Global Warming Images / WWF
toekomstkunde19-20

Minder stikstof, meer natuur

Les 11: Toekomstkunde over stikstof in onze natuur en de maatregelen die momenteel genomen worden.

Minder hard rijden voor minder stikstof. Dat is een maatregel die onlangs is genomen. Met deze Toekomstkunde-les leren kinderen meer over stikstof en de ophef die er momenteel is. Wat is stikstof eigenlijk? En welke invloed heeft het op onze natuur?

LESMATERIAAL VOOR GROEP 5 EN 6

Kinderen leren wat stikstof is en welke problemen het veroorzaakt voor de natuur. Ze maken een snelwegbord om mensen te informeren over de nieuwe stikstofmaatregelen.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8

Kinderen leren over de oorzaak van het stikstofprobleem. Ze maken een mini-spreekbeurt om anderen over het probleem, het effect op de natuur en de oplossingen te informeren.

Vliegende grutto boven boterbloemen Hollandse Hoogte

#mijnnatuurblijft

Vanuit Den Haag en vanuit boeren wordt voorgesteld dat beschermde natuur in Nederland, de Natura2000 gebieden, herzien of herschikt kunnen worden. Geen goed idee, vindt Anthonie Stip. Hij is een actie begonnen op social media met de hashtag #mijnnatuurblijft. Mensen worden opgeroepen om mee te doen en hun favoriete stukje natuur ook te delen onder deze hashtag.

Bekijk met jouw klas eens wat voor foto's mensen al ingestuurd hebben. Het is natuurlijk helemaal leuk om als klas ook mee te doen en op jullie manier aandacht te vragen voor Nederlandse natuur. Vergeet dan niet om @wnfnederland te taggen!

Achtergrondinformatie van WWF

Op TV: Jochem in de Wolken

Vaar mee in de luchtballon met onze kersverse WWF-ambassadeur Jochem Myjer boven de prachtige Nederlandse natuur. Vanaf 15 oktober is het EO-programma 'Jochem in de Wolken' te zien op NPO 1.
Meer info

Webinar SpraakWater: Hoogwaterveiligheid en rivierbossen

Voor herstel van de Nederlandse bijzondere riviernatuur zijn duizenden hectaren extra ooibos nodig. De natuur- en waterveiligheidssector moeten samen op zoek naar kansen om bestaande overruimte te benutten en extra ruimte voor de rivier te creëren.
Meer info

Held in het Veld: Maureen Mbao

Maureen Mbao is een boerin in het zuidwesten van Zambia die met WWF samenwerkt om duurzame landbouw te bedrijven. Als held in het veld inspireert zij andere boeren om haar voorbeeld te volgen.
Meer info
Twan Teunissen ARK Natuurontwikkeling

Maak véél meer ruimte voor het water met natuurontwikkeling, dat verdient zich dubbel en dwars terug!

Klimaatverandering met hevigere regenbuien, hogere afvoeren in de rivieren en stijgende zeespiegel. We zagen vorige week de gevolgen hiervan in Nederland, Duitsland en België. Nederland wapent zich ook wel tegen deze toenemende dreigingen. Maar doen we dat wel genoeg?
Meer info
Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl

Maak natuur bondgenoot

Deze week schreef demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer dat wat haar betreft ‘ruimtelijke kwaliteit’ en de ‘wateropgave’ meer met elkaar verbonden moeten worden. Dit signaal komt wat mij betreft geen dag te vroeg.
Meer info
Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl

Meer dan 100.000 Europeanen roepen EU op: zorg voor ambitieuze natuurherstelwet

104.188 Europeanen, waaronder veel Nederlanders, roepen de EU op om te zorgen voor een ambitieuze Natuurherstelwet. Dit vormt een belangrijk signaal dat de Europese Commissie aanspoort om een ambitieuze natuurherstelwet op te stellen die helpt om bedreigde natuurgebieden, dieren en planten te beschermen. De afgelopen weken hebben veel mensen gehoor gegeven aan de oproep van het Wereld Natuur Fonds, de Vogelbescherming en Natuurmonumenten om zich uit te spreken. Wij zullen dit belangrijke signaal overbrengen op de Europese Commissie.
Meer info

Leerkrachtenpagina

Bekijk alle Toekomstkunde-lessen of stuur een onderwerp in voor een nieuwe les!