Shutterstock

Stikstof

Het gaat slecht met de Nederlandse natuur. De aantallen en diversiteit van dieren en planten gaan snel achteruit.

Het gaat slecht met de Nederlandse natuur. De aantallen en diversiteit van dieren en planten gaan snel achteruit. Helaas presteert Nederland het slechtste van alle EU-landen wat betreft natuurbescherming. Van al het oppervlakte van Nederland is slechts 13% beschermd natuurgebied, ver onder het Europese gemiddelde van 18% en de natuurbeschermingsdoelen worden bij lange na niet gehaald. Een belangrijke oorzaak hiervan is een overmaat aan stikstof die terechtkomt in natuurgebieden.

Wat is er aan de hand?

Menselijke activiteiten hebben de natuurlijke stikstofkringloop verstoord. Onder andere door het grote gebruik van kunstmest en krachtvoer in de landbouw, is de hoeveelheid bruikbare stikstof sterk toegenomen. Doordat landbouwgewassen en -dieren niet alle toegevoegde stikstof gebruiken, gaat veel stikstof verloren naar bodem, water en lucht. In de veehouderij gaat het name over ammoniak (NH3), een stikstofgas dat via de lucht wordt verspreid. Daarnaast komen er schadelijke stikstofoxiden (NOx) in de lucht door uitstoot van industrie en verkeer.

 

Wanneer stikstof vanuit de lucht neerdaalt op de grond, meestal dus in de vorm van de gassen ammoniak en stikstofoxiden, spreken we van stikstofdepositie. Een deel van die stikstof komt terecht in natuurgebieden. Bijna de helft van de stikstofdepositie op natuurgebieden (46%) is afkomstig uit de landbouw. Ruim 32% van de stikstofdepositie in Nederland komt uit het buitenland en 6% vanuit wegverkeer. De industrie veroorzaakt 1% van de stikstofdepositie.

Hand met grond aarde bodembrokken WWF / Simon Rawles

Wat is stikstof?

Stikstof is een belangrijk bestandsdeel van bijvoorbeeld eiwitten en DNA, dus een noodzakelijk element voor al het leven op aarde. De lucht om ons heen bestaat voor 79% uit stikstofgas (N2), maar in die vorm is stikstof niet bruikbaar voor veel organismen, zoals mensen en dieren. Bepaalde bacteriën kunnen dit onbruikbare stikstofgas veranderen en het bruikbaar maken voor planten. Die planten kunnen weer voedsel zijn voor mensen en dieren.

In een natuurlijk systeem is er dus een beperkte hoeveelheid stikstof in de bodem beschikbaar voor planten, terwijl planten stikstof wel hard nodig hebben om te kunnen groeien en bloeien. Het mooie is dat planten allerlei verschillende soorten strategieën hebben ontwikkeld om met zo min mogelijk stikstof te kunnen leven. Onder andere door deze diversiteit aan stikstof-strategieën bestaat er een grote diversiteit aan planten. En met die grote diversiteit aan planten is er ook een grote diversiteit aan diersoorten, die voor hun bestaan afhankelijk zijn van planten.

Waarom is teveel stikstof slecht voor natuur?

Wanneer stikstof in natuurgebieden terechtkomt, verstoort het daar de natuurlijke stikstof balans in de bodem. Planten die goed zijn aangepast aan een stikstof-rijke bodems (stikstofminnende planten), zoals grassen, bramen en brandnetels hebben dan een voordeel. Ze kunnen sneller groeien dan planten die juist zijn aangepast op stikstof-arme bodems. Zodoende nemen de snelle groeiers een voorsprong, en kunnen ze het natuurgebied gaan overwoekeren. Met name in heidegebieden en duinen overgroeien de grassen en bramen de originele heide-plantensoorten die gewend zijn aan de stikstof-arme heide- en duingronden. Daardoor neemt niet alleen de diversiteit aan plantensoorten af, maar ook diersoorten die van zulke planten afhankelijk zijn, zoals vlinders en wilde bijen. De afname van insecten heeft ook tot gevolg dat er minder voedsel is voor insectenetende vogels en zoogdieren. Door dit soort kettingreacties gaat de biodiversiteit steeds verder achteruit.

Koeien staan in de wei Frans Lemmens / Hollandse Hoogte

Wat moet er gebeuren?

Om de biodiversiteit in Nederlandse natuurgebieden goed te kunnen beschermen, moet er wat gebeuren. Daarvoor is het nodig dat de huidige Nederlandse stikstofuitstoot met minimaal 50% verminderd. Voor bepaalde kwetsbare gebieden, zoals Nationaal Park De Grote Peel, is plaatselijk nog meer vermindering van stikstofuitstoot nodig.

Minder stikstofuitstoot is ook van belang voor menselijke gezondheid, want het overschot aan ammoniak en stikstofoxiden veroorzaakt schadelijke luchtvervuiling.

Het stikstofbeleid

In 2015 heeft de Nederlandse overheid het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ingevoerd. Dit zou natuurschade door stikstof tegen moeten gaan, maar ook nieuwe economische activiteiten mogelijk moeten maken. Dat deze aanpak uiteindelijk zou mislukken, leek al duidelijk vanaf het begin. Nieuwe activiteiten die uitstoot veroorzaakten werden toegestaan voordat maatregelen voor de natuur effect hadden. Zo nam het stikstofoverschot verder toe.

De aanpak bleek riskant en bood het bedrijfsleven ook slechts een schijnzekerheid. Het Europese Hof van Justitie oordeelde in november 2018 dat het Nederlandse PAS-stikstofbeleid niet overeen kwam met de Europese regels voor natuurbescherming. De Raad van State heeft vervolgens deze aanpak in mei 2019 ongeldig verklaard.

Nu zit Nederland met een groot probleem. Natuur is het slachtoffer geworden van beleid dat niet goed werkt. En dat heeft ertoe geleid dat nu duizenden projecten stil zijn komen te liggen en boeren protesteren tegen de noodzakelijke maatregelen om stikstofuitstoot te verminderen.

Wat wil WWF?

De boodschap van de stikstofuitspraak is simpel: we moeten aan de bak. Het Wereld Natuur Fonds ziet volop kansen. Juist door nu te investeren in natuurherstel kunnen we de problemen oplossen. Daarnaast is het essentieel dat we overgaan naar een duurzame landbouw waar boeren mét natuur werken in plaats van er tegen. Het combineren van natuur met problemen zoals klimaat, waterveiligheid en droogte; het is allemaal mogelijk. Veel boeren willen meewerken aan de oplossing, maar dan moet dit wel mogelijk gemaakt worden. Daarvoor is helder lange termijn beleid van de overheid nodig. Beleid met voldoende tijd en geld voor boeren om de aanpassingen te maken naar een landbouw met toekomst voor boer én natuur.

Lees verder

Stikstofexpert Jan Willem Erisman aan het woord
Stikstofexpert Jan Willem Erisman aan het woord
Dick Renes / WWF
Feiten en fabels over het stikstofprobleem
Feiten en fabels over het stikstofprobleem

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).

Resultaten & Updates

Wat de Veluwe en een Braziliaans natuurgebied met elkaar gemeen hebben

Wat hebben de Veluwe en het Braziliaanse natuurgebied Cerrado met elkaar gemeen? Niet alleen zijn het allebei natuurgebieden, ze worden ook ernstig bedreigd. Soja bestemd voor veevoer speelt een enorme rol.

Maar gelukkig is het natuurverlies te stoppen. Namelijk door minder vlees en zuivel te produceren en te consumeren: de twee grootste aanjagers van ontbossing en natuurverwoesting.
Meer info
Willemina Heijenga

Gezamenlijke inbreng natuur- & milieuorganisaties voor gesprek stikstofdossier

Op 15 augustus vond een gesprek plaats tussen de heer Remkes, minister Van der Wal en minister Jetten en een afvaardiging van natuur- en milieuorganisaties. Tijdens dit gesprek hebben de organisaties benadrukt dat veel natuurgebieden op omvallen staan en dat het kabinet moet vasthouden aan de plannen die zij heeft gepresenteerd - inclusief de 50% stikstofreductie in 2030.
Meer info
Jacomijn Pluimers

Stop de afleiding, aan de slag met oplossingen voor natuur én boeren

Natasja Oerlemans, voedsel- en landbouwexpert van WWF-NL, vertelt over hoe we samen kunnen werken om zo de natuur én de boeren een oplossing te bieden.
Meer info
Willemina Heijenga

Natuurorganisaties steunen stevige keuzes stikstof

Vandaag presenteerde minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatregelen die nodig zijn om uit de stikstofimpasse te komen. LandschappenNL, de Natuur- en Milieufederaties, IVN, IUCN Nederland, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds steunen de minister en roepen op nu snel werk te maken van de uitvoering van haar plannen.
Meer info
wwf

Baanbrekend rapport van WWF en het Rode Kruis toont aan hoe de natuur levens kan redden

Natuurvernietiging heeft een enorme impact op de biodiversiteit in de Amazone en de Cerrado. Veel diersoorten verloren al tussen de 25 en 65 procent van hun oorspronkelijke verspreidingsgebied. Dit blijkt uit onderzoek van WWF Brazilië.
Meer info
naturepl.com / Inaki Relanzon / WWF

IPCC: Stop met klimaatvernietigende investeringen, investeer nu in klimaatoplossingen

De huidige investeringen in klimaatvernietigende activiteiten moeten zo snel mogelijk worden gestopt en dat geld moet aan oplossingen worden besteed die de CO2-uitstoot verminderen. We kunnen 40% uitstootvermindering bereiken die nodig is om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken met energiebesparende maatregelen. Eén van de belangrijkste conclusies uit het vandaag verschenen IPCC-rapport is dat de komende acht jaar cruciaal zijn om met deze maatregelen en oplossingen aan de slag te gaan.
Meer info