Martin Harvey / WWF

De olifant heeft onze bescherming nodig

Na decennia van stroperij en conflicten zijn de aantallen van de olifant aanzienlijk afgenomen: we werken hard aan de nodige oplossingen om dit prachtige dier te beschermen.

 • Organisatie ''TRAFFIC''
 • Conflicten voorkomen
 • Bevolking informeren

Wat doet WWF om de olifant te beschermen?

Met behulp van de organisatie 'TRAFFIC' sporen we stropers en ivoorhandelaren op, om de bedreigingen voor de olifant tegen te gaan. Sinds 2009 steunen we 'Zero Poaching', een project dat zich richt op de strijd tegen stroperij. We doen onderzoek naar de beste manieren om mens- dierconflicten te voorkomen en adviseren de lokale bewoners om deze conflicten op een minder schadelijke manier op te lossen.

WWF-US / Colby Loucks

Hoe we de olifant kunnen beschermen

 • 1

  Stroperij tegengaan

  WWF zorgt voor bemensing, training en uitrusting van anti-stroperijpatrouilles en voorziet ze van vervoermiddelen en moderne communicatieapparatuur. Ook worden speciaal getrainde honden ingezet die illegale producten zoals ivoor kunnen herkennen. WWF werkt nauw samen met de organisatie TRAFFIC die de illegale handel in wilde dieren en planten monitort, illegale ivoorhandelaren opspoort, smokkelroutes blootlegt en signaleert welke landen onvoldoende optreden tegen de illegale handel. Samen met TRAFFIC brengen we regeringen van deze feiten op de hoogte en oefenen we druk uit om in te grijpen. Met lokale ngo's en de overheid werken we aan het verbeteren van de rechtspraak rondom stroperijzaken.

  Lees verder
 • 2

  Beschermen, uitbreiden en verbinden leefgebieden

  Om te zorgen dat olifanten voldoende ruimte hebben om te trekken en voedsel te vinden werken we aan grote aaneengesloten beschermde gebieden zoals in Zuidelijk Afrika waar de grootste aantallen olifanten van Afrika leven. Als olifanten de ruimte hebben zullen de problemen met mensen afnemen.

 • 3

  Mens- dierconflicten voorkomen

  WWF werkt samen met de bevolking aan manieren om te voorkomen dat olifanten te dichtbij komen en schade aanrichten aan bezittingen of oogsten. Dat kan bijvoorbeeld door early warning-systemen of elektrische hekken. Ook gedragsverandering werkt; door dingen net even anders te doen dan gewoonlijk kunnen problemen met olifanten voorkomen worden.

  Lees verder

Waar zijn we actief?

Onze focusgebieden voor de olifant

Borneo-Sumatra
Borneo-Sumatra
In en rondom Indonesië vind je prachtig tropisch regenwoud met bijzondere dieren.
Zuidelijk Afrika
Zuidelijk Afrika
Het waterrijke savannegebied bij de rivier de Zambezi is onmisbaar.

Resultaten en Updates

Reddingsplan grootste grensoverschrijdend natuurgebied in Afrika

Door klimaatverandering en menselijk handelen dreigt het unieke natuurgebied Kavango Zambezi in zuidelijk Afrika voorgoed verloren te gaan. African Parks, Peace Parks Foundation en het Wereld Natuur Fonds komen daarom met een reddingsplan om te voorkomen dat dit prachtige gebied verdwijnt.
Meer info

Legale ivoorhandel discussiepunt tijdens CITES

Moet de handel in ivoor weer worden toegestaan? Deze vraag werd de afgelopen dagen behandeld tijdens de bijeenkomst van CITES, het internationale verdrag dat de handel in bedreigde plant- en diersoorten reguleert.
Meer info

Singapore verbiedt ivoorhandel vanaf september 2021

WWF juicht de aankondiging van Singapore om de binnenlandse markt voor ivoor te sluiten toe. Dit is een nieuw hoogtepunt in de reeks maatregelen die het land neemt ten aanzien van illegale handel in wilde dieren. Het verbod biedt geen ruimte voor uitzondering, waarmee het een van ’s werelds strengste maatregelen kan worden.
Meer info

Geplande dam in Zambiaanse Luangwa-rivier gaat niet door

Hoopvol nieuws uit Zambia: de regering heeft de plannen voor een enorme waterkrachtdam in de Luangwa-rivier stopgezet. Dat is goed voor de natuur én voor de mensen die er leven!
Meer info

Hervatting olifantenjacht in Botswana geen goed plan

In Botswana heeft een overheidscommissie het advies gegeven om de jacht op olifanten weer te hervatten. WWF vindt dit geen goed idee, en denkt dat er andere oplossingen zijn voor de overlast die de olifanten veroorzaken.
Meer info

Olifanten krijgen zender in strijd tegen stropers

60 olifanten in Selous, Tanzania, krijgen zenders in de strijd tegen stroperij.
Meer info

Schrijf je in

Blijf op de hoogte!

Greg Armfield / WWF-UK

Wat kan ik doen?

Help vandaag al mee

Doe een eenmalige donatie

Steun ons werk om de natuur te beschermen met een eenmalige gift. Kies hieronder je giftbedrag en klik op de button om daarna je gegevens in te vullen.