toekomstkunde19-20

Zelf groente kweken

Les 26: Toekomstkunde over voedsel kweken. Kinderen leren over voedsel, voedselverspilling én ontdekken hoe makkelijk het is om zelf groente te kweken thuis.

  • Deze les kan goed thuis uitgevoerd worden!

Uit eigen tuin

Al duizenden jaren lang zorgen mensen voor hun eigen voedsel. En ook vandaag de dag zijn de moestuintjes enorm populair.

Deze les gaat daar verder op in en maakt een klein uitstapje naar voedselproductie en overschot. Als werkvorm ontdekken kinderen dat het erg makkelijk is om zelf groente te kweken. Ze denken eerst na over voedsel in het algemeen en zaaien vervolgens zelf een tomaat.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 5 EN 6

Kinderen leren over voedsel van de toekomst en beseffen dat zelf voor eten zorgen een handige vaardigheid is. Ze kweken zelf een tomatenplant en verzorgen deze tot het eetbaar is.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8

Kinderen leren over voedselverspilling en denken na over voedsel van de toekomst. Ze ontdekken dat zelf kweken van voedsel handig is en gaan zelf aan de slag met hun eigen tomatenplant.

Moestuin kalender

Heeft deze les je groene vingers gegeven en wil je meer soorten groenten kweken? Bekijk dan de moestuin-kalender. Hierop is handige informatie te vinden over wanneer je groenten het beste kunt zaaien, planten en oogsten!

Het groeien van je eigen groenten is niet alleen erg leuk en gezond, maar ook goed voor het milieu. Een andere manier om het milieu te helpen is door lokale seizoensgroente of fruit te eten. Dit is minder belastend voor het milieu omdat deze producten niet vervoerd zijn uit landen buiten Europa of in verwarmde kassen zijn gekweekt.

Klik hier om te zien welke groenten er in welk seizoen passen.

Achtergrondinformatie van WWF

Shutterstock

WereldVoedselDag

WWF-Medewerker Corné van Dooren vertelt in zijn blog over WereldVoedselDag en het belang van eten in harmonie met de natuur.
Meer info
Natasja Oerlemans

Uit de stikstofimpasse: hét moment om het anders te doen

Al twee jaar moddert de politiek door met het maken van beleid dat zowel juridisch al ecologisch onvoldoende is onderbouwd om uit de stikstofimpasse te komen. Dit is dus hét moment om het anders te doen. Want de enige plek waar nu nog wel een goede aanpak kan worden afgesproken, is in het nieuwe regeerakkoord. Wij roepen de onderhandelaars daarom op eindelijk werk te maken van een ecologisch onderbouwde en juridisch houdbare stikstofreductie zodat natuurherstel kan beginnen en ondernemers, boeren, beleidsmakers weten waar ze aan toe zijn.
Meer info

Natuur het (Paas)haasje?

Terwijl heel Nederland geniet van de eerste warme zonnestralen en ontluikende natuur, voelt men in Den Haag de hete adem van de stikstofcrisis weer in de nek. Want de echte oplossing laat nog steeds op zich wachten. Hoewel de natuur zich hier niks van aan lijkt te trekken, weet ik als natuurbeschermer wel beter. De grutto gaat weer een moeizaam broedseizoen tegemoet, net als het korhoen en vele insecten, vogels en andere diersoorten. En zo rond de Paasdagen denk ik er onwillekeurig aan dat ook de haas nu op de rode lijst van bedreigde diersoorten staat. Kortom: er moet nu echt iets veranderen! 
Meer info
Gerhard van Roon / Hollandse Hoogte

Open brief aan Frans Timmermans

Geachte heer Timmermans,
Met de komst van uw Green Deal gaf u ons, 12 Nederlandse natuur- en milieuorganisaties én haar miljoenen aanhangers, hoop. Dat Europa er nu eindelijk voor kiest de groene weg in te slaan. Een Europa dat streeft naar natuurvriendelijke landbouw waarin volop ruimte is voor biodiversiteit. Waar wordt ingezet op natuurlijke landschapselementen en vernatting van landbouwgronden. Naar een Europa waar we veldleeuwerik en geelgors weer volop horen zingen, patrijzen voor ons uitschieten en waar boeren beloond worden voor het gastvrij onderbrengen van al die soorten planten en dieren, die afhankelijk zijn van het boerenland voor hun voortbestaan. En waar boeren een goed belegde boterham kunnen verdienen om onze Europese voedselzekerheid te waarborgen.
Meer info
Greg Armfield / WWF-UK

Recordlading soja in haven Amsterdam toont noodzaak Europese bossenwet

In de haven van Amsterdam is een schip uit Brazilië aangekomen met aan boord een van de grootste soja-ladingen ooit. Het megaschip de Pacific South vervoerde 100 duizend ton soja; de inhoud staat gelijk aan ruim 3.000 vrachtwagens. De exacte herkomst van de soja is onbekend. Dit is volgens WWF juist het probleem omdat veel van de Braziliaanse soja is gerelateerd aan ontbossing. Samen met andere natuur- en milieuorganisaties roept WWF de Europese Unie op om snel met sterke wetgeving te komen die natuur wereldwijd beschermt.
Meer info

Weidevogels in de problemen door droogte

De droogte van de afgelopen weken heeft grote gevolgen voor weidevogels. Vogels als de grutto en kievit hebben moeite hebben om voldoende voedsel te vinden, bovenop het gebrek aan geschikt leefgebied. En weidevogels hebben in het broedseizoen - dat nu in volle gang is - juist meer voedsel nodig om hun jongen te voeden.

Gelukkig werken boeren en burgers samen om de iconische vogels te helpen.
Meer info

Leerkrachtenpagina

Bekijk alle Toekomstkunde-lessen of stuur een onderwerp in voor een nieuwe les!