Wild Wonders of Europe / Widstrand / WWF

Nature-based Solutions

Samenwerken met de natuur om maatschappelijke problemen op te lossen

Hoe kunnen we samenwerken met de natuur?

De natuur is onze bondgenoot bij het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering. Bijvoorbeeld, we hebben bossen, rivieren, graslanden en gezonde oceanen nodig om CO2 op te nemen en het klimaat stabiel te houden. Koraalriffen en mangrovebossen beschermen als natuurlijke golfbrekers onze kusten tegen extreem weer. Natuurlijk stromende rivieren met brede uiterwaarden beschermen ons tegen overstromingen. Gezonde zoetwatergebieden zijn essentieel voor voldoende drinkwater.

Met deze oplossingen (ook wel Nature-based Solutions, oftewel natuurlijke oplossingen genoemd), gaan we niet alleen klimaatverandering tegen, maar we versterken ook de biodiversiteit en onze eigen leefomgeving en gezondheid. Lokale gemeenschappen gebruiken soortgelijke oplossingen voor maatschappelijke problemen al jaren. Het is ook belangrijk de lokale bevolking te betrekken bij het bedenken van deze oplossingen. Zij maken vaak de problemen, zoals overstromingen, van dichtbij mee en worden beïnvloed door veranderingen in hun gebied, zoals nieuwe wetgeving of projectontwikkelingen.

Hoe werken Nature-based Solutions?

Waarom hebben we Nature-based Solutions nodig?

Onze aarde heeft te kampen met een hoop problemen die wij veroorzaakt hebben. Verlies van biodiversiteit, klimaatverandering, het verdwijnen van natuur. Miljoenen dieren en planten worden bedreigd met uitsterven en wij mensen ondervinden ook grote lasten door deze veranderingen. Er zijn vaker hittegolven, er is minder voedsel en water beschikbaar, de zeespiegel stijgt, stormen komen regelmatiger voor en nog veel meer.

Tegelijkertijd is de helft van de wereld direct afhankelijk van het gebruik van natuurlijke bronnen voor hun inkomen. Vooral in sectoren als landbouw, visserij, bosbeheer en ook toerisme worden beïnvloed door de dreiging van de veranderingen in de natuur. Zo sterven gewassen door droogte, en vissen door de opwarming van de zee.

Met Nature-based Solutions kunnen we deze problemen aanpakken en kunnen we ervoor zorgen dat we essentiële bronnen uit de natuur kunnen behouden.

Jürgen Freund / WWF

"In een opwarmende wereld lopen we het risico de natuur alleen maar te zien als een bedreiging en haar krachten tegen ons in te zetten. Door te investeren in Nature-based Solutions, krijgen we de natuur ook aan onze kant."

WWF’s Jeff Opperman, Global Freshwater Lead Scientist

Wat doet WWF?

Wereldwijd werkt WWF aan Nature-based Solutions. We ontwikkelen initiatieven met de focus op de behoeften van de mens door middel van herstel van de natuur. Zo kunnen we de voordelen van Nature-based Solutions duidelijk maken en we gebruiken de wetenschap om ons te ondersteunen. De rechten van inheemse bevolking staan voorop in onze ideeën en we pleiten voor meer ruimte hiervoor in beleidsveranderingen. Door goede voorbeelden te creëren wil WWF grote financierders wereldwijd stimuleren meer in Nature-based Solutions te investeren.

In Nederland gaat de ervaring van WWF met Nature-based Solutions 25 jaar terug. We zijn de mede-grondlegger geweest voor het 'Ruimte voor de Rivier'-programma dat één van de grooste herstelprojecten van Nederland is.

Voorbeelden van Nature-based Solutions

Lees meer

Tim Rasmussen / WWF-US
Wat is klimaatverandering?
Wat is klimaatverandering?
Global Warming Images / WWF / Editted by Maud Brummans
Oorzaken en Gevolgen
Oorzaken en Gevolgen
van klimaatverandering
naturepl.com / Espen Bergersen / WWF
Dieren en klimaatverandering
Dieren en klimaatverandering
Toekomstbestendig Nederland (PDF download)
Toekomstbestendig Nederland (PDF download)
Istockphoto.com / WWF-Canada
Wat kun jij doen?
Wat kun jij doen?
Karine Aigner / WWF-US
Rechtvaardigheid en klimaat
Rechtvaardigheid en klimaat

Gerelateerde artikelen

ARK Natuurontwikkeling

Natuur is de oplossing voor de gevolgen van klimaatverandering

De klimaattop in Egypte is in volle gang. De urgentie is groot. Klimaatverandering zorgt op steeds grotere schaal voor rampen die een enorme impact hebben op de levens van mens en dier. Maar er is nog hoop. De natuur biedt oplossingen om de gevolgen van deze rampen te temperen en om volgende klimaatrampen te voorkomen. WWF werkt daarom, zowel ver weg als dichtbij, samen met partners aan natuurlijke oplossingen.
Meer info

WWF over Klimaattop: Pak klimaatcrisis aan met natuurlijke oplossingen

Na een jaar met ongekende overstromingen in Pakistan, verwoestingen door hittegolven, bosbranden en tropische stormen in andere delen van de wereld, dringt WWF er aan de vooravond van de VN-Klimaattop in Egypte op aan om baanbrekende afspraken te maken om het tij te keren.
Meer info
Twan Teunissen ARK Natuurontwikkeling

Prachtige schenking Postcode Loterij komt ten goede aan natuurbescherming

Het Wereld Natuur Fonds dankt de Nationale Postcode Loterij en zijn deelnemers voor een prachtige schenking van 13,5 miljoen euro voor natuurbescherming. Ook ontvangen we nog eens 2 miljoen euro voor natuurlijke oplossingen voor hoogwater in het Geul- en Gulpdal in Limburg, waar de overstromingen van afgelopen zomer dwingen tot een snelle aanpak.
Meer info