Ola Jennersten / WWF-Sweden
toekomstkunde

Warme winter: rupsenplaag

Les 15: Toekomstkunde over warme winters en hoe koolmezen kunnen helpen tegen rupsenplagen.

Eikenprocessierups op een blad.

Kriebelrupsen

De winter slaat nog niet bepaald aan. Heeft een warme winter gevolgen?

Het blijkt dat de eitjes van de eikenprocessierupsen beter overleven bij een zachte winter. Waarschijnlijk gaan ze in de loop van het jaar een nog grotere plaag vormen dan afgelopen jaar in Nederland. Kunnen natuurlijke vijanden zoals de koolmees hulp bieden?

LESMATERIAAL VOOR GROEP 5 EN 6

Kinderen ontdekken hoe de koolmees eruitziet en begrijpen dat deze vogel een rol heeft in het bestrijden van de eikenprocessierups. Ze maken kennis met het begrip plaagdier. Vervolgens maken ze een eigen poster om aandacht te vragen voor de koolmees.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8

Kinderen weten dat het momenteel een zachte winter is en dat er daardoor meer rupsen komen. Ze doen onderzoek naar de koolmees en gaan aan de hand van een zelfgemaakte checklist bekijken welke plekken koolmees-proof zijn.

Germund Sellgren / WWF-Sweden

Naast de merel en de koolmees leven er wel 500 soorten vogels in Nederland.

Tuinvogeltelling

Op vrijdag 24 januari 2020 begint de tuinvogeltelling. Doe mee als groep, of attendeer kinderen om thuis te tellen. Het draagt bij om het aantal vogels én de staat van de natuur in Nederland in kaart te brengen. 

Achtergrondinformatie van WWF

Verslag uit de diepte van de Noordzee

Het nieuwe monitoringrapport van de oesterbanken bij de Borkumse Stenen toont de veelbelovende resultaten van de onderzoeksexpeditie van september 2019. Ooit werd 30% van de bodem van het Nederlandse deel van de Noordzee bedekt met schelpdierbanken. Dat zijn banken gevormd door schelpdieren zoals platte oesters en mosselen. Deze banken vormen riffen die vergelijkbaar zijn met koraalriffen. Ze zorgen voor voedsel en schuilplekken voor zeedieren en ze filteren het zeewater en beschermen de kust.
Meer info

Kaketoes geven door branden verwoest Kangaroo Island weer hoop

Gespot: bedreigde bruine raafkaketoes in de zwaar getroffen bossen van Kangaroo Island! Het geeft hoop aan de natuurbeschermers die op het Australische eiland zijn begonnen met het onderzoeken van leefgebieden die door de recente bosbranden ernstig zijn beschadigd.
Meer info

Wereld Natuur Fonds: Plannen natuurherstel minister Schouten onvoldoende

Het Wereld Natuur Fonds is teleurgesteld in de plannen voor natuurherstel van minister Schouten van Landbouw en Natuur. Het is een sigaar uit eigen doos.
Meer info

WWF positief over inzet op kwaliteit nieuwe bossenstrategie Schouten

De nieuwe bossenstrategie van minister Schouten zet sterk in op kwaliteit en connectiviteit van bos. Dit is belangrijk omdat vooral de kwaliteit van het bos als geheel telt.
Meer info

Andere tijden

Andere tijden, oude problemen, nieuwe oplossingen: een overleg tussen natuurbeschermers, premier Rutte en minister Schouten over de stikstofproblematiek.
Meer info

Nog steeds geen beschermingszone voor trekvissen rond Haringvlietdam

Ondanks de duidelijke oproep van de Tweede Kamer een jaar geleden heeft LNV-minister Carola Schouten het Algemeen Overleg Visserij wat vandaag plaatsvond niet aangegrepen om met maatregelen te komen voor trekvissen rond de Haringvlietsluizen. WWF vindt het teleurstellend dat de minister dit moment niet aangrijpt om met maatregelen te komen om zeldzame trekvissen optimaal te laten profiteren van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.
Meer info

Andere Toekomstkunde-lessen

Iedere week verschijnt er een nieuwe les, bekijk het overzicht!