17 april 2019

Opening spectaculair vogelobservatorium Tij brengt deltanatuur Haringvliet dichtbij

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Met de opening vandaag van vogelobservatorium Tij is er een spectaculaire vogelkijkplek in het Haringvliet bijgekomen. Het vogelobservatorium Tij is één van de iconen van het Droomfondsproject Haringvliet, waarin het Wereld Natuur Fonds samen met 5 andere natuurorganisaties sinds 2015 met steun van de Nationale Postcode Loterij werken aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. We ronden het Droomfondsproject nu af, maar blijven ook na de droomfondsperiode de krachten bundelen met de regio voor het Haringvliet.

 

En de naam is…..Tij

Vogelbescherming Nederland nam in samenwerking met Natuurmonumenten het initiatief om een bijzondere vogelkijkplek te realiseren. Uitgangspunt was een plek te creëren waar mensen de prachtige deltanatuur van het Haringvliet op unieke wijze kunnen beleven. Omwonenden werden uitgenodigd om met een passende naam te komen voor het vogelobservatorium. Uit ruim 700 inzendingen selecteerde de vakjury de naam Tij.

Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland: “Tij is een knipoog naar het EI, zoals vele mensen het vogelobservatorium zijn gaan noemen tijdens de bouw. En dat is niet zo gek ook, want het ontwerp is gebaseerd op het ei van de grote stern. Daarnaast verwijst de naam naar het tij, de periodieke wisseling van de waterstand met eb en vloed, dat wat deltanatuur zo uniek maakt.”

Spectaculair vogelobservatorium

Het vogelobservatorium Tij is gelegen aan de rand van het natuurgebied Scheelhoek in Stellendam. Het is een bijzonder en duurzaam ontwerp van RAU Architecten in samenwerking met Ro&Ad Architecten.

Thomas Rau, directeur- eigenaar RAU Architecten: “Het vogelobservatorium is een volledig remontabel, met lokaal riet afgedekte, houten eivormige constructie. Het voldoet aan alle uitgangspunten voor een duurzaam bouwwerk met circulaire potentie. De natuur zelf heeft de vorm voortgebracht, als meester-architect. Een waar natuurkunstwerk!”

Het vogelobservatorium Tij biedt een fantastisch uitzicht op de deltanatuur van het Haringvliet en haar vogelrijkdom. Er broedt onder andere een kolonie van duizenden grote sternen op de eilandjes voor de kust van Scheelhoek.

Naast de steun van de Nationale Postcode Loterij is de ontwikkeling van het vogelobservatorium mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en BPD Cultuurfonds.

Een blijvende samenwerking voor het Haringvliet

Sinds begin 2015 slaan zes natuurorganisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij en een groeiend aantal partners in de regio de handen ineen voor het Haringvliet: ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds.

Aanleiding is het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen waarmee er weer een verbinding ontstaat tussen zee en rivier. Met de opening van het vogelobservatorium ronden we de activiteiten van het Droomfondsproject Haringvliet af. Dit betekent niet dat we nu ‘klaar’ zijn met het Haringvliet. Ook in de komende periode blijven we de krachten bundelen met andere natuurorganisaties en de regio voor een dynamische delta. Dat is niet iets wat je van vandaag op morgen realiseert. We zien nog veel kansen voor het verder herstellen van de dynamiek in en om het Haringvliet en bouwen graag verder op de mooie basis die we de afgelopen jaren samen met de regio hebben kunnen leggen.

Flinke inpuls voor natuur

Met de bijdrage van 13,5 miljoen uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij, die de natuurorganisaties in samenwerking met de regio hebben weten te verdubbelen, zijn belangrijke stappen gezet voor het Haringvliet. Niet alleen de natuur heeft een flinke impuls gekregen. Ook zijn er mooie voorzieningen aangelegd om mensen van die natuur te laten genieten, bewoners een fijnere leefomgeving te bieden en de lokale economie te stimuleren.

Enkele hoogtepunten van het Droomfondsproject Haringvliet:

  • 100 hectare drooggevallen natuur is weer onder invloed gebracht van het (brakke) water; door het herstellen van oude kreken kan het water van het Haringvliet de natuurgebieden weer in en uit stromen.
  • 230 hectare nieuwe deltanatuur, waaronder de aanleg van een nieuw vogel- en viseiland “Bliek” en uitbreiding van Scheelhoek met 80 hectare.
  • Gezenderde steuren zijn uitgezet en vergaand onderzoek heeft in beeld gebracht hoe de steur kan terugkeren in Nederland.
  • Herstel van schelpdierbanken in de Voordelta; de eerste tekenen van leven zijn zichtbaar op de proeflocaties van schelpdierbanken onder water.
  • De unieke Haringvlietnatuur is voor de mens op vele plekken toegankelijk en beleefbaar gemaakt met de aanleg van steigers, een snelle vaarverbinding vanuit Rotterdam en Dordrecht via het water, wandel- en fietspaden, uitzichtpunten, natuurspeelplekken en het vogelobservatorium Tij.

Meer weten over de resultaten van het Droomfonds Haringvliet? Kijk op Haringvliet.nu.

Gerelateerde artikelen

Maico Barneveld / DeFotoBlogger

56% Nederlandse kiezers: economische groei en natuurbescherming en -herstel móéten hand in hand gaan

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft onderzoeksbureau Ipsos de mening van Nederlanders gepeild over het thema ‘natuur in Nederland’. Uit de representatieve* enquête, in opdracht van WWF, blijkt onder meer dat de helft (56%) van de kiezers vindt dat een volgend kabinet moet zorgen dat economische groei en natuurbescherming en -herstel in Nederland samengaan.
Meer info

Kustverdediging tussen dubbele dijken: veilige, natuurlijke en goedkopere oplossing

Door eb en vloed weer toe te laten in een zogeheten ‘wisselpolder’ tussen twee dijken, kan de verdediging van de kust een stuk duurzamer, natuurlijker én goedkoper worden. Dat schrijven Jim van Belzen, Gerlof Rienstra en Tjeerd Bouma in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. Het rapport is geschreven in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.
Meer info

Oproep tot nationaal onderzoeksprogramma en pilots klimaatbestendige kustlandschappen

Twintig partijen waaronder o.a. WWF, kennisinstellingen, waterschappen en andere natuurorganisatie roepen op tot het instellen van een nationaal onderzoeksprogramma, het starten van twee pilot en vragen de partijen aan het Ministerie van IenW om in 2021 capaciteit en middelen voor in te zetten.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).