toekomstkunde20-21

Een BIJzonder dier

Les 59: Het is weer lente en dat betekent dat er weer steeds meer bijen komen.Helaas heeft de bij ook te maken met bedreigingen. Tijdens deze les van Toekomstkunde komen kinderen op voor de bij, door middel van hun eigen geschreven lied.

Bijen

Als je aan een bestuiver denkt, denk je waarschijnlijk gelijk aan de bij. Wel 75% van het groente en fruit dat we eten, moeten door bestuivers worden bestuift om te groeien.

Helaas zijn er ook bedreigingen voor de bestuivers. Zo zijn er steeds minder bloemen, er is in ons land steeds meer sprake van een monocultuur op landbouwgrond. Ook hebben bestuivers nog steeds te maken met gif. De kinderen leren meer over deze bedreigingen en schrijven hun eigen liedje om op te komen voor de bij!

LESMATERIAAL VOOR GROEP 5 EN 6

Samen kijken jullie naar een filmpje over bijen. Hierin wordt duidelijk waarom het niet zo goed gaat met de bij en de kinderen verwerken dit op het werkblad. Vervolgens gaan ze samen aan de slag en schrijven ze hun eigen liedje om aandacht te vragen voor de bij. Kunnen jullie op het schoolplein ook nog zorgen voor meer insecten?

LESMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8

Samen kijken jullie naar een filmpje over bijen. Hierin wordt duidelijk waarom het niet zo goed gaat met de bij. De kinderen verwerken dit op het werkblad en denken na over wat we zouden missen als er geen bijen waren. Vervolgens gaan ze samen aan de slag en schrijven ze hun eigen liedje om aandacht te vragen voor de bij en om zijn bedreigingen duidelijk te maken. Kunnen jullie op het schoolplein ook nog zorgen voor meer insecten?

Tip: extra videomateriaal

Het Klokhuis heeft een leuke en informatieve aflevering over bijen gemaakt. Zijn de kinderen nog niet klaar met bijen? Dan is dit filmpje leuk als aanvulling op de les.

Achtergrondinformatie van WWF

Ola Jennersten / WWF-Sweden

Duurzaam tuinieren

Wil je een milieuvriendelijkere tuin? We geven je 19 tips hoe je dat voor elkaar krijgt.
Meer info
Roger Leguen / WWF

Internationale bijeenkomst van levensbelang voor de volgende generatie

Tijdens de volgende Convention on Biological Diversity (CBD) komen regeringsleiders van over de hele wereld bij elkaar om te spreken over biodiversiteit. Het eerste deel van deze belangrijke conferentie vindt deze week plaats.
Meer info

Held in het Veld: Maureen Mbao

Maureen Mbao is een boerin in het zuidwesten van Zambia die met WWF samenwerkt om duurzame landbouw te bedrijven. Als held in het veld inspireert zij andere boeren om haar voorbeeld te volgen.
Meer info
Natasja Oerlemans

Uit de stikstofimpasse: hét moment om het anders te doen

Al twee jaar moddert de politiek door met het maken van beleid dat zowel juridisch al ecologisch onvoldoende is onderbouwd om uit de stikstofimpasse te komen. Dit is dus hét moment om het anders te doen. Want de enige plek waar nu nog wel een goede aanpak kan worden afgesproken, is in het nieuwe regeerakkoord. Wij roepen de onderhandelaars daarom op eindelijk werk te maken van een ecologisch onderbouwde en juridisch houdbare stikstofreductie zodat natuurherstel kan beginnen en ondernemers, boeren, beleidsmakers weten waar ze aan toe zijn.
Meer info
Michiel Schaap

Nieuwe stikstofwet: natuur nog steeds grote verliezer

Op dinsdag 9 maart heeft de Eerste Kamer ingestemd met het ‘Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering’. Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) constateert dat ook met deze nieuwe wet, natuur nog steeds fors onder druk blijft staan en dat zelfs de kans bestaat dat natuurverlies zal versnellen. Zonder substantiële reductie van stikstofuitstoot zullen de miljarden aan investeringen voor natuurherstel niet effectief ingezet kunnen worden. En dat is zeer zorgelijk. Wilde dieren en planten in bijvoorbeeld heidegebieden staan er slechter voor dan ooit en te hoge stikstofuitstoot is één van de belangrijkste veroorzakers.
Meer info
Ola Jennersten / WWF-Sweden

Natuurcrisis door stikstof blijft

De Tweede Kamer staat in meerderheid achter een nieuwe stikstofwet. Het Wereld Natuur Fonds is teleurgesteld. “De boodschap over stikstof is simpel: we moeten nu aan de bak met een stevige vermindering van de uitstoot om de natuurcrisis in Nederland te keren. Door nu scherpe keuzes uit de weg te gaan, worden de gevolgen op termijn alleen maar groter, duurder en ingewikkelder. En het belangrijkste: we verliezen onze meest kwetsbare natuur.”
Meer info

Leerkrachtenpagina

Bekijk alle Toekomstkunde-lessen of stuur een onderwerp in voor een nieuwe les!