Help de Noordzee!

Toekomstkunde les 46

WWF Sabine Bos

Oesters de zee in gooien? Jazeker! Natuurbeschermers zijn bezig met een groot plan om de Noordzee-natuur te herstellen. Waar vroeger 30% van de Noordzeebodem uit riffen en schelpdierriffen bestond, is daar nu weinig meer van over. 

Mensen hebben veel uit de zee genomen, maar er niks voor teruggedaan. Daar leren kinderen meer over met deze les! Ze weten waarom het slecht gaat met de Noordzee-natuur, maar ook wat oplossingen zijn.

Groep 5 en 6

Kinderen maken kennis met verschillende soorten dieren uit de Noordzee en luisteren naar een verhaal van natuurbeschermer Emilie. Zij vertelt over het onderwaterleven in de Noordzee en waarom het daar niet zo goed mee gaat. Kinderen leren vervolgens hoe we de Noordzee weer gaan herstellen. Uiteindelijk versieren ze een oester-schelp, met een mooie wens voor de Noordzee!

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

Alle soorten op het werkblad zijn te vinden in onze eigen Noordzee! Hoewel veel vissen in de Noordzee onopvallend gekleurd zijn zwemmen er ook fraai gekleurde exemplaren rond.

Opdracht 2

De bron is hier te vinden. Het is een podcast van Noordzee-expert Emilie. Het is aan te raden om dit klassikaal te beluisteren. Kinderen kunnen ook zelf naar de pagina wwf.nl/bron gaan en op de juiste les klikken.

Opdracht 5

Bij deze opdracht gaan kinderen aan de slag met het bedenken van een wens voor de Noordzee. De wens moet de band tussen de mensen en dit mooie natuurgebied te herstellen. Laat kinderen eventueel ook een tekening maken van dieren die in de Noordzee leven.

Floor Driessen / Bureau Waardenburg

Groep 7 en 8

Kinderen ontdekken dat de Noordzee erg veelzijdig is en gaan zelf op zoek naar weetjes. Ze luisteren naar een verhaal van natuurbeschermer Emilie. Zij vertelt over het onderwaterleven in de Noordzee en waarom het daar niet zo goed mee gaat. Kinderen leren vervolgens hoe WWF de Noordzee weer gaat herstellen met behulp van 3D-riffen. Uiteindelijk versieren ze een oester-schelp, met een mooie wens voor de Noordzee!

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

Voorbeelden van ‘wist-je-datjes’: in de Noordzee komen riffen met anemonen voor; er leven grote krabben en kreeften; er zwemmen haaien en roggen en prachtig gekleurde vissen rond.

Opdracht 2

De bron is hier te vinden. Het is een podcast van Noordzee-expert Emilie. Het is aan te raden om dit klassikaal te beluisteren. Kinderen kunnen ook zelf naar de pagina wwf.nl/bron gaan en op de juiste les klikken.

Opdracht 4

Deze opdracht verwerkt de stof die kinderen bij opdracht 2 hebben gehoord. Laat hen in hun eigen woorden opschrijven hoe wij de vriendschap met onze Noordzee weer kunnen herstellen. Ook kunnen ze uit het verhaal van Emilie opmaken wat het belang is van veel leven in de zee. Het wegnemen van bedreigingen als sleepvisserij en olieboringen kan bijvoorbeeld al helpen. Ook is het zo dat door het herstel van de schelpdierbanken de biodiversiteit stijgt, wat ook weer goed is voor de visserij!

Opdracht 5

Bij deze opdracht gaan kinderen aan de slag met het bedenken van een wens voor de Noordzee. De wens is bedoeld om de band tussen de mensen en dit mooie natuurgebied te herstellen. Laat hen de schelp versieren met tekeningen van het leven in de Noordzee.

Extra: Kijken naar de Noordzee

Schooltv heeft een grote database aan geschikt filmmateriaal over de Noordzeenatuur! Gebruik dit eventueel om je les in te leiden of af te sluiten. Het videomateriaal vind je hier.

ARK Natuurontwikkeling werkt samen met WWF aan het herstel van de Noordzee. Ze hebben leuke gratis zoekkaarten/schoolkaarten beschikbaar, die kun je hier downloaden!

Andere berichten van WWF over dit onderwerp

WWF, Ark, onderwaterbeelden.nl

Red het rif

Helaas is het nog steeds nog geen uitzondering anno 2021: de overheid die vernietigende activiteiten toestaat in beschermde natuurgebieden. En dat terwijl we geen natuur meer mogen verliezen als we af willen van het pad van vernieling, welke door de VN als een suïcidale oorlog is bestempeld. Op zee is de situatie vaak nog erger dan op land; zo ook voor onze Noordzee waar op dit moment geen enkel gebied effectief beschermd is. Qua oppervlakte heeft minder dan een half procent (ja, echt… <0.5%) daadwerkelijk enige vorm van bescherming gekregen.
Meer info
Goofy Aquavideo WWF

Kwetsbaar schelpdierrif bij Schiermonnikoog bedreigd door geplande aardgaswinning

Op nog geen 20 kilometer boven Schiermonnikoog dreigt een uniek en net hersteld schelpdierrif te verdwijnen door aardgaswinning. Mijnbouwbedrijf ONE-Dyas is van plan pal naast het rif en midden op unieke stenenriffen een boorplatform te bouwen. Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), ARK Natuurontwikkeling, de Waddenvereniging, Greenpeace, Natuurmonumenten en Vrije Horizon Schiermonnikoog hebben de handen ineengeslagen om dit te voorkomen en hebben een gezamenlijke visie geschreven waarmee het plan van tafel moet. Een boorplatform is een grote bedreiging voor de natuur en helemaal in dit unieke gebied met bedreigde leefgebieden en soorten. Gaswinning op deze plek zal vrijwel zeker het einde betekenen van het onlangs door WWF-NL en ARK herstelde schelpdierrif.
Meer info
WWF, Ark, onderwaterbeelden.nl

Eerste stap bescherming wilde oesterrif in Zeeland

Het oesterrif in de Voordelta is met ingang van 2 juni 2021 tijdelijk beschermd tegen bevissing door een wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij. De aanwijzing als onderzoeksgebied is een kleine eerste stap in extra bescherming van deze bijzondere onderwaternatuur.
Meer info

Lessenoverzicht

Bekijk de andere lessen van Toekomstkunde.