Maak het verschil met voedsel!

Toekomstkunde les 37

Uit het Living Planet Report van 2020 blijkt dat populaties wilde dieren gemiddeld met 68% zijn afgenomen sinds 1970. Met sommige diersoorten, zoals de orang-oetan, gaat het zo slecht dat ze in korte tijd kunnen uitsterven. Hoe wij als mensen met ons voedsel omgaan, is daar een van de belangrijkste oorzaken van.

In deze les leren kinderen over de relatie tussen voedsel en natuur én komen ze erachter dat ze zelf een verschil kunnen maken!

Groep 5 en 6

Kinderen stellen elkaar vragen over voedselverspilling en trekken een conclusie. Ze lezen hoe Janouk van Toekomstkunde met voedsel omgaat en begrijpen dat veel van ons eten niet uit ons eigen land komt. Ze maken een actieposter tegen het verspillen van voedsel.

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

Praat na over deze opdracht. Wat zijn de meest bijzondere antwoorden die de kinderen hebben gekregen?

Opdracht 2

De bron is hier te vinden. Het is een verhaal van Janouk. Lees het eventueel samen. Op deze lespagina is onderaan een visuele samenvatting van het rapport LPR te vinden.

Opdracht 4

Op het printblad ontwerpen kinderen hun eigen actieposter. Op internet kunnen ze naar weetjes zoeken over voedselverspilling. Met de term 'voedselverspilling' komen ze vaak al ver. Daarnaast is onderstaande video van het Jeugdjournaal een aanrader. In het fragment vertellen kinderen over acties die ze zelf hebben bedacht.

Extra videomateriaal

Het rapport van WWF uit 2020 was volop in het nieuws. Ook het Jeugdjournaal heeft er 2 items over gemaakt. Deze kun je inzetten om de les mee te beginnen of om kinderen tussendoor wat inspiratie mee te geven.

Fragment over het rapport en de oorzaken, verteld door WWF-directeur Kirsten Schuijt

Fragment over kinderen die in actie komen tegen voedselverspilling

Peter Caton / WWF-UK

Groep 7 en 8

Kinderen leren dat er veel komt kijken bij de productie van voedsel. Ze weten wat het verschil is tussen plantaardig en dierlijk voedsel. Vervolgens leggen ze een link tussen ontbossing en de productie van vlees. Als creatieve opdracht mogen ze zelf een voedsel-challenge verzinnen.

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

Je kunt ervoor kiezen om hier een klassikale opdracht van te maken, met behulp van het digibord. Probeer te benadrukken dat aan ieder stuk voedsel veel voorafgaat. Bij de ham kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: landbouwgrond waar veevoer verbouwd wordt, dat ook weer licht en water nodig heeft. Ook factoren als transport en bereiding spelen een rol.

Opdracht 2

De bron is hier te vinden. Het is een verhaal van Janouk. Lees het eventueel samen. Op deze lespagina is onderaan een visuele samenvatting van het rapport LPR te vinden.

Opdracht 4

Praat eventueel samen over het schema. Dit is een visualisatie van het productieproces zoals dat regelmatig in de praktijk gaat. Het veevoer wordt overigens ook geproduceerd voor varkens en kippen, niet alleen voor rund, zoals is afgebeeld.

Opdracht 5

Deze opdracht kan ook in groepjes worden uitgevoerd. Doordat de kinderen zelf eerst met wat ideeën aan de slag gaan, krijgen ze een beeld van wat er mogelijk is. Misschien zijn er ook kinderen in de groep die bewust bepaalde voedselgewoontes al omarmd hebben. Laat hen voor de klas hierover vertellen als inspiratie.

Extra videomateriaal

Het rapport van WWF uit 2020 was volop in het nieuws. Ook het Jeugdjournaal heeft er 2 items over gemaakt. Deze kun je inzetten om de les mee te beginnen of om kinderen tussendoor wat inspiratie mee te geven.

Fragment over het rapport en de oorzaken, verteld door WWF-directeur Kirsten Schuijt

Fragment over kinderen die in actie komen tegen voedselverspilling

Samenvatting - LPR in Beeld

Het Living Planet Report van WWF wordt elke twee jaar gepubliceerd. Het is een uitgebreid onderzoek naar de trends in de wereldwijde biodiversiteit en de gezondheid van de planeet.

Van de meest recente editie is een visuele samenvatting (in het Nederlands) gemaakt met infographics en boeiende weetjes. Voor kinderen in de bovenbouw kan het een interessant document zijn.

Andere berichten van WWF over dit onderwerp

Edward Parker / WWF

Voedsel

De manier waarop we ons voedsel produceren heeft veel negatieve gevolgen voor de natuur. Bossen worden gekapt voor landbouwgrond en (kunst-)mest en chemische bestrijdingsmiddelen vervuilen onze bodem, lucht en water. Ongeveer 80% van al het boerenland wordt gebruikt voor de productie van vlees, zuivel en eieren, terwijl we daar uiteindelijk maar een klein deel van ons dagelijks eten uithalen. Ook wordt bij iedere stap van het verwerkingsproces voedsel verspild, van boerderij tot bord.
Meer info
Shutterstock

WereldVoedselDag

WWF-Medewerker Corné van Dooren vertelt in zijn blog over WereldVoedselDag en het belang van eten in harmonie met de natuur.
Meer info
Roger Leguen / WWF

Internationale bijeenkomst van levensbelang voor de volgende generatie

Tijdens de volgende Convention on Biological Diversity (CBD) komen regeringsleiders van over de hele wereld bij elkaar om te spreken over biodiversiteit. Het eerste deel van deze belangrijke conferentie vindt deze week plaats.
Meer info
Natasja Oerlemans

Uit de stikstofimpasse: hét moment om het anders te doen

Al twee jaar moddert de politiek door met het maken van beleid dat zowel juridisch al ecologisch onvoldoende is onderbouwd om uit de stikstofimpasse te komen. Dit is dus hét moment om het anders te doen. Want de enige plek waar nu nog wel een goede aanpak kan worden afgesproken, is in het nieuwe regeerakkoord. Wij roepen de onderhandelaars daarom op eindelijk werk te maken van een ecologisch onderbouwde en juridisch houdbare stikstofreductie zodat natuurherstel kan beginnen en ondernemers, boeren, beleidsmakers weten waar ze aan toe zijn.
Meer info

Natuur het (Paas)haasje?

Terwijl heel Nederland geniet van de eerste warme zonnestralen en ontluikende natuur, voelt men in Den Haag de hete adem van de stikstofcrisis weer in de nek. Want de echte oplossing laat nog steeds op zich wachten. Hoewel de natuur zich hier niks van aan lijkt te trekken, weet ik als natuurbeschermer wel beter. De grutto gaat weer een moeizaam broedseizoen tegemoet, net als het korhoen en vele insecten, vogels en andere diersoorten. En zo rond de Paasdagen denk ik er onwillekeurig aan dat ook de haas nu op de rode lijst van bedreigde diersoorten staat. Kortom: er moet nu echt iets veranderen! 
Meer info
Gerhard van Roon / Hollandse Hoogte

Open brief aan Frans Timmermans

Geachte heer Timmermans,
Met de komst van uw Green Deal gaf u ons, 12 Nederlandse natuur- en milieuorganisaties én haar miljoenen aanhangers, hoop. Dat Europa er nu eindelijk voor kiest de groene weg in te slaan. Een Europa dat streeft naar natuurvriendelijke landbouw waarin volop ruimte is voor biodiversiteit. Waar wordt ingezet op natuurlijke landschapselementen en vernatting van landbouwgronden. Naar een Europa waar we veldleeuwerik en geelgors weer volop horen zingen, patrijzen voor ons uitschieten en waar boeren beloond worden voor het gastvrij onderbrengen van al die soorten planten en dieren, die afhankelijk zijn van het boerenland voor hun voortbestaan. En waar boeren een goed belegde boterham kunnen verdienen om onze Europese voedselzekerheid te waarborgen.
Meer info

Lessenoverzicht

Bekijk de andere lessen van Toekomstkunde.