Minder stikstof, meer natuur

Toekomstkunde les 11

De stikstofcrisis is voor veel mensen soms maar lastig te begrijpen. Daar brengt jouw groep tijdens deze les verandering in. Ze ontdekken wat de gevolgen zijn van te veel stikstof voor natuur en leren welke maatregelen de regering neemt. Dat verwerken ze in een opdracht om anderen te informeren!

Groep 5 en 6

Kinderen leren wat stikstof is en welke problemen te veel stikstof veroorzaakt voor de natuur. Ze maken een snelwegbord om mensen te informeren over de stikstofmaatregelen.

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

Bespreek deze opdracht eventueel klassikaal. Wat zijn de mooie natuurgebieden in de omgeving van de school? Misschien hebben de kinderen daar wel een leuke herinnering of verhaal bij die zij willen delen.

Opdracht 2

De bron is hier te vinden. Het is filmpje van het Jeugdjournaal. Eventueel kun je ook stilstaan bij de recente ontwikkelingen en het nieuws rondom de nieuwste maatregelen en boerenprotesten. Kinderen kunnen ook zelf naar de pagina wwf.nl/bron gaan en op de juiste les klikken.

Opdracht 5

Bespreek de gemaakte borden. Is de boodschap duidelijk? Discussieer met de kinden of zij vinden dat deze borden echt langs de snelweg moeten komen.

Groep 7 en 8

Kinderen leren over stikstof en begrijpen wat de oorzaak is van het stikstofprobleem. Ze geven een spoed-spreekbeurt om anderen over het probleem, het effect op de natuur en de oplossingen te informeren.

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

Deze opdracht kan ook klassikaal. Schrijf alle genoemde antwoorden op het bord, zo ontstaat er een totaaloverzicht van de genoemde planten en bloemen. Hebben kinderen een lievelingsplant of bloem? Bij de Flora van Nederland is een groot overzicht te vinden.

Opdracht 2

De bron is hier te vinden. Het is filmpje van het Jeugdjournaal. Eventueel kun je ook stilstaan bij de recente ontwikkelingen en het nieuws rondom de nieuwste maatregelen en boerenprotesten. Kinderen kunnen ook zelf naar de pagina wwf.nl/bron gaan en op de juiste les klikken.

Opdracht 4

Kinderen kunnen dit een goede maatregel vinden omdat verkeer bij een lagere snelheid minder stikstof uitstoot dan bij een hoge snelheid. Bij een lagere snelheid is er ook minder kans op filevorming en worden de snelwegen veiliger.

Misschien valt er in jouw groep ook wat te zeggen over haast en stress tijdens het rijden. Is het niet beter om vaker iets eerder van huis te gaan? Zodat je ook minder hard hoeft te rijden? Kinderen kunnen dit geen goede oplossing vinden omdat sommige mensen nu langer over hun reis doen, waardoor zij meer tijd kwijt zijn aan hun reis. Anderen vinden het juist leuk om hard te rijden en saai om langzaam te rijden.

Opdracht 5

Het spoed-spreekbeurt-printblad is bedoeld om een ingewikkeld probleem voor kinderen meer overzichtelijk te maken. Het probleem wordt ingedeeld in vier onderdelen: oorzaak, gevolg, oplossingen en ‘wat kan ik zelf doen’. Ze kunnen het gebruiken als spiekbriefje wanneer ze het voor de klas mogen presenteren. Ook nuttig om het mee naar huis te laten nemen, zodat ze het ook daar aan hun ouders/verzorgers kunnen uitleggen. Het ene kind zal er meer van weten dan een ander. Misschien kunnen zij elkaar hierbij helpen. Vertel de kinderen dat ze op deze platforms informatie kunnen vinden voor hun spoed-spreekbeurt.

Andere berichten van WWF over dit onderwerp

Shutterstock

Stikstof

Het gaat slecht met de Nederlandse natuur. De aantallen en diversiteit van dieren en planten gaan snel achteruit. Helaas presteert Nederland het slechtste van alle EU-landen wat betreft natuurbescherming. We zitten met 13% beschermde natuurgebieden ver onder het Europese gemiddelde van 18% en de natuurbeschermingsdoelen worden bij lange na niet gehaald. Een belangrijke oorzaak hiervan is een overmaat aan stikstof die terechtkomt in natuurgebieden.
Meer info
Jacomijn Pluimers

Stop de afleiding, aan de slag met oplossingen voor natuur én boeren

Natasja Oerlemans, voedsel- en landbouwexpert van WWF-NL, vertelt over hoe we samen kunnen werken om zo de natuur én de boeren een oplossing te bieden.
Meer info
Willemina Heijenga

Natuurorganisaties steunen stevige keuzes stikstof

Vandaag presenteerde minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatregelen die nodig zijn om uit de stikstofimpasse te komen. LandschappenNL, de Natuur- en Milieufederaties, IVN, IUCN Nederland, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds steunen de minister en roepen op nu snel werk te maken van de uitvoering van haar plannen.
Meer info

Lessenoverzicht

Bekijk de andere lessen van Toekomstkunde.