Michiel van den Bergh
30 juli 2019

Succes op Bliek!

Succes op Bliek! Onder andere kleine plevieren en zeldzame dwergsterns hebben het pas aangelegde eiland in het Haringvliet uitgekozen om hun eieren op uit te broeden.

Er zijn diverse broedparen op het eiland gespot: dwergstern (5), visdief (1), kleine plevier (2) en witte kwikstaart (1). Ook blijkt dat het eiland goed gebruikt wordt door lepelaars en middelste zaagbekken om voedsel te zoeken en uit te rusten.

Michiel van den Bergh, zoetwaterexpert bij WWF, bracht samen met radio-programma Vroege Vogels een bezoek aan Bliek en ontdekte zo de eerste broedpaartjes.

Sluizen op een kier

Sinds eind 2018 staan de Haringvlietsluizen voor het eerst sinds de permanente afsluiting in 1970 op een kier. Hierdoor is er weer een geringe open verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee en dat is cruciaal voor trekvissen en -vogels. Toch ontstaat dan niet meteen eb en vloed met zandbanken, die vogels en vissen zo hard nodig hebben. Daarom heeft WWF een eiland met onmisbare voedsel-, broed- en paaiplaatsen voor vogels en vissen gebouwd. Hier lees je meer over het ontstaan en de opening van dit bijzondere eiland.

Jan de Roon

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!