Wild Wonders of Europe / Widstrand / WWF

Natuurlijke oplossingen

Samenwerken met de natuur om maatschappelijke problemen op te lossen

Hoe kunnen we samenwerken met de natuur?

De natuur is onze bondgenoot bij het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering. Bijvoorbeeld, we hebben bossen, rivieren, graslanden en gezonde oceanen nodig om CO2 op te nemen en het klimaat stabiel te houden. Koraalriffen en mangrovebossen beschermen als natuurlijke golfbrekers onze kusten tegen extreem weer. Natuurlijk stromende rivieren met brede uiterwaarden beschermen ons tegen overstromingen. Gezonde zoetwatergebieden zijn essentieel voor voldoende drinkwater.

Met deze oplossingen (ook wel Nature Based Solutions, oftewel natuurlijke oplossingen genoemd), gaan we niet alleen klimaatverandering tegen, maar we versterken ook de biodiversiteit en onze eigen leefomgeving en gezondheid. Lokale gemeenschappen gebruiken soortgelijke oplossingen voor maatschappelijke problemen al jaren. Het is ook belangrijk de lokale bevolking te betrekken bij het bedenken van deze oplossingen. Zij maken vaak de problemen, zoals overstromingen, van dichtbij mee en worden beïnvloed door veranderingen in hun gebied, zoals nieuwe wetgeving of projectontwikkelingen.

Hoe werken natuurlijke oplossingen?

Waarom hebben we natuurlijke oplossingen nodig?

Onze aarde heeft te kampen met een hoop problemen die wij veroorzaakt hebben. Verlies van biodiversiteit, klimaatverandering, het verdwijnen van natuur. Miljoenen dieren en planten worden bedreigd met uitsterven en wij mensen ondervinden ook grote lasten door deze veranderingen. Er zijn vaker hittegolven, er is minder voedsel en water beschikbaar, de zeespiegel stijgt, stormen komen regelmatiger voor en nog veel meer.

Tegelijkertijd is de helft van de wereld direct afhankelijk van het gebruik van natuurlijke bronnen voor hun inkomen. Vooral in sectoren als landbouw, visserij, bosbeheer en ook toerisme worden beïnvloed door de dreiging van de veranderingen in de natuur. Zo sterven gewassen door droogte, en vissen door de opwarming van de zee.

Met natuurlijke oplossingen kunnen we deze problemen aanpakken en kunnen we ervoor zorgen dat we essentiële bronnen uit de natuur kunnen behouden.

Jürgen Freund / WWF

"In een opwarmende wereld lopen we het risico de natuur alleen maar te zien als een bedreiging en haar krachten tegen ons in te zetten. Door te investeren in natuurlijke oplossingen, krijgen we de natuur ook aan onze kant."

WWF’s Jeff Opperman, Global Freshwater Lead Scientist

Wat doet WWF?

Wereldwijd werkt WWF aan natuurlijke oplossingen. We ontwikkelen initiatieven met de focus op de behoeften van de mens door middel van herstel van de natuur. Zo kunnen we de voordelen van natuurlijke oplossingen duidelijk maken en we gebruiken de wetenschap om ons te ondersteunen. De rechten van inheemse bevolking staan voorop in onze ideeën en we pleiten voor meer ruimte hiervoor in beleidsveranderingen. Door goede voorbeelden te creëren wil WWF grote financierders wereldwijd stimuleren meer in natuurlijke oplossingen te investeren.

In Nederland gaat de ervaring van WWF met natuurlijke oplossingen 25 jaar terug. We zijn de mede-grondlegger geweest voor het 'Ruimte voor de Rivier'-programma dat één van de grooste herstelprojecten van Nederland is.

Voorbeelden van natuurlijke oplossingen

Lees meer

Tim Rasmussen / WWF-US
Wat is klimaatverandering?
Wat is klimaatverandering?
Global Warming Images / WWF / Editted by Maud Brummans
Oorzaken en Gevolgen
Oorzaken en Gevolgen
van klimaatverandering
naturepl.com / Espen Bergersen / WWF
Dieren en klimaatverandering
Dieren en klimaatverandering
Toekomstbestendig Nederland (PDF download)
Toekomstbestendig Nederland (PDF download)
Istockphoto.com / WWF-Canada
Wat kun jij doen?
Wat kun jij doen?
Karine Aigner / WWF-US
Rechtvaardigheid en klimaat
Rechtvaardigheid en klimaat

Gerelateerde artikelen

Twan Teunissen ARK Natuurontwikkeling

Prachtige schenking Postcode Loterij komt ten goede aan natuurbescherming

Het Wereld Natuur Fonds dankt de Nationale Postcode Loterij en zijn deelnemers voor een prachtige schenking van 13,5 miljoen euro voor natuurbescherming. Ook ontvangen we nog eens 2 miljoen euro voor natuurlijke oplossingen voor hoogwater in het Geul- en Gulpdal in Limburg, waar de overstromingen van afgelopen zomer dwingen tot een snelle aanpak.
Meer info
Natuurmonumenten / Bob Luijks

Natuur als oplossing tegen overstromingen in Limburg

De Nationale Postcode Loterij schenkt 2 miljoen euro voor hoogwaterambassadeurs en natuurlijke oplossingen in het Geul- en Gulpdal, Limburg. De overstromingen deze zomer in Limburg maakten één ding duidelijk: ons land moet zich schrap zetten voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Het roer moet om. Onze eigen natuur is hierbij dé bondgenoot als oplossing voor een hoogwateraanpak met de gezamenlijke liefde van alle betrokkenen voor het unieke Zuid-Limburgse landschap. Vijf natuur- en landschapsorganisaties hebben daarom de handen inéén geslagen om samen met iedereen die het Geul- en Gulpdal een warm hart toedraagt, het tij te keren.
Meer info

Kansenkaarten Natuurlijke Klimaatbuffers helpen overheden om mét de natuur te gaan werken

Nederland staat voor de uitdaging om een antwoord te vormen op de gevolgen van klimaatverandering: zeespiegelstijging, hoog water, clusterbuien en droogte. De kansenkaarten van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers helpen hierbij.
Meer info