Elephant Connection

Mens-dier conflicten

Groot probleem voor wilde dieren én lokale bevolking.

 • Oogsten vernield
 • Huisdieren en mensen aangevallen
 • Wilde dieren bedreigd

Conflicten als bedreiging voor mens en dier

Wilde dieren zien hun leefgebied steeds kleiner worden en hun trekroutes doorkruist. Doordat er steeds meer mensen zijn op aarde die almaar meer natuur in cultuur brengen, bossen kappen en akkers, wegen en steden aanleggen, komen ze dichter bij wilde dieren te wonen en werken. De dieren verliezen zo niet alleen ruimte maar ook prooien. Ze gaan buiten beschermde gebieden op zoek naar ruimte en voedsel, waarbij ze in aanraking komen met lokale bevolking. Het aantal conflicten en ongelukken tussen mensen en wilde dieren neemt daardoor toe. Vaak gaan mensen die dit regelmatig overkomt uit vergelding en voorzorg over tot het doden van de boosdoener.

Dit speelt vooral op het platteland. Mensen in ontwikkelingslanden lijden er het meeste onder omdat zij voor hun levensonderhoud vaak helemaal afhankelijk zijn van hun oogsten of hun vee. De invloed die een ongeluk met een wild dier op hun leven heeft is enorm. De schade loopt in de tientallen miljoenen euro’s per jaar. 

Jaarlijks overlijden alleen al in India 400 mensen door toedoen van olifanten en worden zo'n 100 olifanten die de oogst hebben vernield, gedood. Diersoorten die al bedreigd zijn zoals de tijger en de olifant, kunnen dat er, naast alle andere bedreigingen, niet bij hebben. In Azië zijn de conflicten tussen mensen en olifanten inmiddels een van de grootste bedreigingen voor olifanten geworden.

Simon de TREY-WHITE / WWF-UK

Wat doet WWF om conflicten te voorkomen?

We werken samen met de lokale bevolking en specialisten aan manieren om conflicten te voorkomen. Daarbij zoeken we naar opties die goed betaalbaar en toepasbaar zijn in verschillende situaties en gebieden.

 • 1

  Olifanten op afstand houden

  Van elektrische hekken en het hoger plaatsen van watertanks tot diepe greppels om dorpen heen, we gebruiken allerlei manieren om conflicten met olifanten te voorkomen.

 • 2

  IJsbeerpatrouilles

  We zetten ijsbeerpatrouilles in en trainen de lokale bevolking in het verjagen van ijsberen.

 • 3

  Gezamenlijke planning

  Door gezamenlijk te bepalen hoe het land op de langere termijn wordt ingericht kunnen we conflicten structureel aanpakken.

femke hilderink close-up
Femke Hilderink-Koopmans
Wildlife Expert WWF
Het is niet makkelijk voor mensen en wilde dieren om samen te leven in hetzelfde gebied.
Lees mijn blog

Voor welke dieren zijn we actief?

Deze wilde dieren willen we behoeden voor conflicten met de lokale bevolking.

WWF / Green Renaissance
Olifant
Olifant
Door ruimtegebrek vernielen ze vaak gebouwen en gewassen wat ze vaak met de dood bekopen.
Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK
Neushoorn
Neushoorn
Nog maar 25.000 neushoorns op de wereld omwille van de hoorn.
Edward Parker / WWF
Tijger
Tijger
Het gebrek aan voedsel en ruimte maakt dat tijgers vaker naar de bewoonde wereld trekken.
Adam Markham / WWF
Jaguar
Jaguar
Als vervanger voor de lichaamsdelen van de tijger worden nu jaguars gebruikt in Chinese medicijnen.
Wil Luiijf / WWF
Luipaard
Luipaard
Mensen betalen nog steeds grof geld voor een bontjas van een luipaardvacht.
R.Isotti, A.Cambone / Homo Ambiens / WWF
Leeuw
Leeuw
Leeuwen jagen op het vee van boeren, wat er vaak voor zorgt dat de leeuw wordt gedood door de boer.
Aleksei VOLKOV / WWF
IJsbeer
IJsbeer
IJsberen trekken naar het vasteland op zoek naar eten. De confrontatie met mensen overleven ze vaak niet.

Resultaten en Updates

Maico Barneveld / DeFotoBlogger

56% Nederlandse kiezers: economische groei en natuurbescherming en -herstel móéten hand in hand gaan

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft onderzoeksbureau Ipsos de mening van Nederlanders gepeild over het thema ‘natuur in Nederland’. Uit de representatieve* enquête, in opdracht van WWF, blijkt onder meer dat de helft (56%) van de kiezers vindt dat een volgend kabinet moet zorgen dat economische groei en natuurbescherming en -herstel in Nederland samengaan.
Meer info

Kustverdediging tussen dubbele dijken: veilige, natuurlijke en goedkopere oplossing

Door eb en vloed weer toe te laten in een zogeheten ‘wisselpolder’ tussen twee dijken, kan de verdediging van de kust een stuk duurzamer, natuurlijker én goedkoper worden. Dat schrijven Jim van Belzen, Gerlof Rienstra en Tjeerd Bouma in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. Het rapport is geschreven in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.
Meer info
Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

Camera’s op vissersboten om zeedieren te beschermen

Vandaag (19 november) lanceert het Wereld Natuur Fonds (WWF) samen met Sky Ocean Rescue het rapport “What’s in the Net”. Het rapport laat zien dat wereldwijd jaarlijks 720.000 zeevogels, 300.000 walvisachtigen, 345.000 zeehonden en zeeleeuwen, meer dan 250.000 zeeschildpadden en tientallen miljoenen haaien sterven nadat ze als bijvangst in de commerciële visserij zijn gevangen. Veel van deze soorten zijn met uitsterven bedreigd of staan op de rand van uitsterven. Het rapport concludeert ook dat de onbedoelde vangst van zeedieren kan worden voorkomen door gebruik te maken van zogeheten Remote Electronic Monitoring (REM). WWF dringt er bij overheden op aan om invoering van het monitoringssysteem te ondersteunen en zo het urgente probleem van de bijvangst van honderdduizenden vaak al bedreigde soorten zeedieren in onze oceanen te stoppen.
Meer info
Martin Harvey / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!