Jürgen Freund / WWF
16 november 2023

'Natuurlijke oplossingen' zijn sleutel bij aanpak klimaat- en biodiversiteitscrisis

"Een gratis oplossing voor het klimaatprobleem, graag" stond woensdag 8 november groot op de voorpagina van de Volkskrant. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders weliswaar stevig beleid tegen klimaatverandering steunt, maar dat de te nemen maatregelen te zwaar zijn voor de normale burger. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk.

Natuur is de sleutel

Overheden, niet alleen de Nederlandse, lijken opmerkelijk genoeg steeds één oplossing over het hoofd te zien: en dat is als de wiedeweerga - op wereldschaal - veel meer investeren in natuurlijke oplossingen, in het Engels nature-based solutions genoemd.

Meer natuur is de sleutel bij de aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis, want daarmee gaan we niet alleen de gevolgen van klimaatverandering tegen, maar versterken we ook onze eigen leefomgeving en biodiversiteit. Kortom, het is goed voor mens, natuur én dier.

Een kwart minder kosten

Nu al bedreigt klimaatverandering ontwikkelingslanden met enorme economische schade, tussen de 400 en 800 miljard dollar per jaar tegen 2030. Het Rode Kruis en het Wereld Natuur Fonds becijferden dat meer natuur, denk aan bossen, mangroves en koraalriffen de kosten met een kwart verminderen. Naar schatting kan dat in 2030 zo’n 104 miljard dollar aan kosten door klimaatverandering schelen.

Koraal op Belize WW1106011

Win win

We hebben de natuur harder nodig dan ooit. Gezonde natuur zorgt voor schoon water, schone lucht, voldoende biodiversiteit en betere landbouwopbrengsten. En bovendien; het fungeert als buffer tegen natuurgeweld. Een mangrovebos aan de kustlijn is de kraamkamer voor vissen en zorgt dus voor inkomsten voor lokale vissers. Het haalt CO2 uit de lucht. En het zorgt voor minder sterkere golfslag bij een tropische storm. En daarmee dus dat huizen overeind blijven. Dat natuur behouden blijft. En dat mensen zo’n storm, cycloon of tyfoon overleven.

Nog niet overtuigd? Laten we dan eens naar het kostenplaatje kijken. Deze oplossingen zijn namelijk veel goedkoper. Iedere euro die je nu investeert in het voorkomen van rampen, scheelt 16 euro aan noodhulp achteraf. Snel verdiend dus.

COP-28

Over een paar weken komt de hele wereld bijeen in Dubai voor de VN-Klimaattop. Wat we nodig hebben zijn concrete doelen, genoeg financiering en eensgezindheid om het tij te keren. Overheden zullen nu echt fundamenteel anders moeten gaan denken en natuur leidend te laten zijn in klimaatbeleid.

Geen quick fix

Het gaat hier niet om de quick fix. De natuur is dé duurzame oplossing om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Het Rode Kruis en het Wereld Natuur Fonds wachten niet op weifelende overheden. Van Zambia tot de Filippijnen zetten wij samen de schouders eronder.

En we roepen wereldleiders op hetzelfde te doen. De kennis is er en er worden inmiddels links en rechts door overheden financiële beloften gedaan. Nu nog doen! Zo besparen we kosten, gaan we klimaatverandering tegen én voorkomen we veel menselijk leed.

Door Derk Segaar, Hoofd Internationale Hulp Rode Kruis en Bart Geenen, Hoofd Zoetwaterprogramma Wereld Natuur Fonds (WWF-NL)

Gerelateerde artikelen

Jacob Kaptein / WWF-Netherlands

WWF over VN-Klimaattop in Dubai: 'Natuurlijke oplossingen' zijn sleutel in aanpak klimaat- en biodiversiteitscrisis

Aan de vooravond van de VN-Klimaatconferentie in Dubai roept het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) wereldleiders op om concrete afspraken te maken om natuur als oplossing voor de klimaatcrisis in te zetten.
Meer info
Bildagentur Zoonar GmbH / WWF-Netherlands

Europese wet voor natuurherstel dichterbij

Na intensieve onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Commissie en de Raad is er een definitieve wettekst voor de Natuurherstelwet. Het resultaat is een politiek akkoord tussen de drie instellingen over de Europese wet die het verlies aan natuur en biodiversiteit een halt toe moet roepen.
Meer info

Natuurlijke oplossingen op Bonaire voor een veiligere en gezondere leefomgeving

Meer groen en waterbeheer zorgt voor een veiligere en gezondere leefomgeving in het benedenstroomse stedelijk gebied in Kralendijk. Dat blijkt uit onderzoek van WUR dat is uitgevoerd in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL)
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar; korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).