toekomstkunde20-21

De das en zijn burcht

Les 55: Onlangs werd een dassenfamilie uit een burcht gehaald, om te wijken voor nieuwbouw. Kan dat zomaar? En waarom heeft een das zijn burcht nodig?

Dassenburcht

Een dassenburcht heeft soms wel 10 ingangen en bestaat altijd uit aparte kamers, die door de dassenfamilie zelfs worden ingericht met een vloerkleedje van mos. Zo'n burcht gaat vaak generaties lang mee.

Wat weet jouw groep over de das? En hoe kijken ze naar een nieuwtje, waarbij in Limburg een dassenfamilie met jongen uit hun burcht werd gehaald om op die plaats huizen te bouwen?

LESMATERIAAL VOOR GROEP 5 EN 6

Kinderen bekijken een video over een dassenburcht en leren hoe de das leeft. Ze lezen een nieuwtje over een dassenfamilie die moet wijken voor nieuwbouw. Vervolgens denken ze na over andere dieren die ook deels onder de grond leven. Als afsluiting gaan ze de das in het zonnetje zetten. Voor dit unieke dier ontwerpen ze hun eigen stropDAS.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8

Kinderen bekijken een video over een dassenburcht en leren hoe de das leeft. Ze lezen een nieuwtje over een dassenfamilie die moet wijken voor nieuwbouw. Hierdoor denken ze na over de relatie tussen mensen, dieren en natuur. Hebben mensen en dieren evenveel rechten? Ze verwerken hun eigen mening op een leuke stropDAS.

TIP: Extra videomateriaal

Het internet staat vol met leuke video's van dassen. Laat de kinderen dit na afloop of voorafgaand aan de les bekijken. Bijvoorbeeld deze video, waarin duidelijk wordt hoe dassen leven en hoe ze hun burcht onderhouden. Of deze speciale ontmoeting van een wandelaar die dit bijzondere nachtdier overdag tegenkwam.

Leerkrachtenpagina

Bekijk alle Toekomstkunde-lessen of stuur een onderwerp in voor een nieuwe les!