SEPA
15 april 2024

Nieuw record aantal verouderde dammen verwijderd in Europa

In 2023 is het record van een jaar eerder gesneuveld: bijna 500 barrières uit Europese rivieren zijn verwijderd tegenover 325 in 2022. Tijdens de ‘Free Flow Conference’ in Groningen is een nieuw rapport van Dam Removal Europe, waar het Wereld Natuur Fonds mede-initiatiefnemer van is, gepresenteerd.

Kampioen dammen weghalen is Frankrijk, gevolgd door Spanje, Zweden en Denemarken. In Nederland zijn in 2023 jaar geen obstakels verwijderd, maar dit jaar staan bij een aantal waterschappen diverse projecten op de planning.

“Het is geweldig om te zien dat er steeds meer steun is voor het belang van rivierherstel”, aldus Herman Wanningen, directeur van de World Fish Migration Foundation, een van de oprichters van Dam Removal Europe. “Van Frankrijk tot Finland investeren gemeenschappen, bedrijven en landen in het verwijderen van verouderde en steeds riskantere barrières om de gezondheid van rivieren voor mens en natuur te verbeteren.”

Garlogie Dam_Before © SEPA.jpg  Garlogie Dam_After © SEPA.jpg

De Garlogie dam voor en na het verwijderen. © SEPA

4.300 kilometer rivieren vrij stromend

Door het weghalen van deze obstakels is meer dan 4.300 kilometer aan rivieren weer met elkaar verbonden. “Dat is niet alleen essentieel voor trekvissen zoals zalmen, steuren en palingen, maar natuurherstel is ook van belang voor de klimaatbestendigheid. Gemeenschappen en lokale economieën profiteren van vrijstromende rivieren”, vult Bas Roels van WWF-NL aan.

Actieplan Rijn en Maas

Volgens Roels is er in Nederland ook nog veel winst te behalen. Daarom presenteren WWF-NL, ARK Rewilding en andere partners op de Free Flow Conference in Groningen een Actieplan voor Rijn en Maas. “In de Rijn en de Maas zijn dammen zoals de Haringvlietdam en de sluizen en stuwen in de Maas en Lek die natuurherstel verhinderen. We kunnen sowieso pas spreken over vrijstromende rivieren als ook natuurlijke oevers en uiterwaarden zijn hersteld. Daarom is het zo belangrijk dat de Europese Natuurherstelwet er toch komt. Want dat geeft de Nederlandse overheid de kaders die nodig zijn.”

Europese Natuurherstelwet

De veelbesproken Europese Natuurherstelwet bevindt zich momenteel in een impasse omdat onder meer Nederland ineens zijn steun voor deze belangrijke wet introk. Hierdoor lijkt nu geen meerderheid meer voor de wetgeving te zijn. De voorgestelde natuurherstelwet bevat ook een doelstelling voor het herstel van 25.000 km rivier in Europa door het verwijderen van dammen. Regelgeving is een belangrijke stok achter de deur voor de lidstaten om hier nog meer een prioriteit van te maken.

Ingestorte rivierbarrières

Dam Removal Europe waarschuwt in het rapport ook voor de veiligheidsrisico’s van verouderde rivierbarrières. Met tienduizenden verouderde dammen verspreid over Europa is de kans op catastrofale instortingen een groeiend risico voor gemeenschappen die stroomafwaarts wonen. Vorig jaar zijn ten minste drie rivierbarrières ingestort door hevige regenval in Noorwegen, Noord-Ierland en Slovenië. Extremere omstandigheden, zoals stormen en overstromingen als gevolg van klimaatverandering zijn een extra bedreiging voor verouderde dammen.

Wanningen: “Verouderde barrières brengen de rivier alleen maar schade toe, ze vergroten het verlies aan natuur in en rond rivieren en vormen een groeiend risico omdat ze gebouwd zijn voor heel andere klimatologische omstandigheden. Het is tijd om opnieuw na te denken over de manier waarop we onze rivieren beheren door alle verouderde barrières te verwijderen en zoveel mogelijk rivieren vrij te laten stromen. Een rivier die niet vrij stroomt, sterft langzaam.”

Dam Removal projecten in Kroatië, Roemenië, Spanje en Nederland

Ook dit jaar worden in heel Europa weer dammen verwijderd. Kroatië start deze maand met het verwijderen van acht barrières, waaronder delen van oude molens en overblijfselen van oudere infrastructuur in het beroemde nationaal park Plitvice, met als doel de natuurlijke rivierstroom en biodiversiteit te herstellen. Roemenië bereidt zich ook voor op de eerste verwijdering van barrières. In Spanje is het Catalaanse wateragentschap van plan om in juni te beginnen met het verwijderen van oude dammen in de Llobregat rivier. Deze dammen werden aangelegd voor waterkracht om de eens florerende textielindustrie aan te drijven. In Nederland verwijderen de waterschappen Rijn en IJssel en en Dommel dit voorjaar stuwen als onderdeel van beekherstel projecten, waarbij waterveiligheid en voorkomen van droogte voorop staan.

Het verwijderen van dammen kan spectaculair zijn!

Gerelateerde artikelen

©Arthur de Bruin

Kom in actie voor levende rivieren!

Tot 12 maart aanstaande kun je door jouw zienswijze in te dienen invloed uitoefenen op de besluitvorming van de overheid over de toekomst van ons rivierengebied.
Meer info
Bildagentur Zoonar GmbH / WWF-Netherlands

Europese wet voor natuurherstel dichterbij

Na intensieve onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Commissie en de Raad is er een definitieve wettekst voor de Natuurherstelwet. Het resultaat is een politiek akkoord tussen de drie instellingen over de Europese wet die het verlies aan natuur en biodiversiteit een halt toe moet roepen.
Meer info

Wet voor natuurherstel Europa gaat door: opluchting bij natuur- en milieuorganisaties

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft zojuist ingestemd met het voorstel voor de Europese Natuurherstelwet. De Nederlandse natuur- en milieuorganisaties reageren opgelucht, want natuurherstel in Europa komt hiermee een stap dichterbij.
Meer info
Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl

Europese Natuurherstelwet biedt kans om biodiversiteits- en klimaatcrisis te stoppen

Vandaag publiceerde de Europese Commissie het wetsvoorstel voor de Natuurherstelwet. Het is een belangrijke stap in de richting van natuurherstel en daarbij het eerste belangrijke stuk EU-biodiversiteitswetgeving sinds de Habitatrichtlijn in 1992. Het Wereld Natuur Fonds heeft hoge verwachtingen en roept minister van der Wal op de wet te omarmen en uit te voeren om zo de neerwaartse spiraal van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering tegen te gaan.
Meer info

WWF-rapport concludeert: enorm potentieel voor rivierherstel door het verwijderen van barrières in Europa en Nederland

Europese rivieren staan vol met meer dan een miljoen barrières. Het gaat hierbij om barrières zoals dammen en stuwen die blokkades vormen voor migrerende vissen zoals zalm en steur. Uit een nieuwe studie van het Wereld Natuur Fonds blijkt dat als de onderzochte barrières met een goede potentie voor natuurherstel worden weggehaald, er bijna 50.000 kilometer aan rivieren in Europa weer vrij stromend worden. Ook in Nederland zijn mogelijkheden voor rivierherstel. Het rapport ‘The potential of barrier removal to reconnect Europe’s rivers’ analyseert een steekproef van 30.000 barrières, zoals dammen en stuwen, op grote en middelgrote rivieren in Europa en beoordeelt hun potentieel om rivieren weer met elkaar te verbinden.
Meer info
Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl

Meer dan 100.000 Europeanen roepen EU op: zorg voor ambitieuze natuurherstelwet

104.188 Europeanen, waaronder veel Nederlanders, roepen de EU op om te zorgen voor een ambitieuze Natuurherstelwet. Dit vormt een belangrijk signaal dat de Europese Commissie aanspoort om een ambitieuze natuurherstelwet op te stellen die helpt om bedreigde natuurgebieden, dieren en planten te beschermen. De afgelopen weken hebben veel mensen gehoor gegeven aan de oproep van het Wereld Natuur Fonds, de Vogelbescherming en Natuurmonumenten om zich uit te spreken. Wij zullen dit belangrijke signaal overbrengen op de Europese Commissie.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).