Olifant in je achtertuin

Toekomstkunde les 8

Richard Barrett / WWF-UK

Muggen die ziektes overbrengen, tijgers die vee opeten en olifanten die akkers verwoesten. Dieren kunnen mensen soms flink tot last zijn. In India is een olifant gered nadat hij vast was komen te zitten in een moeras, na verjaagd te zijn uit een stad. Met deze les ontdekken kinderen hoe zulke mens-dier-conflicten ontstaan en wat mogelijke oplossingen zijn.

Groep 5 en 6

Kinderen leren dat mensen en dieren elkaar soms in de weg zitten. Ze tekenen een stripverhaal bij ze de problemen tussen mensen en olifanten proberen op te lossen.

Extra informatie bij deze les

Opdracht 2

De bron is hier te vinden. Het is een kort stukje tekst en een video van de NOS. Wat zien de kinderen? De video is misschien niet voor alle kinderen leuk om te zien. Je kunt hier benadrukken dat de mensen de olifant proberen te helpen en het goed is afgelopen. Bij de meningen van de inwoners neem je een voorschot op de vragen die komen. Wat kan de reden zijn waarom de olifant is weggejaagd?

Kinderen kunnen ook zelf naar de pagina wwf.nl/bron gaan en op de juiste les klikken.

Opdracht 4

Bij deze vraag is het belangrijk dat kinderen de situatie van 2 kanten bekijken. Het is voor zowel de inwoners (of boeren die hun akkers vertrapt zien worden) als voor de olifant een vervelende situatie. 

Mogelijke antwoorden zijn:

a. Het is niet leuk dat een dier de stad uit wordt gejaagd. Helaas is het zo dat mensen en dieren niet altijd op dezelfde plek kunnen leven. Zo heeft een olifant liever ook niet dat mensen in zijn gebied komen.

b. Voor de inwoners is het niet leuk als een olifant voor paniek zorgt. Ze zijn namelijk erg groot en sterk. Voor boeren is het niet leuk als de olifant gewassen kapot maakt. Dan hebben deze mensen geen inkomen meer en wordt het voor hen ook lastig om het gezin te onderhouden.

Christy Williams / WWF

Groep 7 en 8

Kinderen ontdekken dat mensen en dieren soms last van elkaar hebben. Door een onderzoekje uit te voeren trekken ze hun eigen conclusies over conflicten tussen mensen en olifanten.

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

Dieren waar mensen last van kunnen hebben zijn bijvoorbeeld: 

  • Muggen, teken of andere dieren die kunnen steken.
  • Slakken, rupsen of andere insecten die gewassen of bloemen kunnen aantasten.
  • Ratten en muizen kunnen bij het afval of in je huis zitten en ziektes overbrengen.
  • (Was)beren en apen die vuilnisbakken over hoop halen. 
  • Wolven of leeuwen die schapen of anders vee aanvallen.
  • Dieren die lawaai maken wat je misschien irritant vindt.
Opdracht 2

De bron is hier te vinden. Het is een kort stukje tekst en een video van de NOS. Wat zien de kinderen? De video is misschien niet voor alle kinderen leuk om te zien. Je kunt hier benadrukken dat de mensen de olifant proberen te helpen en het goed is afgelopen. Bij de meningen van de inwoners neem je een voorschot op de vragen die komen. Wat kan de reden zijn waarom de olifant is weggejaagd?

Kinderen kunnen ook zelf naar de pagina wwf.nl/bron gaan en op de juiste les klikken.

Opdracht 5

Als kinderen het lastig vinden om een conclusie te trekken kun je ze helpen door de meningen van anderen nog eens te herhalen, zijn er overeenkomsten? Dan is dat de conclusie. 

Andere berichten van WWF over dit onderwerp

Elephant Connection

Mens-dierconflicten

Mensen en wilde dieren raken steeds vaker in conflict om ruimte en voedsel, met soms ernstige gevolgen voor allebei. Help jij de dieren en lokale bevolking?
Meer info
Tanmoy Bhaduri / WWF

Lokale gemeenschappen zijn onmisbare partners bij behoud van tijgers

46,7 miljoen mensen in Azië hebben tijgers als hun naaste buur. Zij moeten proberen samen te leven met 's werelds grootste kat. Het nieuwe WWF-rapport ‘Living with tigers’ dringt er bij de regeringen van de tijgerlanden op aan om de mensen die met tijgers leven, een centrale rol te geven in strategieën voor het behoud van tijgers.
Het rapport wijst erop dat de toenemende druk op ruimte en hulpbronnen in het hele tijgergebied heeft geleid tot een toename van ontmoetingen en conflicten tussen mensen en tijgers.
Meer info
Gareth Bentley / WWF-US

Wilde Buren

In hun zoektocht naar voedsel plunderen olifanten in zuidelijk Afrika landbouwgrond van de lokale bevolking. Dit is onderdeel van het 'mens-dierconflict': de botsing tussen mens en dier die vechten om hetzelfde stukje land. Om te voorkomen dat olifanten bedreigd worden en landbouwgrond wordt geruïneerd, biedt WWF een veilige oplossing via KAZA-corridors.
Meer info

Lessenoverzicht

Bekijk de andere lessen van Toekomstkunde.