Michiel Rotgans
toekomstkunde19-20

Eiland voor vogels en vissen

Les 35: Toekomstkunde over het vogel- en viseiland Bliek in het Haringvliet. Kinderen ontdekken wat dit eiland zo bijzonder maakt en leren wat mensen doen om de natuur een handje te helpen. 

Nieuw leefgebied

Sinds eind 2018 staan de Haringvlietsluizen op een kier. Ondanks deze opening ontbraken er zandbanken waarop dieren konden uitrusten of paren. Daarom heeft het WWF een eiland met onmisbare voedsel-, broed- en paaiplaatsen voor vogels en vissen gebouwd.

In deze les leren de kinderen over het ontstaan van get eiland Bliek en de natuur die daar leeft. Ze ontdekken wat mensen doen om de natuur een handje te helpen en staan stil bij hoe het er nu met dit bijzondere eiland gaat.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 5 EN 6

Kinderen leren over het onstaan van het eiland Bliek. Ze ontdekken hoe bijzonder het is dat mensen ervoor gezorgd hebben dat het eiland een plek vol leven is geworden. Dit verwerken ze op een creatieve manier waarbij ze een folder over dit unieke eiland en de bewoners maken.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8

Kinderen leren over het door mensen aangelegde vogel- en viseiland Bliek. Ze staan stil bij de verschillende manieren waarop mensen de natuur een handje kan helpen en zetten het eiland in het zonnetje. Dit doen ze door een folder te maken waarin ze aandacht vragen voor de mooie en unieke natuur op dit eiland.

Video: Bliek

Met deze les hebben de kinderen veel over het onstaan en de natuur op het eiland Bliek geleerd. Benieuwd hoe het er echt aan toe is gegaan? Bekijk dan deze video!

Achtergrondinformatie van WWF

Gert Huijzers

Gespot op Bliek

Vis- en vogeleiland Bliek in het Haringvliet blijkt anderhalf jaar na te zijn aangelegd volop ruimte te bieden voor allerlei soorten kustbroedvogels en vissen. Het zanderige, kale eiland met vele ondieptes is nog volop in ontwikkeling. Natuur volgt kansen en dat is meteen te zien op dit nieuwe leefgebied, midden in het Haringvliet.
Meer info

We moeten ons haasten om water te ‘onthaasten’!

WWF-er Bas Roels praat in zijn blog over dat we ons moesten haasten om water te ‘onthaasten’.
Meer info

Hoe onze deltanatuur het hoofd boven water houdt

WWF-er Bas Roels praat in zijn blog over de ongekende schoonheid van de Nederlandse delta, en de urgentie om haar schoonheid te bewaren. Dit wordt benadrukt in de nieuwe visie van WWF: Natuur als Bondgenoot.
Meer info
Twan Teunissen ARK Natuurontwikkeling

Maak véél meer ruimte voor het water met natuurontwikkeling, dat verdient zich dubbel en dwars terug!

Klimaatverandering met hevigere regenbuien, hogere afvoeren in de rivieren en stijgende zeespiegel. We zagen vorige week de gevolgen hiervan in Nederland, Duitsland en België. Nederland wapent zich ook wel tegen deze toenemende dreigingen. Maar doen we dat wel genoeg?
Meer info
Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl

Maak natuur bondgenoot

Deze week schreef demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer dat wat haar betreft ‘ruimtelijke kwaliteit’ en de ‘wateropgave’ meer met elkaar verbonden moeten worden. Dit signaal komt wat mij betreft geen dag te vroeg.
Meer info
DeFotoblogger / Maico Barneveld

Natuurorganisaties waarschuwen: laatste kans voor halen Europese waterdoelen

Landelijke natuurorganisaties maken zich ernstig zorgen over kwaliteit én kwantiteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater. Volgens internationale afspraken (Kaderrichtlijn Water) moet het Nederlandse water in 2027 schoon en gezond zijn. Dat gaat met het huidige beleid en tempo van uitvoeren niet lukken volgens de organisaties.
Meer info

Leerkrachtenpagina

Bekijk alle Toekomstkunde-lessen of stuur een onderwerp in voor een nieuwe les!