toekomstkunde20-21

Nertsenfokkers moeten sluiten

Les 36: Toekomstkunde over de vervroegde sluiting van nertsenfokkerijen in Nederland. Kinderen leren over de bontindustrie en gaan aan de slag met het begrip dierenwelzijn.

  • Dit is les 36! De eerste les van schooljaar 2020-2021

Dierenvacht

Jaarlijks worden meer dan 50 miljoen dieren in de Europese Unie gefokt en gedood voor hun vacht. Nertsen behoren ook tot die dieren. In sommige landen is het fokken van nertsen verboden, in Nederland niet. In ons land stond een verbod voor 2024 op de planning, maar door verschillende uitbraken van het coronavirus bij nertsenfokkerijen gaat het verbod al vanaf 2021 in.

In deze les van Toekomstkunde leren kinderen meer over bont, de diersoorten die daarvoor gebruikt worden en wat de link met dierenwelzijn is.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 5 EN 6

Kinderen leren dat verschillende dieren gefokt worden voor bont. Ze bekijken een video en beseffen dat bont gebruikt wordt voor kledingstukken. Als verwerking ontwerpen ze zelf bontvrije kledingstukken die ze met elkaar gaan vergelijken.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8

Kinderen doen onderzoek naar bont en de dieren die daarvoor gefokt worden. Ze denken na over het verbod dat vanaf 2021 ingaat en maken kennis met het begrip dierenwelzijn. Hun onderzoek verwerken ze in een zelfbedachte poster over bont.

Extra informatie

Op de website van Bont voor Dieren is veel achtergrondinformatie over de bontindustrie, kleding van bont en dierenwelzijn beschikbaar. Gebruik deze info als introductie of bekijk de site samen met jouw leerlingen.

Bezoek de website

Leerkrachtenpagina

Bekijk alle Toekomstkunde-lessen of stuur een onderwerp in voor een nieuwe les!