Roy Beusker Fotografie
04 maart 2020

Reddingsplan grootste grensoverschrijdend natuurgebied in Afrika

Door klimaatverandering en menselijk handelen dreigt het unieke natuurgebied Kavango Zambezi in zuidelijk Afrika voorgoed verloren te gaan. African Parks, Peace Parks Foundation en het Wereld Natuur Fonds komen daarom met een reddingsplan om te voorkomen dat dit prachtige gebied verdwijnt. In nauwe samenwerking met lokale partners gaan zij natuurparken met elkaar verbinden, zodat een rijk landschap ontstaat voor kwetsbare diersoorten, waaronder de iconische Afrikaanse olifant. Dit creëert bovendien volop kansen voor economische ontwikkeling. De Nationale Postcode Loterij heeft het project Onbegrensd door Afrika vanavond op het Goed Geld Gala een financiële impuls van 16,9 miljoen euro gegeven uit het Droomfonds.

Kavango Zambezi (KAZA) is een natuurgebied ter grootte van Frankrijk dat in vijf landen in zuidelijk Afrika ligt. Het herbergt de grootste inlandige rivierdelta, de wereldberoemde Victoria Watervallen en tal van bedreigde diersoorten, waaronder de grootste populatie Afrikaanse olifanten, wilde honden, leeuwen en cheetahs. Rivieren zijn hier de levensader voor mens en dier. Maar deze staan ernstig onder druk. Door de klimaatcrisis kampt de regio steeds vaker met langdurige droogte. Bovendien zijn er plannen voor stuwdammen die een barrière vormen in rivieren. Dit heeft desastreuze gevolgen voor wilde dieren en de lokale bevolking. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties luidde onlangs nog de noodklok over de droogte en ernstige voedseltekorten in zuidelijk Afrika.


Bescherming rivier

Botswana, Namibië, Angola, Zambia en Zimbabwe en de Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties hebben een reddingsplan gemaakt om met inwoners van de KAZA-regio een grensoverschrijdend natuurgebied te creëren dat zijn weerga niet kent. Zo wordt de Kwando-rivier beschermd om toevoer van zoetwater veilig te stellen en verdroging tegen te gaan. Ook gaan de partners duurzamere landbouw stimuleren om de voedselzekerheid te verbeteren en te voorkomen dat natuurlijke hulpbronnen – zoals water – uitgeput raken. Bedreigde diersoorten die in het gebied leven profiteren ook van deze maatregelen.

Verder worden geïsoleerde natuurparken met elkaar verbonden en beter beschermd. Daardoor kunnen olifanten en andere wilde dieren in tijden van droogte weer veilig naar voedselrijke plekken trekken, zonder dat er conflicten ontstaan met de lokale bevolking. Daarnaast worden natuurparken hersteld. Met nationale overheden zijn er plannen voor betere infrastructuur en aanpak van stroperij. Dat schept in het immense KAZA-natuurgebied economische kansen en werkgelegenheid door inkomsten uit toerisme.


Samen droom waarmaken

Kirsten Schuijt, directeur Wereld Natuur Fonds: “Ik ben ongelooflijk trots op de samenwerking met natuurbeschermingsorganisaties én de overheden in de regio. Alleen sámen kunnen we onze droom voor de KAZA-regio waarmaken. Dankzij de fantastische bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij gaan we nu met de bevolking werken aan een natuurgebied waar olifanten, andere wilde dieren én de lokale bevolking kunnen floreren."

Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van de Postcode Loterij: “We willen niet passief blijven toekijken hoe dit unieke natuurgebied langzaam ten onder gaat, hoe mensen die in dit gebied wonen niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien en machteloos staan. Het is heel mooi dat wij dankzij de deelnemers met deze speciale bijdrage van 16,9 miljoen euro uit het Droomfonds van de Postcode Loterij deze droom waarin deze drie organisaties de handen ineen slaan, kunnen helpen verwezenlijken.”


Verspreiding leefgebied olifanten

Peter Fearnhead, directeur van African Parks: “In de KAZA-regio liggen de kansen voor natuurbescherming en een betere levensstandaard voor de lokale bevolking voor het grijpen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de verdeling van olifanten over het gebied, die nu onevenwichtig is, wat voor veel problemen zorgt. Zodra een aantal natuurgebieden een veiliger omgeving bieden zullen olifanten zich beter verspreiden en kunnen nieuwe banen en inkomsten voor de bevolking worden gecreëerd.”

Werner Myburgh, directeur Peace Parks Foundation: “Binnen nu en vijf jaar moeten nieuwe veilige havens voor olifanten en andere bedreigde diersoorten een feit zijn in Angola en Zambia. Ook gaan we routes tussen parken testen en een innovatieve aanpak ontwikkelen die de lokale bevolking helpt om samen en naast de kuddes te leven. Van daaruit wordt deze aanpak uitgebreid tot er sprake is van een rijk Afrikaans landschap vol natuur, rondtrekkende dieren en meer welvaart voor de bevolking.”

Gerelateerde artikelen

Afrikaanse olifanten krijgen hogere status van bedreiging op Rode Lijst

Voortaan staan de Afrikaanse savanneolifant en de bosolifant op de IUCN Rode Lijst van bedreigde diersoorten te boek als Bedreigd en Ernstig bedreigd. Onlangs besloot de African Elephant Specialist Group van IUCN na jarenlang onderzoek en debat, dat bosolifanten en savanneolifanten zoveel van elkaar verschillen dat ze twee soorten zijn. Ze werden altijd als één soort beschouwd, en die stond als Kwetsbaar op de Rode Lijst.
Meer info
Hkun Lot

Een gebied van 10 keer Nederland ontbost in Azië, Afrika en Zuid-Amerika voor landbouw

In de periode tussen 2004 en 2017 is in Azië, Afrika en Zuid-Amerika in totaal 43 miljoen hectares natuur vernietigd. Dit is een gebied ter grootte van tien keer Nederland. De tropische bossen zijn kaalgekapt om met name ruimte te creëren voor landbouw. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde overzichtsrapport 'Deforestation fronts: Drivers and responses in a changing world' van WWF.
Meer info
Elephant Connection

Ruim baan voor olifanten

Voor de vele olifanten in de Kavango-Zambezi-regio (KAZA) in zuidelijk Afrika ziet het er gunstig uit: bij Sioma Ngwezi National Park in Zuidwest-Zambia blijkt een gebied vrije doorgang te kunnen bieden aan olifanten. Ze kunnen er vrij doorheen bewegen om van regio’s met een hoge olifantendichtheid naar streken te trekken waar meer ruimte, voedsel en water voor ze is. In een deel van Afrika waar zoveel olifanten zijn dat de natuur en mensen eronder lijden, is dat een zeer welkom bericht.

Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop.