Gert Huijzers
18 juni 2020

Gespot op Bliek

 

 

Vis- en vogeleiland Bliek in het Haringvliet blijkt anderhalf jaar na te zijn aangelegd volop ruimte te bieden voor allerlei soorten kustbroedvogels en vissen. Het zanderige, kale eiland met vele ondieptes is nog volop in ontwikkeling. Natuur volgt kansen en dat is meteen te zien op dit nieuwe leefgebied, midden in het Haringvliet.

 

Op het eiland zijn verschillende broedparen gespot zoals kleine plevier, kluut, visdief,  dwergstern, kokmeeuw, kuifeend, krakeend, scholekster en witte kwikstaart. Zelf op een eiland zo klein als Bliek zijn de verschillen in broedlocaties te zien. Zo nestelen en broeden de kokmeeuwen in het midden van het eiland tussen de hoogste begroeiing, met daaromheen de visdieven. Lager op het eiland tussen de spaarzame vegetatie zitten de dwergsterns en tegen de hoogwaterlijn broeden de kluten. De kleine plevier zoekt de kaalste stukken op en blijft zo onopgemerkt door zijn formaat en schutkleur. De eerst kuikens worden over 2 tot 4 weken verwacht.

Kluten op Bliek

Bijzondere waarneming

Naast alle broedactiviteit werd ook een groep van 9 jonge dwergmeeuwen gespot op het eiland. Dwergmeeuwen broeden eigenlijk verder noordwaarts in Finland, de Baltische Staten en verder naar het oosten in Rusland. De doortrek door Nederland is kort en krachtig en vindt plaats tussen half april en half mei. Dat er begin juni nog een groep jonge dwergmeeuwen (schatting 1 jaar oud) bij Bliek te vinden is betekent dat ze het gebied interessant vinden als potentieel broedgebied. Hoewel broedpogingen van nog niet geheel volwassen vogels vrijwel nooit uitvliegende jongen oplevert, is hun aanwezigheid op Bliek in deze tijd van het jaar een mooi voorteken voor het eiland Bliek en het Haringvliet!

Onder water

In de baai van de zandplaat zwemt veel jonge broedvis en langs de breuksteenrand zijn groter vissen zoals brasem en harder actief aan het foerageren. Op de bodem rond het eiland zijn kleine botjes gezien. De larven van deze trekvis groeien op in de zoet-zout overgang van het Haringvliet en brengen het grootste gedeelte van hun volwassen leven door in rivieren. De sterns zijn actief aan het duiken in de omgeving van Bliek, wat aantoont dat er veel jonge vis zit. Deze visjes groeien de komende weken uit tot een perfect formaat voor de kuikens.

Bliek in het Haringvliet

In ontwikkeling

Sinds eind 2018 staan de Haringvlietsluizen voor het eerst sinds de permanente afsluiting in 1970 op een kier. Hierdoor is er weer een geringe open verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee en dat is cruciaal voor trekvissen en -vogels. Toch ontstaat dan niet meteen eb en vloed met zandbanken, die vogels en vissen zo hard nodig hebben. Daarom heeft WWF – in samenwerking met Staatsbosbeheer en Hoekschewaards Landschap – eind 2018 een eiland met onmisbare voedsel-, broed- en paaiplaatsen voor vogels en vissen gebouwd.

Het nieuwe eiland maakte onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet. Met steun van de Nationale Postcode Loterij werkten 6 natuurorganisaties aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. De bouw van het eiland werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, VZW Natuurbehoud Pater David, Stichting Dioraphte, andere fondsen en particuliere sponsors.

Gerelateerde artikelen

Wild Wonders of Europe / Magnus Lundgren / WWF

Zoet zout zalm

Je ziet het niet zo makkelijk, zonder snorkel. Je staat er daarom als natuurliefhebber ook niet zo vaak bij stil. Maar veel natuur en soorten leven onder water. Zeker in Nederland waterland.
Meer info
Ryckevorsel

Internationale druk op Nederlandse overheid voor instellen visserijvrije zone Haringvliet

Meer info
Karsten Reiniers ARK Natuurontwikkeling

Nog steeds geen beschermingszone voor trekvissen rond Haringvlietdam

Ondanks de duidelijke oproep van de Tweede Kamer een jaar geleden heeft LNV-minister Carola Schouten het Algemeen Overleg Visserij wat vandaag plaatsvond niet aangegrepen om met maatregelen te komen voor trekvissen rond de Haringvlietsluizen. WWF vindt het teleurstellend dat de minister dit moment niet aangrijpt om met maatregelen te komen om zeldzame trekvissen optimaal te laten profiteren van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).