ARK Natuurontwikkeling

Haringvliet

Een internationaal kruispunt voor vissen, vogels en mensen!

  • Natuurontwikkeling
  • Recreatie
  • Visserij

Het Haringvliet

Het openen van de Haringvlietsluizen in 2018 was één van de laatste schakels in het herstel van de natuurlijke uitwisseling tussen zee en rivier. Landen zoals Duitsland en Zwitserland hebben afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in natuurmaatregelen voor trekvissen langs de rivieren Rijn en Maas. Na 47 jaar is nu eindelijk de toegangspoort naar West-Europa weer open. Vissen als zalm en steur kunnen nu de rivieren Rijn en Maas weer opzwemmen om daar te paaien: een cruciale stap voor het overleven van deze trekvissen!

WWF heeft samen met vijf andere natuurorganisaties de afgelopen jaren met steun van de Nationale Postcode Loterij en een groeiend aantal partners in de regio geïnvesteerd in de prachtige deltanatuur. Met rust- en broedplekken voor vissen en vogels en mogelijkheden voor mensen om van de unieke deltanatuur te genieten. Kijk ook op haringvliet.nu.

Jan de Roon

Enkele highlights:

  • 100 hectare drooggevallen natuur is weer onder invloed gebracht van het (brakke) water; door het herstellen van oude kreken kan het water van het Haringvliet de natuurgebieden weer in en uit stromen
  • 230 hectare nieuwe deltanatuur, waaronder een nieuw vogel- en viseiland: Bliek
  • Gezenderde steuren zijn uitgezet en vergaand onderzoek heeft in beeld gebracht hoe de steur (als boegbeeld voor alle trekvissen) kan terugkeren in Nederland
  • Herstel van schelpdierbanken in de voordelta; de eerste tekenen van leven zijn zichtbaar op proeflocaties van schelpdierbanken onder water
  • De unieke Haringvlietnatuur is voor de mens op vele plekken toegankelijk en beleefbaar gemaakt met de aanleg van steigers, een snelle vaarverbinding vanuit Rotterdam en Dordrecht via het water, wandel- en fietspaden, uitzichtpunten, natuurspeelplekken en een bijzonder vogelobservatorium

Resultaten en Updates

Minister wil visserijvrije zone van 1500 meter instellen bij Haringvlietdam

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer bekend een visserijvrije zone van 1500 meter bij de Haringvlietdam in te willen stellen. Natuurorganisaties zijn blij dat er nu eindelijk een eerste stap gezet wordt om internationaal beschermde en met uitsterven bedreigde trekvissen zoals de zalm en steur beter te beschermen op de overgang tussen zee en rivier.
Meer info

Gespot op Bliek

Vis- en vogeleiland Bliek in het Haringvliet blijkt anderhalf jaar na te zijn aangelegd volop ruimte te bieden voor allerlei soorten kustbroedvogels en vissen. Het zanderige, kale eiland met vele ondieptes is nog volop in ontwikkeling. Natuur volgt kansen en dat is meteen te zien op dit nieuwe leefgebied, midden in het Haringvliet.
Meer info

Internationale druk op Nederlandse overheid voor instellen visserijvrije zone Haringvliet

Meer info

Project Visserij

Nu de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier staan, krijgen vissen als de zalm en steur de kans om weer tussen zee en rivier te trekken. De voordeur voor vissen gaat open, nadat op tal van andere plekken stroomopwaarts al eerder door diverse Europese lidstaten belangrijke barrières zijn geslecht. Om trekvissen echt de ruimte en een vrije doorgang te geven, is het cruciaal om afspraken te maken over de huidige visserij aan beide kanten van de sluizen. Natuur en visserij kunnen prima samen gaan, maar op deze kwetsbare plek is bescherming nodig voor trekvissen.

We hebben de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan en alle data verzameld om voor alle betrokkenen inzichtelijk te maken welke vissen, gedurende welk moment van het jaar, op welke manier, van de verbinding tussen zee en rivier gebruik willen maken. Op basis daarvan zijn we het gesprek aangegaan met de overheid en de beroepsvisserij over wat er nodig is voor een gezonde (trek-)visstand in de monding van de Rijn en de Maas. We zijn erg blij dat de Tweede Kamer LNV Minister Schouten heeft gevraagd om tot concrete visserijmaatregelen rond de Haringvlietdam te komen. We verwachten dat de Minister nu snel met maatregelen komt, zodat trekvissen optimaal kunnen profiteren van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.

Ook hebben we met de steun van de Nationale Postcode Loterij met het Visserij Innovatiecentrum in Stellendam een innovatief vistuig kunnen ontwikkelen gericht op minder bijvangst van trekvissen in de garnalensector. 

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!