Global Warming Images / WWF
toekomstkunde

Minder stikstof, meer natuur

Les 11: Toekomstkunde over stikstof in onze natuur en de maatregelen die momenteel genomen worden.

Minder hard rijden voor minder stikstof. Dat is een maatregel die onlangs is genomen. Met deze Toekomstkunde-les leren kinderen meer over stikstof en de ophef die er momenteel is. Wat is stikstof eigenlijk? En welke invloed heeft het op onze natuur?

LESMATERIAAL VOOR GROEP 5 EN 6

Kinderen leren wat stikstof is en welke problemen het veroorzaakt voor de natuur. Ze maken een snelwegbord om mensen te informeren over de nieuwe stikstofmaatregelen.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8

Kinderen leren over de oorzaak van het stikstofprobleem. Ze maken een mini-spreekbeurt om anderen over het probleem, het effect op de natuur en de oplossingen te informeren.

#mijnnatuurblijft

Vanuit Den Haag en vanuit boeren wordt voorgesteld dat beschermde natuur in Nederland, de Natura2000 gebieden, herzien of herschikt kunnen worden. Geen goed idee, vindt Anthonie Stip. Hij is een actie begonnen op social media met de hashtag #mijnnatuurblijft. Mensen worden opgeroepen om mee te doen en hun favoriete stukje natuur ook te delen onder deze hashtag.

Bekijk met jouw klas eens wat voor foto's mensen al ingestuurd hebben. Het is natuurlijk helemaal leuk om als klas ook mee te doen en op jullie manier aandacht te vragen voor Nederlandse natuur. Vergeet dan niet om @wnfnederland te taggen!

Achtergrondinformatie van WWF

Wereld Natuur Fonds: Plannen natuurherstel minister Schouten onvoldoende

Het Wereld Natuur Fonds is teleurgesteld in de plannen voor natuurherstel van minister Schouten van Landbouw en Natuur. Het is een sigaar uit eigen doos.
Meer info

Nieuwe leerstoel Rijksuniversiteit Groningen over agrarische landschappen

Voor een toekomstbestendige landbouw voor natuur én boer is behoefte aan meer inzichten en meer kennis over hoe landbouw en natuur elkaar kunnen versterken. Om deze reden financiert het Wereld Natuur Fonds de nieuwe leerstoel ‘Veerkrachtige agrarische landschappen voor natuur en mens’, van Prof. dr. Pablo Tittonell aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Meer info

WWF positief over inzet op kwaliteit nieuwe bossenstrategie Schouten

De nieuwe bossenstrategie van minister Schouten zet sterk in op kwaliteit en connectiviteit van bos. Dit is belangrijk omdat vooral de kwaliteit van het bos als geheel telt.
Meer info

Andere tijden

Andere tijden, oude problemen, nieuwe oplossingen: een overleg tussen natuurbeschermers, premier Rutte en minister Schouten over de stikstofproblematiek.
Meer info

Nog steeds geen beschermingszone voor trekvissen rond Haringvlietdam

Ondanks de duidelijke oproep van de Tweede Kamer een jaar geleden heeft LNV-minister Carola Schouten het Algemeen Overleg Visserij wat vandaag plaatsvond niet aangegrepen om met maatregelen te komen voor trekvissen rond de Haringvlietsluizen. WWF vindt het teleurstellend dat de minister dit moment niet aangrijpt om met maatregelen te komen om zeldzame trekvissen optimaal te laten profiteren van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.
Meer info

Natuur- en milieuorganisaties overhandigen plan van aanpak stikstof

Woensdag 11 december '19 - Gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties hebben zich vanavond op het Catshuis uitgesproken voor de natuur. In een gesprek met premier Mark Rutte en Natuur- en Landbouw minister Carola Schouten roepen zij de regering op om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen als een kans voor natuur en álle Nederlanders. Hiervoor doen de organisaties concrete aanbevelingen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de natuur.
Meer info

Leerkrachtenpagina

Bekijk alle Toekomstkunde-lessen of stuur zelf een onderwerp in voor een nieuwe les!