Rommel in de ruimte

Toekomstkunde les 19

NASA

Wetenschappers hebben een bijzondere paraplu gebouwd waarmee ruimteafval gevangen kan worden, want zelfs in een baan om de aarde zweeft rommel van mensen. Van kapotte satellieten tot verloren gereedschap. 

Door deze les denken kinderen na over het begrip 'eigendom'; van wie is de ruimte eigenlijk? En wie moet rotzooi op plekken waar niemand komt opruimen?

Groep 5 en 6

Kinderen leren over satellieten en denken na over verschillende vormen van afval. Wat is het verschil tussen rommel op je eigen kamer en die in de ruimte? Ze bedenken zelf een opruimmachine.

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

Mogelijke antwoorden kunnen zijn: satellies, André Kuipers, ruimteschip, raket, lancering, zwaartekracht, gewichtloosheid, onderzoek, astronauten, planten, sterren, meteorieten.

Bekijken eventueel deze video van Schooltv, om te laten zien wat André Kuipers zag toen hij in de ruimte zat. 

Opdracht 2

Bekijk de video eventueel klassikaal en bespreek wat de kinderen gezien hebben. 

Opdracht 4

Er kunnen verschillende antworden gegeven worden door de kinderen. Gebruik deze opdracht eventueel om een leuke discussie op gang te brengen.

Toekomst-vraag

Je kunt overwegen om deze vraag klassikaal te behandelen. Wie is er verantwoordelijk voor ons zwerfafval in ons land, maar ook op plekken die niet binnen landgrenzen vallen? Wat als niemand zijn verantwoordelijkheid neemt en het afval er blijft liggen? Moet er dan iemand aangewezen worden om het probleem aan te pakken?

Groep 7 en 8

Kinderen leren ruimtevaart en satellieten. Ze ontdekken dat er verschillende soorten van afval zijn, op verschillende plekken. Ze interviewen een klasgenoot over het 'eigendom' van de ruimte en presenteren dit.

Extra informatie bij deze les

Opdracht 1

Antwoorden kunnen zijn: planeten, sterren, zon, maan, satellieten, de aarde (land, zee, rivieren, bergen), wolken, de melkweg.

Bekijken eventueel deze video om te zien wat je vanuit een echt ruimte station kunt zien. 

Opdracht 2

Bekijk de video eventueel klassikaal en bespreek wat de kinderen gezien hebben.

Opdracht 4

Er kunnen verschillende antwoorden gegeven wordendoor kinderen. Gebruik deze opdracht eventueel om een leuke discussie op gang te brengen.

Opdracht 6

Het is leuk om kinderen het ook te laten filmen, indien de tijd het toelaat. Bekijk de interviews (of een aantal) dan samen op het digibord en praat na.

Toekomst-vraag

Je kunt overwegen om deze vraag klassikaal te behandelen. Hoe denken de kinderen erover? En als er een organisatie is die, of land dat eigenaar is van de ruimte wat zou die organisatie den moeten doen? Hoe zou dat goed kunnen werken? Hebben andere landen of organisaties dan niets meer te zeggen over de ruimte?

Extra tip: start van de les

Begin de les met deze satellietfoto van Europa in de nacht. Kunnen kinderen landen (en misschien zelfs steden) aanwijzen?

Europa in de nacht NASA

Lessenoverzicht

Bekijk de andere lessen van Toekomstkunde.