Global Warming Images / WWF
toekomstkunde19-20

OP VAKANTIE IN DE TOEKOMST

Les 16: Toekomstkunde over het nieuws dat mensen vaker vliegen naar hun vakantiebestemming.

Vliegverkeer in Londen in 15 minuten Sam Hobson / WWF-UK

We vliegen vaker

Recent onderzoek toont aan dat vliegen naar een vakantiebestemming voor het eerst populairder is dan met de auto gaan. En dat terwijl termen als 'vliegschaamte' ook steeds vaker genoemd worden. Welke afwegingen maken mensen als ze op vakantie gaan? En hoe denken kinderen dat vakanties in de toekomst gaan?

De bewerkte foto hiernaast toont 15 minuten vliegverkeer bij het vliegveld London Heathrow.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 5 EN 6

Kinderen denken na over vakanties en bekijken verschillende manieren van vervoer naar vakantieplekken. Ze bedenken hoe mensen in de toekomst op vakantie kunnen gaan.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8

Kinderen leren dat er verschillende vormen van vakantie zijn. Ze nemen vliegvakanties onder de loep en ontdekken dat voor sommige vluchten ook goede alternatieven bestaan.

TIP: FLIGHTRADAR

Hoeveel vliegtuigen zijn er nu in de lucht?

Als aanvulling op deze les kan je de website van Flightradar24 laten zien op het digibord. Het geeft een actuele weergave van alle vluchten in de wereld.

Hoeveel vliegtuigen zijn er nu boven Nederland? En zien jullie waar ze naar toe gaan? Ook interessant om te kijken of er vliegtuigen over jullie stad of dorp vliegen. Vraag de kinderen ook wat ze vinden van het aantal vluchten dat ze zien. Hadden ze dit verwacht?

Achtergrondinformatie van WWF

Ola Jennersten / WWF-Sweden

Natuurcrisis door stikstof blijft

De Tweede Kamer staat in meerderheid achter een nieuwe stikstofwet. Het Wereld Natuur Fonds is teleurgesteld. “De boodschap over stikstof is simpel: we moeten nu aan de bak met een stevige vermindering van de uitstoot om de natuurcrisis in Nederland te keren. Door nu scherpe keuzes uit de weg te gaan, worden de gevolgen op termijn alleen maar groter, duurder en ingewikkelder. En het belangrijkste: we verliezen onze meest kwetsbare natuur.”
Meer info

Plastic Navigator

Nieuwe interactieve kaart laat de wijdverspreide plasticvervuiling in onze oceanen zien
Meer info

Nederland en klimaatverandering

Ook in Nederland merken we de gevolgen van klimaatverandering. Wereldwijd is het de laatste 130 jaar gemiddeld 1°C warmer geworden, in Nederland is dit zelfs 1,7 °C. We wonen met meer dan 17 miljoen mensen op een klein stukje wereld. We bewonen, bebouwen en bewerken ons landje zo succesvol, dat bijna nergens ter wereld de productiviteit zo hoog is als hier.
Meer info
Tim Rasmussen / WWF-US

Wat is klimaatverandering?

Klimaatverandering is een verandering in de wereldwijde of regionale klimaatpatronen als gevolg van de toenemende hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer sinds de Industriële Revolutie. Die toenemende broeikasgassen komen door het toenemende gebruik van fossiele brandstoffen.
Meer info
Yunaidi Joepoet

Rapport van WWF onthult: plastic kost samenleving een fortuin

Het nieuwe rapport van het WWF toont aan dat de plasticcrisis ongekende vormen aanneemt en de huidige aanpak van het probleem faalt. Om de plasticcrisis tegen te gaan is een wereldwijd verdrag nodig met afspraken over het verminderen van plasticgebruik en de eisen die gesteld worden aan (de productie van) plasticproducten.
Meer info

EU Overshoot Day: onze manier van leven put de aarde uit

Als iedereen zou leven zoals we dat doen in de EU zou het ‘natuurlijke jaarbudget’ van de aarde 10 mei al op zijn.
Meer info

Leerkrachtenpagina

Bekijk alle Toekomstkunde-lessen of stuur een onderwerp in voor een nieuwe les!