Martin Harvey / WWF
26 oktober 2023

Three Basins Summit: WWF roept op tot meer actie en financiering voor behoud tropische bossen

Vandaag begint in Republiek Congo een topconferentie over de drie grootste regenwoudgebieden op aarde, Amazone, het Congobekken en Zuidoost-Azië, op initiatief van de leiders van landen uit die regio’s. WWF spoort de regeringen van landen met tropische regenwouden aan om een sterke alliantie te smeden om bescherming, duurzaam beheer en herstel van deze kostbare bosecosystemen gezamenlijk te coördineren, opschalen en te versnellen.

De top komt op een kritiek moment: het gaat niet goed met 's werelds drie grootste tropische bosgebieden. Ontbossing blijft wereldwijd toenemen en een zelfs 96% hiervan gebeurt in de tropen. De twee grootste tropische bosgebieden op aarde, het Amazonegebied en het Congobekken, staan voor een kantelpunt waarop herstel niet meer mogelijk is en verdroging optreedt.

Dit heeft een acuut effect op het klimaat wereldwijd, heeft grote impact op de biodiversiteit en bedreigt de bestaanszekerheid van de kwetsbare gemeenschappen die van de bossen afhankelijk zijn.

Bosbrand Amazone

Belangrijke kans voor samenwerking

Kirsten Schuijt, directeur-generaal van WWF-International, zegt: "De Three Basins Summit is een niet te missen kans om de samenwerking tussen tropische boslanden te verdiepen. Het is ook het moment om de actie en financiering te stimuleren die nodig zijn voor de bescherming en het herstel van de vitale bosecosystemen op aarde."

"De wereldleiders hebben afgesproken dat er in 2030 geen ontbossing meer zal zijn, maar we liggen gevaarlijk ver achter op schema om dat doel te halen. We zijn met elkaar op een moment aangekomen waarop we dringend de overstap moeten maken van afspraken en doelstellingen naar transformatieve actie. Elk uitstel is een stap dichter bij onherstelbare schade aan de natuur en het klimaat. Door samen te werken kunnen we onze natuurlijke wereld beschermen."

De drie grootste regenwoudgebieden op aarde: Amazone, het Congobekken en Zuidoost-Azië

De drie bosgebieden bedekken een derde van al het aardoppervlak en herbergen meer dan de helft van alle biologische diversiteit op land. Ze leveren essentiële wereldwijde en lokale diensten en goederen die de basis vormen voor het welzijn van de mens. De top is een zeer belangrijk moment om geldstromen voor bossen te mobiliseren en om de erkenning en handhaving van de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen te versnellen.

"Mensen staan centraal bij de inspanningen voor bescherming, herstel en duurzaam bosbeheer in de drie stroomgebieden. Het is essentieel dat de financiële middelen eerlijk terechtkomen bij de inheemse volken en lokale gemeenschappen die in de bossen wonen en dat hun landrechten worden erkend. Waar tropische bossen onder hun beheer staan, worden bossen beter beschermd en is de ontbossing en aantasting van bossen minder groot", voegt Kirsten Schuijt toe.

Snel fianciering nodig

WWF pleit ervoor dat de financiering voor bossen snel wordt opgeschaald, zowel uit publieke als private bronnen en dat de geldstromen op een transparante en rechtvaardige manier worden ingezet. Regeringen en bedrijven moeten hun toezeggingen om ontbossing een halt toe te roepen en bossen te beschermen nakomen.

Om vooruitgang te boeken op de in 2021 in Glasgow gestelde wereldwijde doelstellingen voor bossen en de klimaatcrisis niet te laten escaleren, zullen zij zonder verder uitstel aan de bak moeten.

Gerelateerde artikelen

Merijn van Leeuwen

Three Basins Summit: een belangrijke start voor samenwerking tussen regeringen

De staatshoofden en regeringsleiders die afgelopen week bijeenkwamen in Republiek Congo voor de Three Basins Summit hebben toegezegd nauw te gaan samenwerken. De landen erkenden hoe belangrijk de samenwerking is en kwamen overeen om in een 7-puntenplan manieren te ontwikkelen om de bossen te beschermen. De top heeft echter niet geleid tot een alliantie tussen de landen in de drie tropische bossengebieden, Amazone, Zuidoost-Azië en Congo, zoals WWF had gehoopt.
Meer info
Luis Barreto / WWF-UK

Wereld Natuur Fonds gaat illegale ontbossing tegen met AI-systeem

WWF-NL gaat illegale ontbossing tegen met de ontwikkeling van Forest Foresight. Dit intelligente systeem voorspelt met big data, waaronder satellietbeelden, houtkap in tropische bossen waarop overheden en lokale organisaties op tijd kunnen ingrijpen.
Meer info
Andre Dib / WWF-Brazil

Uitkomst Amazonetop: wel beschermen, geen jaartal

In Brazilië vindt van 4 tot en met 9 augustus een bijzondere Top plaats. Alle acht Amazonelanden schuiven aan voor overleg over het stoppen van ontbossing van het grootste regenwoud ter wereld. De verwachtingen zijn hooggespannen, want het is voor het eerst sinds 2008 dat de Amazonelanden bijeen komen. Directe actie is hard nodig, want op dit moment is al 17% van het woud vernietigd. Volgens WWF is het essentieel dat houtkap en illegale goudwinning zo snel mogelijk (uiterlijk per 2030) worden gestopt en dat 80% beschermd wordt, om een kantelpunt te voorkomen.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).