Peter van Rodijnen
toekomstkunde20-21

De steur komt terug!

Les 43: Toekomstkunde over de steur. Kinderen leren waarom deze trekvis uit Nederland is verdwenen, maar ook hoe we hem weer terug kunnen krijgen in onze wateren.

Steur uitzetten juni 2015 in Spijk WNF

Plan voor de steur

De steur wordt ernstig bedreigd. Sinds de jaren '50 komt hij niet meer in Nederland voor. Onder andere visserij en vervuild rivierwater waren de oorzaken voor de verdwijning van deze trekvis. Door deze belemmeringen aan te pakken, maakt de steur kans op herintroductie in de Nederlandse wateren.

Met deze les leren kinderen op een creatieve wijze over het nieuwe plan van WWF om steuren weer terug te krijgen in de Rijn.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 5 EN 6

Kinderen weten waardoor de steur verdwenen is uit Nederland. Ze lezen een interessant interview en weten zo waardoor de steur weer terug kan keren. Als werkvorm maken ze een stripverhaal die duidelijk maakt hoe het leven van trekvissen, zoals de steur, belemmerd worden, maar ook wat de oplossingen zijn.

LESMATERIAAL VOOR GROEP 7 EN 8

Kinderen denken na over belemmeringen en bedreigingen in de rivier voor trekvissen. Ze snappen zo waardoor de steur verdwenen is uit Nederland. Vervolgens leren ze meer over trekvissen en werken ze het verhaal van de terugkeer van de steur uit in een eigen stripverhaal. 

Achtergrondinformatie van WWF

In actie voor de Europese steur

Ooit wemelden de Nederlandse rivieren van de steur. Onder andere in de Rijn kwam deze vissoort veelvuldig voor. Door overbevissing, vervuild water en het kanaliseren van de rivieren ging het steeds slechter met de steur. In Nederland is de soort ondertussen uitgestorven en in de rest van Europa wordt deze vis ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Op 23 oktober lanceren het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling een, door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gesteund, actieplan om de Europese steur te redden. Het actieplan moet resulteren in een positief besluit over herintroductie van de steur zodat deze vis uiteindelijk weer in de Nederlandse rivieren rondzwemt en voor uitsterven wordt behoed.
Meer info

Voor het eerst zeldzame elften uitgezet in Nederland

In de Waal bij Nijmegen zijn op 1 juni voor het eerst in Nederland elften uitgezet. De zeldzame trekvissen werden te water gelaten door burgemeester Hubert Bruls en Donné Slangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, daarbij geholpen door enkele kinderen.
Meer info

WWF-rapport concludeert: enorm potentieel voor rivierherstel door het verwijderen van barrières in Europa en Nederland

Europese rivieren staan vol met meer dan een miljoen barrières. Het gaat hierbij om barrières zoals dammen en stuwen die blokkades vormen voor migrerende vissen zoals zalm en steur. Uit een nieuwe studie van het Wereld Natuur Fonds blijkt dat als de onderzochte barrières met een goede potentie voor natuurherstel worden weggehaald, er bijna 50.000 kilometer aan rivieren in Europa weer vrij stromend worden. Ook in Nederland zijn mogelijkheden voor rivierherstel. Het rapport ‘The potential of barrier removal to reconnect Europe’s rivers’ analyseert een steekproef van 30.000 barrières, zoals dammen en stuwen, op grote en middelgrote rivieren in Europa en beoordeelt hun potentieel om rivieren weer met elkaar te verbinden.
Meer info

De kier is een mooi begin

Twee jaar geleden was het dan zo ver; de Haringvlietsluizen gingen voor het eerst een stukje open. Tijd voor een tussentijdse balans. Hoe kijken natuurorganisaties aan tegen de eerste resultaten van het – nu nog voorzichtig - herstellen van de verbinding tussen zee en rivier?
Meer info
Michel Gunther / WWF

196 nieuwe grote dammen gepland in Europese beschermde gebieden

De biodiversiteit in Europese zoetwatergebieden verkeert al enige tijd in een crisis. Maar nu blijkt dat ook beschermde gebieden niet langer veilig zijn. 196 grote dammen en waterkrachtcentrales staan op het punt om gebouwd te worden in rivieren zoals de Donau, Mura en Sava.
Meer info
Peter van Rodijnen

Minister wil visserijvrije zone van 1500 meter instellen bij Haringvlietdam

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer bekend een visserijvrije zone van 1500 meter bij de Haringvlietdam in te willen stellen. Natuurorganisaties zijn blij dat er nu eindelijk een eerste stap gezet wordt om internationaal beschermde en met uitsterven bedreigde trekvissen zoals de zalm en steur beter te beschermen op de overgang tussen zee en rivier.
Meer info

Leerkrachtenpagina

Bekijk alle Toekomstkunde-lessen of stuur een onderwerp in voor een nieuwe les!