01 juni 2021

Voor het eerst zeldzame elften uitgezet in Nederland

In de Waal bij Nijmegen zijn op 1 juni voor het eerst in Nederland elften uitgezet. De zeldzame trekvissen werden te water gelaten door burgemeester Hubert Bruls en Donné Slangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, daarbij geholpen door enkele kinderen. De uitzetting is onderdeel van het EU Interreg-project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) waarin tien Duitse en Nederlandse partners samenwerken en het belang van vrij stromende rivieren en verbindingen voor trekvissen als elft, paling, houting en steur centraal staat.

De elft is een zeldzame trekvis, die langzaam weer terugkeert in de Rijn. Dankzij een succesvol herintroductieprogramma van het ‘Rheinischer fischereiverband’ in Duitsland. Jaarlijks worden zo’n 1 tot 1,5 miljoen elft-larven uitgezet in het Duitse deel van de Rijn. Nederland heeft zich hier nog nooit voor hard gemaakt. Maar daar komt nu verandering in. Tijdens deze eerste uitzet-actie van elften ooit in Nederland werden ruim 80.000 elftjes uitgezet in Nijmegen, naast 200.000 stuks in Duitsland. Allemaal in de buurt van potentieel opgroeigebied voor trekvissen als elft en steur!Geef trekvissen de ruimte!

De elft is één van de 16 soorten trekvissen die moeten kunnen zwemmen tussen zout en zoet water voor hun voortplanting. Het boegbeeld van deze trekvissen is de uiterst zeldzame Europese steur. De steur is de grootste vis die thuishoort in onze rivieren. Ze kunnen meer dan 3 meter lang worden en daarbij ruim 300 kilo wegen. Deze steurensoort leefde duizenden jaren lang in Nederland maar in de jaren 50 van de vorige eeuw werd de laatste steur gevangen en gedood. Als de steur het redt, zijn de rivieren ook geschikt voor andere trekvissen zoals de elft.

Terugkeer van de steur in de Rijn is een ambitieus project. Omdat de steur niet zelfstandig zal terugkeren, werken ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland samen met Europese partners in Frankrijk en Duitsland aan een nieuwe generatie steuren met de Rijn als geboortegrond. Samen kunnen we er voor zorgen dat deze zeldzame trekvis, ouder dan de dinosaurus en zeldzamer dan de reuzenpanda, niet uitsterft.

Vrije doorgang Haringvlietsluizen

Om de terugkeer van de elft en de steur succesvol te laten verlopen, zullen ook de Haringvlietsluizen vaker open moeten en zal er een visserij-vrije zone rond de Haringvlietsluis moete worden ingesteld. Het Haringvliet is een van de weinige toegangspoorten tot de paaigronden in de grote West-Europese rivieren Maas en Rijn voor trekvissen.

Gerelateerde artikelen

Ernst Schrijver

Tweede lichting babysteurtjes uitgezet in Biesbosch

WWF-medewerker Maarten Bruns vertelt over het uitzetten van 45 babysteurtjes in de Biesbosch en waarom we deze extreem bedreigde diersoort willen herstellen.
Meer info
Jacob Kaptein / WWF-Netherlands

Nederland waterland en toch watertekort: een natuurlijk oorzaak of bestuurlijk falen?

WWF-er Bas Roels vertelt over watertekort in Nederland.
Meer info
Arthur de Bruin

Kroost van Franse steur Edith onderzoekt gastvrijheid Rijn

WWF-medewerker Maarten Bruns vertelt over de steur. Het majestueuze dier, dat meer dan 300 kilo kan wegen en wel 3,5 meter groot wordt, komt al 200 miljoen jaar als trekvis voor in onze zeeën en rivieren.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).