
Download het Living Planet Report 2012
Download het Living Planet Report 2012
"Biodiversity, biocapacity and better choices"
Download het Living Planet Report 2010
Download het Living Planet Report 2010
"Biodiversity, biocapacity and development"
Download het Living Planet Report 2008
Download het Living Planet Report 2008
"Biodiversity, biocapacity and development"
Download het Living Planet Report 2006
Download het Living Planet Report 2006
Download het Living Planet Report 2004
Download het Living Planet Report 2004
Download het Living Planet Report 2002
Download het Living Planet Report 2002
Download het Living Planet Report 2000
Download het Living Planet Report 2000
Download het Living Planet Report 1999
Download het Living Planet Report 1999
Download het Living Planet Report 1998
Download het Living Planet Report 1998